SERBIA

Poslednji put ažurirano: 11/05/2018

Volleyball TV se isporučuje korisnicima i pretplatnicima (dalje u tekstu: vi) putem digitalne platforme koju pruža preduzeće IMG Media Limited (dalje u tekstu: IMG Media ili mi). Naša isporuka Volleyball TV-a vam pruža mogućnost izbora iz različitih ponuda programa „uživo“ i „po narudžbini“, uključujući televizijske emisije, klipove i ostali audiovizuelni sadržaj (dalje u tekstu zajedničkim imenom: sadržaj).

1.      OPIS USLUGE

Volleyball TV platforma, sadržaj, plejer preduzeća IMG Media za gledanje sadržaja (dalje u tekstu: video plejer) i bilo koji drugi proizvodi, ponude, alati, materijali i ostale usluge (uključujući brendirane usluge trećih lica) koje s vremena na vreme pruža preduzeće IMG Media putem različitih „pristupnih portala“ (definisno ispod) zajedno čine usluge (dalje u tekstu: usluge). Termin pristupni portali se kolektivno odnosi na Volleyball TV veb stranicu (dalje u tekstu: veb stranica Volleyball TV), aplikacije i ostala mesta gde su usluge dostupne, uključujući veb stranice i aplikacije distribucionih partnera preduzeća IMG Media (koje čine treća lica) i ostale veb stranice gde korisnici ili operatori veb stranica mogu postaviti ili pristupiti video plejeru ili mogu imati bilo kakvu drugu licencu za pristup video plejeru.

2.      PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA

Korišćenje usluga (uključujući pristup sadržaju) je uslovljeno pridržavanjem ovim uslovima korišćenja koji uključuju i naša pravila privatnosti dostupna na https://welcome.volleyballworld.tv/legal/privacy-policy (dalje u tekstu: pravila privatnosti). Stoga, pristupanjem ili korišćenjem bilo koje od naših usluga putem bilo kog pristupnog portala (uključujući posećivanje veb stranice Volleyball TV, preuzimanje ili pokretanje bilo koje aplikacije preduzeća IMG Media) vi prihvatate i slažete se sa ovim uslovima korišćenja.

3.      PROMENE USLOVA KORIŠĆENJA

Mi možemo, s vremena na vreme, menjati ove uslove korišćenja, uključujući naša pravila privatnosti. Takve revizije će stupiti na snagu odmah; dok će za postojeće članove takve revizije stupiti na snagu trideset (30) dana nakon njihove objave, osim ako nije naznačeno drugačije. Mi ćemo objaviti prethodne verzije uslova korišćenja, ako ih ima, za prethodni period od 12 meseci. Možete videti prethodne verzije na veb stranici Volleyball TV. Obavestićemo vas o bilo kakvim promenama pre dana kada one počinju da se odnose na vas.

4.      PRIVATNOST

Lične informacije podležu našim pravilima privatnosti; naša pravila privatnosi su uključena referencom u ovom dokumentu. Molimo vas da pregledate naša pravila privatnosti da biste bolje razumeli našu praksu.

5.      ŽELJENI TIPOVI KOMUNIKACIJA

Korišćenjem usluga vi dajete svoju saglsnost da primate elektronske komunikacije od preduzeća IMG Media vezane za vaš nalog. Ovi tipovi komunikacija mogu uključivati slanje elektronske pošte na vašu adresu elektronske pošte koju ste pružili prilikom registracije, postavljanje komunikacija na uslugama ili na stranici „vaš nalog“ (dalje u tekstu: veb stranica vaš nalog). Komunikacije će uključivati obaveštenja vezana za vaš nalog (npr. autorizacije plaćanja, promene lozinke ili načina plaćanja, potvrdne elektronske pošte i ostale transakcione informacije) i deo su vašeg odnosa sa preduzećem IMG Media. Vi ste saglasni da bilo koja obaveštenja, dogovori ili ostali vidovi komunikacija koje vam elektronski pošaljemo zadovoljavaju bilo koje pravne zahteve vezane za komunikacije i obaveštenja, uključujući da su takve komunikacije i obaveštenja u pisanoj formi. Trebalo bi da čuvate primerke elektronskih komunikacija štampajući kopiju ili čuvanjem elektronske kopije.

Vi takođe dajete saglasnost da primate određene druge tipove komunikacija od nas, kao što su mesečna obaveštenja o novom sadržaju i ponudama preduzeća IMG Media, specijalnim ponudama, promotivnim obaveštenjima i istraživanjima potrošača putem elektronske pošte ili drugih metoda. Ukoliko više ne želite da primate određene komunikacije koje nisu vezane za transakcije, jednostavno promenite vaš izbor o tipovima komunikacija u okviru vašeg naloga na veb stranici Volleyball TV.

6.      PRISTUP I KORIŠĆENJE USLUGA

A.     Starosna ograničenja

Morate imati 18 godina (ili biti smatrani punoletnim u zemlji ili teritoriji u kojoj boravite) da biste se registrovali sa preduzećem IMG Media. Usluge nisu namenjene za decu bez odobrenja roditelja ili staratelja.

B.     Ograničena licenca

Usluge i bilo koji sadržaj gledan putem naših usluga je isključivo namenjen za vašu ličnu i nekomercijanu upotrebu. Tokom vaše članarine, mi vam dajemo ograničenu licencu koja nije ekskluzivna i nije je moguće preneti na treće lice. Licenca vam pruža pristup uslugama i mogućnosti gledanja sadržaja putem naših usluga, uključujući pristup i pregled sadržaja u vidu protoka (tzv. streaming) preko pristupnih portala. Periodi tokom kojih ćete moći da gledate svaki deo sadržaja će zavisiti od prava o dostupnosti takvog sadržaja i uslova vaše pretplate. Osim prethodne ograničene dozvole, nijedno pravo, titula ili interes vezan za usluge neće biti prenet na vas. Slažete se da ne koristite usluge za javne nastupe.

C.     Geografska ograničenja i istovremeni protok (tzv. streaming)

Vi prvenstveno možete gledati sadržaj putem usluga u zemlji u kojoj ste napravili svoj nalog i samo u geografskim lokacijama u kojima mi nudimo naše usluge i posedujemo licence za takve sadržaje. Sadržaj koji je moguće gledati će zavisiti od geografske lokacije. Preduzeće IMG Media će koristiti tehnologije da ustanovi vašu geografsku lokaciju. BROJ UREĐAJA SA KOJIH MOŽETE ISTOVREMENO GLEDATI SADRŽAJ JE OGRANIČEN. Idite na veb stranicu vaš nalog da biste videli broj uređaja sa kojih možete istovremeno gledati sadržaj. Broj uređaja sa kojih je moguće istovremeno gledati i pristupiti istovremenom protoku (tzv. streaming) se može menjati s vremena na vreme po našem nahođenju.

