NETHERLANDS

Laatst bijgewerkt: 11/05/2018

Volleyball TV wordt geleverd aan gebruikers en abonnees (“u” of “uw”) via een digitaal platform dat wordt verstrekt door IMG Media Limited (“IMG Media” of “wij” of “we” of “ons”). We zijn een bedrijf dat geregistreerd is in Engeland en Wales (ondernemingsnummer 11172573), ons BTW-nummer is GB228345266 en ons geregistreerde kantoor een correspondentieadres is: Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, United Kingdom, W4 5HR.

De levering van Volleyball TV door IMG Media geeft u de mogelijkheid te kiezen uit verschillende aanbiedingen van live en on-demand programmering, inclusief televisieprogramma's, clips en andere audiovisuele content (gezamenlijk, de “Content”).

1.      OMSCHRIJVING VAN DE DIENST

Het Volleyball TV-platform, de Content, de IMG Media-speler voor het bekijken van de Content (de “Videospeler”) en alle andere producten, features, hulpmiddelen, materialen en andere diensten (inclusief diensten van derdenmerken) die van tijd tot tijd door IMG Media worden aangeboden via een aantal Toegangspunten (hieronder gedefinieerd) worden gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”. De term “Toegangspunten” verwijst naar, gezamenlijk, de Volleyball TV-website (de “Volleyball TV-Website”), -applicaties en andere plaatsen waar er Diensten beschikbaar zijn, inclusief websites en applicaties van externe distributiepartners van IMG Media en andere websites waar gebruikers of websitebeheerders toegestaan zijn om de Videospeler te integreren of anderszins een licentie hebben voor het gebruik ervan.

2.      ACCEPTEREN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruik van de Diensten (inclusief toegang tot de Content) is onderhevig aan naleving van deze Gebruiksvoorwaarden die via verwijzing ons Privacybeleid opnemen dat beschikbaar is op https://welcome.volleyballworld.tv/legal/privacy-policy (“Privacybeleid”). Daarom accepteert u en stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden door toegang te verkrijgen of gebruik te maken van de Diensten via enig Toegangspunt (inclusief het bezoeken van de Volleyball TV-Website of door een IMG Media-applicatie te downloaden of te starten).

3.      VERANDERINGEN AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief het Privacybeleid, van tijd tot tijd veranderen. Dergelijke revisies zullen onmiddellijk van kracht worden; echter, voor bestaande leden zullen dergelijke revisies, tenzij anderszins aangegeven, dertig (30) dagen na het plaatsen van kracht worden. We zullen eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden uit de voorgaande 12 maanden plaatsen indien die er zijn. U kunt deze eerdere versies zien door de Volleyball TV-Website te bezoeken.

We zullen u ook op de hoogte stellen van veranderingen die negatieve effecten hebben voor u voorafgaand aan de datum dat deze verandering op u van toepassing wordt. Zie sectie 7C (viii) hieronder voor details over uw recht om uw abonnement in dergelijke omstandigheden te beëindigen.

4.      PRIVACY

Persoonlijk identificerende informatie is onderhevig aan ons Privacybeleid, waarvan de voorwaarden in dit document opgenomen zien via verwijzing. Zie a.u.b. ons Privacybeleid om onze procedures beter te begrijpen.

5.      COMMUNICATIEVOORKEUREN

Door gebruik te maken van de Diensten stemt u toe om elektronische communicatie van IMG Media te ontvangen met betrekking tot uw account. Deze communicaties omvatten mogelijk het verzenden van e-mails naar uw e-mailadres dat u heeft verstrekt bij de registratie, of het plaatsen van communicatie op de Diensten, of in de “Uw Account”-pagina en omvat kennisgevingen over uw account (bijvoorbeeld, betalingsmachtigingen, veranderingen m.b.t. wachtwoord of Betalingsmethode, bevestigingse-mails en andere transactieinformatie) en zijn onderdeel van uw relatie met IMG Media. U stemt toe dat kennisgevingen, overeenkomsten, bekendmakingen of andere communicaties die wij elektronisch naar u verzenden de eisen voor juridische communicatie en kennisgeving voldoen, inclusief dat dergelijke communicaties en kennisgevingen schriftelijk verstrekt worden. U dient kopieën van elektronische communicaties te onderhouden door een papieren kopie af te drukken of een elektronische kopie op te slaan.

U stemt ook toe bepaalde andere communicaties van ons te ontvangen, zoals nieuwsbrieven over nieuwe IMG Media-functies en content, speciale aanbiedingen, promotionele aankondigingen en klantenonderzoeken via e-mail of andere methoden. Als u net langer bepaalde niet-transactionele