D.     Kompatibilni uređaji

Da biste pristupili uslugama morate koristiti kompjuter, mobilni uređaj, plejer za protok (tzv. streaming) ili drugi uređaj koji ispunjava uslove kompatibilnosti i sistema koje mi određujemo s vremena na vreme (u daljem tekstu: kompatibilni uređaj). Imajte u vidu da kompatibilni uređaji mogu zavisiti od usluge. Ponude i funkcionalnosti koje omogućavamo putem naših usluga se takođe mogu razlikovati u zavisnosti od kompatibilnog uređaja i uslova vaše pretplate. Kada koristite usluge putem mobilne internet veze, korisnik može snositi dodatne troškove koje naplaćuje provajder mobilnih usluga u skladu sa svojim tarifama.

Preduzeće IMG Media nije odgovorno za bilo kakve smetnje izazvane ograničenim funkcijama aplikacije zbog različitih operativnih sistema i različitih verzija za pojedinačne uređaje.

Preduzeće IMG Media takođe nije odgovorno za reagovanje korisničkog interfejsa i bilo kakve relevantne aplikacije jer ono zavisi od tehničkih mogućnosti uređaja na kojem je instaliran.

E.     Sadržaj

i.          Pravila upotrebe i ograničenja

Isključivo možete pristupiti i gledati sadržaj za vaše lične i nekomercijalne svrhe u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Takođe, ne smete direktno ili putem upotrebe drugog uređaja, softvera, veb stranice, internet usluge ili bilo kakvog drugog načina, zaobići, izbeći ili ometati bilo koji zaštitni znak ili drugu privatnu svojinu označenu u okviru sadržaja ili bilo kojih digitalnih prava mehanizma menadžmenta, uređaja ili drugih zaštita sadržaja ili mera ograničenja pristupa u vezi sa sadržajem, uključujući mehanizme geo-filtriranja. Takođe, ne smete direktno ili putem upotrebe drugog uređaja, softvera, veb stranice, internet usluge ili bilo kakvog drugog načina, kopirati, snimati, preuzimati, snimati protok (tzv. streaming), reprodukovati, duplicirati, arhivirati, distribuirati, postavljati na internet, izdavati, modifikovati, prevoditi, prenositi, javno puštati, prodavati ili transmitovati sadržaj, osim ukoliko je to dozvoljeno u uslovima vaše pretplate ili ukoliko vam preduzeće IMG Media to dozvoli u pisanoj formi. Ne smete dodavati sadržaj ili ga puštati u protok (tzv. streaming) putem bilo kakvog hardvera ili aplikacije ili ga omogućiti drugim licima u vidu frejmova ili linkova osim ukoliko vam to preduzeće IMG Media ne dozvoli u pisanoj formi. Pored toga, ne smete kreirati, distribuirati ili reklamirati indeks bilo kojeg značajnog dela sadržaja osim ako vam to ne dozvoli preduzeće IMG Media. Ne smete stvarati biznis korišćenjem sadržaja, bilo za ostvarivanje dobiti ili ne. Sadržaj koji je obuhvaćen ovim ograničenjima uključuje bilo koji tekst, grafiku, interfejs, logo, fotografiju i audio i video materijal. Pored toga, strogo je zabranjeno kreiranje materijala izvedenih ili na bilo koji način baziranih na sadržaju, uključujući montaže, miksovanje i slične video zapise, volpejpere (tzv. wallpaper), teme za kompjuter, čestitke i robu, osim ako vam to ne dozvoli preduzeće IMG Media u pisanoj formi. Ova zabrana se primenjuje čak i u slučaju da planirate da poklonite proizvedene materijale.

ii.          Internet usluga, protok podataka i kvalitet sadržaja

Da biste pristupili našim uslugama morate imati brzi internet, bežičnu ili sličnu internet vezu koja ispunjava određene tehničke specifikacije. Preduzeće IMG Media koristi razne tehnologije da vam pruži optimalno iskustvo gledanja. Bez obzira na to, format sadržaja, vaša lokacija, brzina vaše internet veze i uređaj koji koristite, između ostalog, mogu uticati na kvalitet sadržaja, uključujući i rezoluciju. Dostupnost visoke rezolucije (tzv. HD) i ekstremno visoke rezolucije (tzv. 4K Ultra HD) za određeni sadržaj zavisi od vaših internet usluga i mogućnosti uređaja. Vi ste odgovorni za pristup i troškove internet veze. Molimo proverite sa svojim internet provajderom o mogućim troškovima za korišćenje internet usluga. Vreme potrebno za učitavanje sadržaja će zavisiti od više faktora, uključujući vašu lokaciju, brzinu internet veze, broj uređaja koji su istovremeno povezani na istu mrežu, sadržaj koji ste odabrali i konfiguraciju uređaja koji koristite. S obzirom na to, preduzeće IMG Media nije u mogućnosti da pruži bilo kakve garancije vezano za sadržaj u ovom pogledu.

iii.          Eksplicitni sadržaj

Korišćenje usluga, možete naići na neprikladan, uvredljiv ili nepristojan sadržaj; ovaj sadržaj može ali ne mora biti označen kao sadržaj koji sadrži ekplicitan govor ili druge atribute. Bez obzira na to, vi ste saglasni da koristite usluge na sopstveni rizik i preduzeće IMG Media nema nikakvu odgovornost prema vama vezano za bilo koji sadržaj. Tipovi sadržaja, žanrovi, kategorije i opisi su pruženi za vašu informaciju i preduzeće IMG Media ne garantuje njihovu tačnost.

F.     Video plejer

Ne smete modifikovati, menjati, uklanjati, ometati ili na bilo koji način izmeniti bilo koji deo video plejera, njegove tehnologije, bilo koji mehanizam za upravljanje digitalnim pravima, uređaj ili drugu zaštitu sadržaja ili meru kontrole pristupa ugrađene u video plejeru. Ovo ograničenje uključuje, bez izuzetka, onemogućavanje, inženjering, modifikovanje, ometanje ili na neki drugi način zaobilaženje video plejera koji na bilo koji način korisnicima omogućava prikazivanje sadržaja bez: (i) jasnog prikazivanja video plejera i svih drugih elemenata (uključujući grafički korisnički interfejs, bilo koju reklamu, obaveštenje o autorskim pravima i zaštitnim znakovima) pri pristupnom portalu na kojem se nalazi video plejer; i (ii) imanja potpunog pristupa svim funkcijama video plejera, uključujući bez ograničenja, sve funkcije vezane za video kvalitet, kvalitet prikaza i sve funkcije vezane za interaktivne ili izborne reklame.

G.    Softver

IMG Media softver je razvijen od strane ili za preduzeće IMG Media i dizajniran je da omogućava protok (tzv. streaming) i pregled sadržaja sa IMG Media portala putem kompatibilnih uređaja. Ovaj softver se može razlikovati u zavisnosti od uređaja i vrste elektronskog medija, a funkcije se takođe mogu razlikovati između uređaja. KORIŠĆENJEM NAŠE USLUGE, VI PRIHVATATE I U SAGLASNOSTI STE DA PRIMATE, BEZ DALJEG OBAVEŠTENJA, AŽURIRANE VERZIJE SOFTVERA PREDUZEĆA IMG MEDIA I POVEZANOG SOFTVERA RAZVIJENOG OD TREĆIH STRANA. AKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE KORIŠĆENJA, NE UPOTREBLJAVAJTE NAŠE USLUGE. MI NE PREUZIMAMO ODGOVORNOST, NITI NA BILO KOJ NAČIN GARANTUJEMO ISPRAVAN RAD OVIH UREĐAJA, UKLJUČUJUĆI KONTINUIRANU KOMPATIBILNOST VAŠEG UREĐAJA SA NAŠOM USLUGOM. Koristeći naše usluge, slažete se da ćete isključivo kontaktirati preduzeće ili entitet koji je proizveo i/ili vam je prodao uređaj za sva pitanja koja se odnose na vaš uređaj i njegovu kompatibilnost sa našim uslugama. Ako prodate vaš kompatibilni uređaj, izgubite ga ili on bude ukraden, molimo da ga deaktivirate. Ako se ne odjavite ili ne deaktivirate svoj uređaj, drugi korisnici mogu pristupiti uslugama preko vašeg naloga i mogu biti u mogućnosti da pristupe određenim informacija o vašem nalogu. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za prethodno navedeni neovlašćeni pristup niti bilo koji sličan gubitak ili krađu identiteta.

H.     Promene usluga

Mi kontinuirano ažuriramo usluge, uključujući dostupni sadržaj. Pored toga, mi neprestano testiramo različite aspekte usluga, uključujući našu veb stranicu, korisnički interfejs, nivoe usluga, planove, promotivne funkcije, dostupnost sadržaja, prenos podataka i cene. Zadržavamo pravo da vas možemo uključiti ili isključiti iz ovakvih testova bez prethodne najave, i vi ste korišćenjem naših usluga u saglasnosti sa tim. Zadržavamo pravo da po svom isključivom i apsolutnom nahođenju izvršavamo promene, s vremena na vreme i bez prethodnog obaveštenja, o tome kako nudimo i omogućavamo naše usluge. Ne garantujemo dostupnost nikakvog određenog sadržaja niti minimalnu količinu dostupnog sadržaja pod bilo kojom vrstom pretplate.

I.       Vaše odgovornosti

Slažete se da ćete koristiti usluge, uključujući sve karakteristike i funkcije povezane s njima, u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima i propisima ili drugim ograničenjima korišćenja usluga ili sadržaja. Osim ako nije izričito dopušteno u ovim uslovima korišćenja, slažete se da ne arhivirate, preuzimate (osim preko keširanja (tzv. caching) neophodnog za ličnu upotrebu), reprodukujete, distribuirate, modifikujete, prikazujete, izvodite, objavljujete, licencirate, kreirate radove na osnovu sadržaja, nudite na prodaju, ili koristite sadržaj i informacije dobijene putem usluga bez izričitog pismenog odobrenja preduzeća IMG Media i njegovih davalaca licence. Takođe se slažete da ne zaobilazite, uklanjate, menjate, deaktivirate, degradirate ili onemogućavate bilo koju zaštitu sadržaja u okviru usluga; da ne koristite bilo kakav robot, softver ili druga automatska sredstva za pristup uslugama; da ne dekomponujete, rastavite ili vršite inženjering nad bilo kojim softverom ili drugim proizvodima ili procesima dostupnim preko usluga; da ne ubacite nikakav kod, proizvod ili manipulišite sadržajem usluga na bilo koji način; i da ne prikupljate ili rukovodite podacima na bilo koji način. Osim toga, slažete se da ne postavljate, objavljujete, šaljete putem elektronske pošte ili na bilo koji drugi način transmitujete bilo koji materijal dizajniran da prekine, uništi ili ograniči funkcionalnost bilo kog računarskog softvera, hardvera ili telekomunikacione opreme povezane sa uslugama, uključujući bilo koje softverske viruse ili druge kompjuterske kodove, datoteke ili programe.

J.      Restrikcija i prekid naloga

Mi možemo da prekinemo vaš pristup uslugama, uključujući bilo koju pretplatu koja je dostupna kao deo usluga, po našem nahođenju i bez prethodne najave (osim ako to ne nalaže važeći zakon). Ako to učinimo, mi ćemo vam dati proporcionalno izračunat povraćaj dela vaše pretplate (ako ga ima). Međutim, ako sumnjamo da ste (i) u suprotnosti sa bilo kojim od ovih uslova korišćenja, i/ili (ii) da ste angažovani u ilegalnoj ili neprikladnoj upotrebi usluga, vaša prava navedena u okviru ovog ugovora će biti automatski prekinuta bez prethodnog obaveštenja i preduzeće IMG Media može, po svom nahođenju, odmah oduzeti vaš pristup uslugama i sadržaju.

7.      PRETPLATA, BESPLATNI PROBNI PERIOD, PLAĆANJE RAČUNA I PREKID USLUGA

A.     Pretplata/članarina

i.          Tekuća članarina

Vaša Volleyball TV članarina će biti zasnovana na mesečnom, polugodišnjem, godišnjem ili drugom periodu (u daljem tekstu: period) dok ne otkažete članarinu ili je mi ne prekinemo. Morate imati pristup internetu i pružiti nam važeći i prihvatljivi način plaćanja (kao takav se može s vremena na vreme ažurirati; u daljem tekstu: način plaćanja) da biste koristili usluge. Svi troškovi članarine moraju biti u celini plaćeni unapred za celokupan period. Mi ćemo naplatiti članarinu preko vašeg načina plaćanja prvog dana svakog novog perioda za iznos koji pokriva ceo period.

Što se tiče kontinuirane članarine ili ponuda za pretplatu, morate otkazati svoju članarinu pre nego što se ona automatski obnovi na kraju svakog perioda kako biste izbegli naplatu članarine za sledeći period preko vašeg načina plaćanja. Vaša članarina može biti prekinuta u bilo koje vreme pre početka narednog perioda.

Određeni tipovi čllanarina u okviru Volleyball TV ponude će biti na određeni, fiksni period (u daljem tekstu: članarina na određeni period) i one se neće automatski obnovljati (npr. članarina u trajanju lige). Takve članarine na određeni period mogu biti dostupne za određeni, fiksni iznos i, u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, popusti ili povraćaji neće biti mogući u bilo kojem trenutku nakon što je započeo taj određeni period, ukoliko kupite članarinu na određeni period,

Cene za pretplate ili članarinu mogu uključivati PDV i/ili druge poreze na prodaju. U određenim slučajevima, takve poreze će prikupljati strana sa kojom ste stupili u transakciju u zamenu za usluge, što može biti preduzeće IMG Media ili treće lice.

ii.          Različite članarine

Možemo ponuditi niz planova članarina, uključujući posebne promotivne planove ili članarine sa različitim uslovima i ograničenjima. Svi materijalno različiti uslovi korišćenja od uslova opisanih u ovim uslovima korišćenja biće objavljeni tokom vaše prijave ili u drugim komunikacijama koje će vam biti dostupne. Možete pronaći pojedinačne detalje o vašoj članarini sa preduzećem IMG Media posećivanjem vašeg naloga na veb stranici Volleyball TV. Određene promotivne članarine nude treća lica u vezi sa pružanjem sopstvenih proizvoda i usluga. Mi ne snosimo odgovornost za proizvode i usluge koje pružaju ta treća lica. Zadržavamo pravo da modifikujemo, ukinemo ili na bilo koji drugi način izmenimo našu ponudu planova članarina.

B.     Besplatni probni periodi

Vaša Volleyball TV članarina može početi besplatnim probnim periodom. Besplatni probni period vaše članarine obično traje 21 dan, ili drugačije ako je tako navedeno tokom prijave. Ograničenja se mogu primeniti u slučaju kombinacija sa drugim ponudama. Besplatni probni periodi su dostupni samo novim i određenim bivšim članovima. Preduzeće IMG Media zadržava pravo da po svom nahođenju utvrdi vašu podobnost za besplatni probni period.

Počećemo da vam naplaćujemo iznose za članarinu putem vašeg načina plaćanja na kraju besplatnog probnog perioda. Vaša članarina će se automatski obnoviti prvog dana svakog sledećeg perioda, osim ako vaša članarina nije članarina na određeni period ili ako otkažete članarinu pre početka novog perioda. Čim se registrujete, mi možemo ovlastiti vaš naćin plaćanja putem različitih metoda, uključujući dobijanje dozvole u roku od približno jednog perioda usluge. U određenim slučajevima, raspoloživi balans ili kreditni limit mogu biti smanjeni u vezi sa ovlašćenjem tokom vašeg besplatnog probnog perioda.

Posetite stranicu vaš nalog na veb stranici Volleyball TV da biste pronašli uputstva o otkazivanju ili ukidanju naplate. Mi ćemo nastaviti da naplaćujemo članarinu putem vašeg načina plaćanja na početku svakog novog perioda sve dok je ne otkažete.

C.     Naplata i otkazivanje usluga

i.          Kontinuirana naplata

Započinjanjem vaše Volleyball TV članarine i pružanjem ili određivanjem načina plaćanja, vi nas ovlašćujete da naplaćujemo članarinu putem vašeg načina plaćanja na početku svakog perioda ili datuma prijave za članarinu na određeni period (po potrebi) za celokupan period i sve druge troškove koji mogu nastati u vezi sa vašim korišćenjem usluga, kao što su porezi ili eventualni troškovi transakcija. Vi prihvatate da iznos koji je naplaćen svakog perioda može biti različit u zavisnosti od perioda, zbog različitih razloga koji mogu uključivati promotivne ponude, korišćenje poklon kartice ili promotivnog koda, povećanja cene članarine i/ili promenu ili dodavanje plana u okviru vaše ćlanarine. Vi nas ovlašćujete da naplaćujemo ove različite iznose putem vašeg načina plaćanja za svaki period u jednoj ili više naknada.

ii.          Promene u cenama

Osim već plaćene članarinu za članarinu na određeni period, zadržavamo pravo prilagođavanja cena za usluge ili bilo koje komponente, na bilo koji način i u bilo koje vreme, kako utvrdimo po svom nahođenju. Osim ako nije drugačije izričito predviđeno ovim uslovima korišćenja, sve promene cena usluga će stupiti na snagu nakon što primite obaveštenje putem elektronske pošte.

iii.          Ciklus naplate troškova

Članarina za usluge će biti naplaćena: (i) na datum prijave za članarinu na određeni period; ili (ii) na početku vaše članarine i svakog narednog perioda sve dok ne otkažete svoju članarinu. Osim u slučaju članarine na određeni period, troškove članarine automatski naplaćujemo putem vašeg načina plaćanja na početku svakog perioda na dan koji odgovara početku vaše članarine podložne plaćanju. Celokupni troškovi članarine su naplativi prilikom plaćanja. Zadržavamo pravo da promenimo vremenski okvir našeg naplaćivanja, naročito, kao što je navedeno u nastavku, ako naplata nije uspešno sprovedena preko vašeg načina plaćanja. U slučaju da je vaše plaćanje počelo na dan koji ne postoji u određenom narednom mesecu, mi možemo da naplatimo članarinu preko vašeg načina plaćanja na dan u odgovarajućem mesecu ili drugi dan koji smatramo prikladnim. Na primer, ako ste pokrenuli mesečnu članarinu ili ste postali plaćajući član 31. januara, vaš sledeći datum plaćanja će najverovatnije biti 28. februar i članarina će biti naplaćena putem vašeg načina plaćanja tog dana. Vaš datum obnove članarine se može promeniti zbog promena u članarini i/ili dužine perioda članarine. Posetite veb stranicu vaš nalog da biste videli datum obnove vaše članarine. Mi možemo ovlastiti vaš način plaćanja u očekivanju naplate troškova članarine ili troškova vezanih za usluge. Kao što se je navedeno u ovim uslovima korišćenja, „naplata“ ukazuje na naplatu troškova ili zaduženja na vaš način plaćanja. Osim ako nije drugačije navedeno, mesečno, polugodišnje, godišnje ili drugi određeni periodi se odnose na vaš ciklus naplate troškova.

iv.          Povraćaj naplaćenih troškova

NEĆETE DOBITI POVRAĆAJ BILO KOJIH NAPLAĆENIH TROŠKOVA NITI KREDITE ZA DELIMIČNO ISKORIŠĆENE PERIODE KADA PREKINETE VAŠ NALOG OSIM U ODREĐENIM SITUACIJAMA. UKOLIKO KUPITE ČLANARINU NA ODREĐENI PERIOD PRIHVATATE DA TROŠKOVI ČLANARINE POKRIVAJU SAMO OSTATAK ODREĐENOG PERIODA I DA NIJE MOGUĆE DOBITI POVRAĆAJ, SMANJENJE CENE NITI KREDIT ZA BILO KOJI DEO ODREĐENOG PERIODA TOKOM KOJEG NISTE IMALI PRISTUP USLUGAMA. Ako preduzeće IMG Media prekine vaš nalog po sopstvenom nahođenju, bez prethodne najave, a u slučaju da niste prekršili ove uslove korišćenja niti ilegalno ili nepravilno koristili usluge, moguće je da ćete imati pravo na proporcionalni povraćaj plaćene članarine. Pored toga, nakon bilo kakvog otkazivanja kontinuirane članarine, nastavićete da imate pristup uslugama do kraja datog perioda već naplaćene članarine. U bilo koje vreme, i iz bilo kog razloga, možemo da ponudimo povraćaj, popust ili drugi vid naknade određenim ili svim našim članovima (u daljem tekstu: krediti). Vrednost i forma takvih kredita i odluka o njihovom pružanju zavisi isključivo od preduzeća IMG Media. Jedna dodela kredita vam ne daje pravo na kredite u budućnosti za slične slučajeve, niti nas obavezuje da vam pružamo kredite pod bilo kojim okolnostima u budućnosti.

v.          Načini plaćanja

Možete da promenite informacije o vašem načinu plaćanja tako što ćete posetiti veb stranicu vaš nalog. Ako naplata troškova nije uspješno izvršena zbog isteka, nedovoljnih sredstava ili drugih razloga, a vi ne promenite podatke o vašem načinu plaćanja ili otkažete svoj nalog (pogledajte odeljak o otkazivanju ispod), ostajete odgovorni za sve neplaćene iznose i ovlašćujete nas da nastavimo sa naplatom troškova putem vašeg načina plaćanja, koji može biti ažuriran. Ovo može dovesti do promene datuma naplate. Mi možemo da ažuriramo vaš način plaćanja sa informacijama koje nam je pružio relevantni provajder plaćanja i ovlašćujete nas da nastavimo da naplaćujemo troškove članarine putem ažuriranog načina plaćanja. Za određene načine plaćanja, provajder vašeg načina plaćanja vam može naplatiti troškove za transakciju u drugoj valuti ili druge troškove. Za detaljne informacije se obratite svom provajderu načina plaćanja.

vi.          Otkazivanje članarine

Osim ako vaša članarina nije članarina na određeni period, možete otkazati vašu Volleyball TV članarinu u bilo koje vreme i nastavićete da imate pristup uslugama do kraja važećeg perioda članarine. NE DODELJUJEMO POVRAĆAJE TROŠKOVA NITI KREDITE ZA BILO KOJE DELIMIČNO ISKORIŠĆENE PERIODE ČLANARINE ILI NEPREGLEDANI SADRŽAJ. Da biste otkazali svoju članarinu, idite na veb stranicu vaš nalog na veb stranici Volleyball TV. Ukoliko otkažete svoju kontinuiranu članarinu, vaš račun će biti automatski zatvoren na kraju datog perioda naplate. Ako ste se pretplatili na usluge preduzeća IMG Media navodeći vaš način plaćanja kao nalog koji imate kod trećeg lica i želite da otkažete vašu Volleyball TV članarinu u bilo koje vreme, uključujući i tokom besplatnog probnog perioda, možda ćete morati da to učinite preko dotičnog trećeg lica, uključujući i posećivanjem vašeg naloga koji imate sa trećim licem i otkazivanjem automatskog obnavljanja ili odjavljivanjem. Takođe možete pronaći informacije o naplatama u vezi sa vašom Volleyball TV članarinom tako što ćete posetiti svoj nalog kod relevantnog trećeg lica.

vii.          Otkazivanje članarine zbog promena uslova korišćenja

Ukoliko želite da otkažete vašu Volleyball TV članarinu zbog određene promene u ovim uslovima korišćenja, uključujući i pravila privatnosti, zato što niste saglasni sa promenom, morate nas obavestiti u roku od 14 dana od dana kada smo vas obavestili o toj promeni. Možda ćete imati pravo na proporcionalni povraćaj u odnosu na iznose koje ste nam već platili za relevantni period posle datuma promene ovih uslova korišćenja.

8.      PRISTUP NALOGU I LOZINKE

Vi ste odgovorni za svako korišćenje vašeg naloga, uključujući korišćenje vašeg naloga od strane drugih članova vašeg domaćinstva. Omogućavajući drugima da pristupe vašem nalogu ili da kreiraju profile u okviru vašeg naloga, slažete se da snosite odgovornost da će druga lica koristiti vaš nalog u skladu s ovim uslovima korišćenja i prihvatate odgovornost za aktivnosti drugih lica.

Sve informacije koje ste pružili prilikom registracije moraju biti tačne i ažurirane. Molimo tretirajte svoju lozinku poverljivom. Nećete morati da otkrijete svoju lozinku nijednom predstavniku preduzeća IMG Media. Pošto ste odgovorni za celokupnu upotrebu vašeg naloga, uključujući i neovlašćenu upotrebu bilo kog trećeg lica, molimo vas da budete veoma pažljivi da biste zaštitili sigurnosnt vaše lozinke. Molimo da nas obavestite putem elektronske pošte ukoliko sumnjate u bilo kakvu neovlašćenu upotrebu vašeg naloga. Takođe, obavezno nas obavestite ukoliko su se vaši podaci pruženi prilikom registracije promenili u slučaju da moramo da stupimo u kontakt s vama.

Možete pronaći informacije o tome kako da ukinete svoj nalog kod preduzeća IMG Media na veb stranici Volleiball TV i pregledanjem podataka o vašem nalogu. Molimo da identifikujete svoj nalog i navedete važeću adresu elektronske pošte u slučaju da su nam potrebne dodatne informacije da bismo ukinuli vaš račun. Ukoliko ste pretplatnik, imajte u vidu da morate prvo otkazati svoju pretplatu pre nego što ćete biti u mogućnosti da ukinete svoj nalog.

9.      UPOTREBA PRUŽENIH INFORMACIJA

Preduzeće IMG Media može slobodno da koristi komentare, informacije, ideje, koncepte, opise, tehnike ili bilo koji drugi materijal sadržan u bilo kojoj komunikaciji koju nam pošaljete (tzv. feedback) u vidu poruka (u daljem tekstu: poruke), uključujući odgovore na upitnike ili kroz objave o uslugama, uključujući veb stranicu Volleyball TV i druge korisničke interfejse, bez dodatne naknade ili vremenskog ograničenja, priznanja ili plaćanja u bilo koju svrhu, uključujući ali ne ograničavajući se na, razvoj, proizvodnju i plasiranje proizvoda i stvaranje, modifikaciju ili poboljšanje usluga. Pored toga, slažete se da nećete primenjivati nikakva "moralna prava" u odnosu na povratne informacije i poruke, u meri u kojoj to dozvoljavaju važeći zakoni.

Molimo obratite pažnju na to da preduzeće IMG Media ne prihvata nepoželjne materijale, koncepte ili ideje u vezi sa sadržajem i nije odgovorno za sličnost bilo kog sadržaja ili programiranja u bilo kom obliku medija prenete na preduzeće IMG Media. Ako pošaljete nepoželjne materijale, koncepte ili ideje, to činite sa razumevanjem da vam neće biti dodeljeno nikakvo razmatranje i vi se odričete bilo kakvog potraživanja od preduzeća IMG Media i njegovih branši ili partnera u vezi sa korišćenjem takvih materijala, koncepata i ideja, čak i ako se upotrebi materijal, koncept ili ideja koji su u suštini slični materijalu, konceptu ili ideji koju ste vi poslali.

10.   OBJAVE KORISNIKA, KOMENTARI I OSTALI MATERIJALI

Kao deo usluga, korisnici mogu imati priliku da objavljuju, prenose, postavljaju ili na drugi način objavljuju komentare (u daljem tekstu zajedničkim imenom: komentari), ili druge materijale (u daljem tekstu zajedničkim imenom: korisnički materijal). Da bismo održali usluge ugodnim za sve naše korisnike, morate se pridržavati pravila ispod.

Molimo pažljivo birajte korisnički materijal koji postavljate kao komentar. Molimo ograničite se na korisnički materijal koji je direktno relevantan za usluge. Pored toga, ne smete objavljivati korisnički materijal koji: (i) je nezakonit, koji sadrži pornografske, eksplicitne ili klevetničke elemente, pretnje, uznemiravajuće, vulgarne ili nepristojne elemente, rasno ili etnički uvredljive komentare ili koji podstiče kriminalno ponašanje, krši bilo koji zakon, pravilo ili regulativu, narušava bilo koje pravo trećih lica uključujući prava intelektualne svojine ili je na drugi način neprikladan ili neprihvatljiv preduzeću IMG Media (po sopstvenom nahođenju preduzeća IMG Media) ili korisnički materijal koji ima veze sa neovlašćenim sadržajem (zajedničkim imenom: neprikladni materijal); ili (ii) nepravilno preuzima identitet druge osobe. Imajte u vidu da ako postavite korisnički materijal na platformu preduzeća IMG Media pomoću usluga trećeg lica, kao što su društvene mreže ili provajderi elektronske pošte, vaše ime i prezime ili drugi elementi identiteta korisnika mogu biti javno prikazani svaki put kada objavite komentar. Savetujemo vam da ne objavljujete dodatne lične informacije, kao što su vaša adresa elektronske pošte, telefonski broj ili kućna adresa, i takođe da budete veoma oprezni ako se na to odlučite.

Morate biti vlasnik, ili prvo dobili dozvolu od pravog vlasnika, bilo kog korisničkog materijala koji objavljujete. Objavljivanjem korisničkog materijala zastupate i garantujete da vi posedujete taj korisnički materijal ili na drugi način imate pravo da date preduzeću IMG Media licencu koja je data u nastavku. Takođe zastupate i garantujete da objavljivanje vašeg korisničkog materijala ne krši nikakvo pravo bilo kog lica, uključujući prava privatnosti, prava oglašavanja i prava intelektualne svojine. Vi ćete obeštetiti preduzeće IMG Media i sve njegove partnere u vezi sa bilo kojim potraživanjima, obavezama ili gubicima (uključujući advokatske naknade) koji proizilaze iz vašeg kršenja ili navodnog kršenja gore navedenih primera i garancija. Pored toga, slažete se da ćete snositi sve troškove i naknade koje sleduju bilo kojoj stranci zbog vašeg korisničkog materijala. Preduzeće IMG Media će ukloniti sav korisnički materijal ako je ispravno obavešteno da određeni korisnički materijal krši prava drugog lica. Prihvatate da preduzeće IMG Media ne garantuje poverljivost u odnosu na bilo koji korisnički materijal.

Objavljivanjem korisničkog materijala ne dodeljujete vlasnička prava prema tom materijalu preduzeću IMG Media. Nakon objavljivanja vašeg korisničkog materijala, vi nastavljate sa zadržavanjem vlasničkih prava koje ste imali pre objavljivanja. Objavljivanjem korisničkog materijala vi dodeljujete preduzeću IMG Media ograničenu licencu za korišćenje, prikazivanje, reprodukciju, distribuciju, modifikaciju, brisanje, pripremu ili javno objavljivanje tog korisničkog materijala putem usluga preduzeća IMG Media ili na drugim platformama i uslugama širom sveta, uključujući bilo koje pristupne portale, u bilo kom vremenskom okviru ili sadašnjim i budućim medijskim formatima i kanalima. Licenca koju dodeljujete preduzeću IMG Media nije ekskluzivna (što znači da vam nije zabranjeno da licencirate svoj korisnički materijal određenom trećem licu), u potpunosti je isplaćena, bez prava na naknadu (što znači da preduzeće IMG Media nije u obavezi da vam plati korišćenje vašeg korisničkog materijala). Licenca koju dodeljujete takođe sadrži i pod-licencu (tako da je preduzeće IMG Media u mogućnosti da koristi vaš korisnički materijal kroz svoje branše, podizvođače i druge partnere, kao što su mreže za dostavu internet sadržaja da bi pružilo svoje usluge). Objavljivanjem korisničkog materijala, ostalim korisnicima usluga dodeljujete ograničenu licencu, koja nije ekskluzivna, za pristup vašem korisničkom materijalu, kao i za korišćenje, prikazivanje, reprodukciju, distribuciju i izvođenje takvog korisničkog materijala, kao što je dozvoljeno putem funkcija usluga i prema ovim uslovima korišćenja.

11.   APLIKACIJE

Možete naići na aplikacije trećih lica (uključujući, bez ograničenja, veb stranice, aplikacije (tzv. widgets), softver ili druge softverske programe) (zajedničkim imenom: aplikacije) koja utiču i imaju interakciju sa uslugama preduzeća IMG Media. Ove aplikacije mogu da preuzmu podatke vezane za vaš nalog pri preduzeću IMG Media, aktivnosti vezane za vaš nalog, i takođe da na drugi način prikupljaju podatke od vas. Ove aplikacije su pružene isključivo kao pogodnost za vas i preduzeće IMG Media nije odgovorno za takve aplikacije. TAKVE APLIKACIJE SU VLASNIŠTVO TREĆIH LICA KOJA UPRAVLJAJU NJIMA. PREDUZEĆE IMG MEDIA NIJE POVEZANO NITI SPONZORISANO OD STRANE TIH TREĆIH LICA I TAKOĐE POSTOJI MOGUĆNOST DA TE APLIKACIJE NISU OVLAŠĆENE ZA UPOTREBU SA NAŠIM USLUGAMA U SVIM ZEMLJAMA. KORIŠĆENJE APLIKACIJA JE PO SOPSTVENOM IZBORU I NA SOPSTVENI RIZIK.

12.   ODUZIMANJA GARANCIJA I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

USLUGE PREDUZEĆA IMG MEDIA I SAV SADRŽAJ, SOFTVER ILI BILO KOJE DRUGE FUNKCIJE KOJE SU POVEZANE SA USLUGAMA PREDUZEĆA IMG MEDIA SU PRUŽENE „KAO TAKVE“ SA BILO KAKVIM MANAMA I BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE. PREDUZEĆE IMG MEDIA NE TRAŽI, NE OBEĆAVA NITI GARANTUJE APSOLUTNU TAČNOST, KOMPLETNOST ILI PRIKLADNOST SVOG SADRŽAJA ILI SVOJIH USLUGA I IZRIČITO ODBACUJE ODGOVORNOST VEZANO ZA BILO KOJE GREŠKE ILI PROPUSTE U SADRŽAJU. PREDUZEĆE IMG MEDIA NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZRIČITE, IMPLICIRANE ILI ZAKONSKE, NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE KOJE SE ODNOSE NA KRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA, TITULA, POGODNOSTI ZA TRŽIŠTE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI BEZBEDNOST U VEZI SA KOMPJUTERSKIM VIRUSIMA U ODNOSU NA USLUGE PREDUZEĆA IMG MEDIA ILI NJEGOVE LINKOVE KA DRUGIM INTERNET IZVORIMA. PREDUZEĆE IMG MEDIA NE GARANTUJE, NE ZASTUPA, NITI JAMČI DA ĆE VAŠA UPOTREBA USLUGA PREDUZEĆA IMG MEDIA BITI NEOMETANA I BEZ GREŠAKA. PREDUZEĆE IMG MEDIA IZRIČITO ODBACUJE ODGOVORNOST U ODNOSU NA UPOTREBU APLIKACIJA, KOMPATIBILNIH UREĐAJA I SOFTVERA PREDUZEĆA IMG MEDIA (UKLJUČUJUĆI I KONTINUIRANU KOMPATIBILNOST SA NAŠIM USLUGAMA).

DO GRANICA DOZVOLJENIH POD VAŽEĆIM ZAKONIMA, NI U KOJEM SLUČAJU PREDUZEĆE IMG MEDIA NITI BILO KOJA OD NJEGOVIH BRANŠI, AKCIONARA, DIREKTORA, SLUŽBENIKA, ZAPOSLENIH ILI DAVALACA LICENCI NEĆE BITI ODGOVORNI (POJEDINAČNO ILI ZAJEDNO) ZA LIČNU POVREDU ILI BILO KOJU POSEBNU, SLUČAJNU, INDIREKTNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU. VI PREUZIMATE SVE RIZIKE ZA BILO KOJU ŠTETU UZROKOVANU VAŠEM KOMPJUTERSKOM SISTEMU ILI GUBITAK PODATAKA KOJI SU NASTALI KAO REZULTAT KORIŠĆENJA ILI PREUZIMANJA BILO KOG SADRŽAJA U OKVIRU NAŠIH USLUGA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, BILO KOJU ŠTETU NASTALU ZBOG BILO KOG KOMPJUTERSKOG VIRUSA.

NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ODUZIMANJE ODREĐENIH GARANCIJA ILI OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI ZA ODREĐENE VRSTE ŠTETA. STOGA, MOGUĆE JE DA SE NEKA OD GORE NAVEDENIH OGRANIČENJA NE ODNOSE NA VAS.

LINKOVI KA BILO KOJIM POSEBNIM KOMERCIJALNIM PROIZVODIMA, PROCESIMA ILI USLUGAMA BILO KOG BIZNISA ILI PREDUZEĆA SADRŽANA NA VEB STRANICI PREDUZEĆA IMG MEDIA SU ISKLJUČIVO ZA VAŠU INFORMACIJU I NE PREDSTAVLJAJU PREPORUKU, UGOVOR NITI SAVET NAŠIH ZAPOSLENIH LICA ILI AGENATA. MI NEĆEMO BITI ODGOVORNI, DIREKTNO ILI INDIREKTNO, ZA BILO KOJU STVARNU ILI NAVODNU ŠTETU ILI GUBITAK IZAZVAN U VEZI SA UPOTREBOM ILI OSLANJANJEM NA TAKVE SADRŽAJE, ROBU ILI USLUGE DOSTUPNE PREKO TREĆIH LCA.

MI RUTINSKI NE VRŠIMO INSPEKCIJU SADRŽAJA, ALI MI I NAŠA ZADUŽENA LICA MOŽEMO DA ZADRŽIMO PRAVO NA INSPEKCIJU, RESTRIKCIJU PRISTUPA, IZMENU ILI BRISANJE BILO KOG SADRŽAJA KOJI JE DOSTUPAN PREKO USLUGA U BILO KOJE VREME.

NIŠTA U OVOM SPORAZUMU NE ISKLJUČUJE, OGRANIČAVA NITI MODIFIKUJE BILO KOJA PRAVA KOJA SU SADRŽANA U AUSTRALIJSKOM ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA I ZAKONU O KONKURENCIJI I POTROŠAČIMA[1]. USLUGE DOLAZE SA GARANCIJAMA KOJE NE MOGU BITI ISKLJUČENE POD OVIM ZAKONIMA.

NIŠTA U OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA NEĆE UTICATI NA BILO KOJA ZAKONOM PROPISANA PRAVA KOJA SE ODNOSE NA VAS. Ukoliko bilo koja odredba u okviru ovih uslova korišćenja bude smatrana nevažećom, nezakonitom ili neizvršivom, validnost, zakonitost i primenljivost ostalih odredbi će ostati na snazi.

13.   DESTINACIJE NA KOJE MOŽETE BITI UPUĆENI I REKLAMIRANJE

A.     Destinacije trećih lica

Ako pružimo linkove ili upućivače ka drugim veb stranicama ili destinacijama, ne bi trebalo da zaključite ili pretpostavite da preduzeće IMG Media upravlja, kontroliše ili je na drugi način povezano sa ovim drugim veb stranicama ili destinacijama. Kada kliknete na link u okviru naših usluga, nećemo vas upozoriti da ste napustili opseg naših usluga i da podležete odredbama i uslovima korišćenja (uključujući pravila privatnosti) druge veb stranice ili destinacije. U nekim slučajevima, može biti manje očigledno da ste napustili naše usluge i da ste pristupili drugoj veb stranici ili destinaciji. Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja i pravila privatnosti bilo koje druge veb stranice ili destinacije pre nego što pružite bilo kakve informacije ili stupite u bilo koju transakciju. Ovi uslovi korišćenja ne regulišu upotrebu drugih veb stranica ili destinacija.

Preduzeće IMG Media nije odgovorno za sadržaj ili praksu bilo koje veb stranice ili destinacije, osim veb stranice Volleyball TV, čak i u slučaju da vas link povezuje sa veb stranicom Volleyball TV ili u slučajevima kada je ta druga veb stranica upravljana od strane preduzeća povezanog sa preduzećem IMG Media. Koristeći naše usluge, vi prihvatate i saglasni ste da preduzeće IMG Media nema nikakvu odgovornost prema vama u vezi sa bilo kojim sadržajem ili materijalom koji se nalazi na bilo kojoj veb stranici ili destinaciji, osim na veb stranici Volleyball TV.

B.     Reklame i usluge trećih lica

Preduzeće IMG Media ne preuzima nikakvu odgovornost za i ne podržava nikakve reklame ili materijale trećih koji su objavljeni na bilo kom pristupnom portalu preko kojeg su naše usluge dostupne, niti preuzima odgovornost za bilo koje proizvode ili usluge koje pružaju treća lica. Bilo koji poslovni odnos koji imate sa trećim licima tokom korišćenja naših usluga, uključujući i interakciju sa linkovima i interaktivnim oglasima, su između vas i tog trećeg lica i vi ste saglasni da preduzeće IMG Media nije odgovorno za bilo kakav gubitak ili potraživanje koje imate ka trećem licu. Ako pružite poverljive ili lične informacije ili stupite u bilo koju transakciju putem reklame ili oglasa, preduzeće IMG Media nije odgovorno za te informacije ili transakcije i mi vam savetujemo da pročitate uslove korišćenja i pravila privatnosti relevantnog trećeg lica koje sakuplja te informacije ili stupa u te transakcije.

14.   VLASNIŠTVO

Slažete se da preduzeće IMG Media i njegovi davaoci licenci poseduju i zadržavaju sva prava na usluge, sadržaj, video plejer i bilo koji povezani softver. Osim informacija koje mogu biti u javnom domenu, sva prava, titule i interesi vezani za bilo koji sadržaj prikazan putem usluga, uključujući ali ne ograničavajući se na dizajn usluga, podatke, dokumente, tekst, logoe, usluge, softverske grafike, audio ili video materijale, zaštitne znakove i URL adrese pripadaju i predstavljaju isključivo vlasništvo preduzeća IMG Media ili njegovih partnera, davalaca licenci, agenata ili trećih lica i ne smeju se kopirati, prikazivati, distribuirati, preuzimati, modifikovati, objavljivati, reprodukovati ili prenositi u bilo kom obliku, bilo kojim sredstvima bez prethodne pismene saglasnosti preduzeća IMG Media.

Prema ovim uslovima korišćenja, vlasnici autorskih prava u odnosu na sadržaj su treća lica. Naš neuspeh u insistiranju ili podsticanju da strogo poštujete ove uslove korišćenja neće predstavljati odricanje od bilo kog našeg prava ili prava trećih lica.

Ova lista je namenjena da bude inkluzivna a ne ekskluzivna. Takva prava će uključivati, u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, sva prava na privatnost, publicitet i moralna prava.

15.   INTELEKTUALNA SVOJINA

A.     Autorska prava

Usluge, uključujući i sav sadržaj pružen putem usluga, su zaštićene autorskim pravima, tajnom poslovanja ili drugim zakonima i sporazumima o intelektualnoj svojini.

B.     Zaštitni znakovi

Volleyball TV, preduzeće IMG Media, IMG Media logo, i ostali znakovi, grafike, logoi, tekstovi i audio zapisi predstavljaju zaštitne znakove preduzeća IMG Media i njegovih davalaca licenci. Nikakav zaštitni znak preduzeća IMG Media ne sme biti kopiran, preuzet ili iskorišćen na bilo koji drugi način.

16.   OBAVEŠTENJE I POSTUPAK U SLUČAJU TVRDNJE O KRŠENJU AUTORSKIH PRAVA

Ako smatrate da bilo koji sadržaj ili drugi materijal koji je pružen putem usluga, uključujući i putem linkova, narušava vaše autorsko pravo, trebalo bi da obavestite preduzeće IMG Media o tome u skladu sa procedurom navedenom u nastavku.

Obradićemo svako obaveštenje o navodnom kršenju koje preduzeće IMG Media primi i preduzećemo odgovarajuće mere u skladu sa važećim zakonima o intelektualnoj svojini. Obaveštenje o tvrdnji o kršenju autorskih prava bi trebalo poslati elektronskom poštom agentu za autorska prava preduzeća IMG Media na copirightagent@img.com (naslov elektronske pošte treba da bude: „DMCA Takedown Request“). Takođe nas možete kontaktirati poštom ili faksom na:

Za: Copyright Agent

Dice Technology Ltd

Adresa: 9601 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California 90210, US

Da bi bilo pravosnažno, obaveštenje mora biti u pisanoj formi i sadržati sledeće informacije: (i) elektronski ili fizički potpis osobe koja je ovlašćena da deluje u ime vlasnika autorskog prava; (ii) opis materijala zaštićenog autorskim pravima na koji se odnosi vaša tvrdnja o kršenju autorskih prava; (iii) opis lokacije na kojoj se nalazi materijal na koji se odnosi vaša tvrdnja o kršenju autorskih prava u okviru usluga; opis bi trebalo da bude dovoljno detaljan da omogući preduzeće IMG Media da identifikuje i locira materijal; (iv) detalje o tome kako preduzeće IMG Media može stupiti u kontakt sa vama, kao što su vaša adresa, broj telefona i adresa elektronske pošte; (v) izjavu da ste uvereni da sporna upotreba materijala nije odobrena od strane vlasnika autorskih prava, njegovog agenta ili važećim zakonom; i (vi) izjavu kojom potvrđujete da su iznad navedene informacije sadržane u vašem obaveštenju tačne i potvrdu da ste ovlašćeni od strane vlasnika autorskih prava ili vlasnika ekskluzivnog prava prema materijalu. Elektronska pošta poslata na copirightagent@img.com u svrhe osim komunikacije o kršenju autorskih možda neće biti proverena.

17.   NADLEŽNO PRAVO

Ovi uslovi korišćenja su u skladu sa zakonima države Kalifornije bez primene principa sukoba prava. Vi i preduzeće IMG Media se slažete da podležete isključivoj nadležnosti sudova koji se nalaze u okrugu Los Anđeles u državi Kaliforniji.

18.   TROŠKOVI ADVOKATA

Ako je bilo koja tužba podneta od strane vas ili nas u vezi sa vašim korišćenjem usluga, strana koja ne bude proglašena krivom će imati pravo na povraćaj određene svote troškova advokata i parnice.

19.   INTEGRACIJA, PROMENA I RAZDVOJIVOST

Imajte u vidu da ovi uslovi korišćenja, uključujući pravila privatnosti preduzeća IMG Media koja su inkorporirana u ove uslove korišćenja, predstavljaju celokupni pravni dogovor između vas i preduzeća IMG Media i regulišu vaše korišćenje usluga (uključujući i vašu upotrebu sadržaja) (ali ne uključuju bilo koje usluge, ako ih ima, koje vam preduzeće IMG Media može pružiti pod drugim pismenim ugovorima), i potpuno zamenjuju sve prethodne ugovore između vas i preduzeća IMG Media u vezi sa uslugama. Ovi uslovi korišćenja su na snazi do granice dopuštene zakonom. Ako se bilo koja odredba ovih uslova korišćenja smatra nezakonitom, poništenom ili neizvršivom, vi i mi smo u saglasnosti da će dotična odredba biti razdvojiva od ostatka ovih uslova korišćenja i neće uticati na validnost, zakonitost i izvršivost ostalih odredbi, koje će ostati pravosnažne.

© 2018 IMG Media Limited, Fédération Internationale de Volleyball i njihovi relevantni davaoci licenci.

SVA PRAVA ZADRŽANA

[1] Australian Competition and Consumer Act, 2010.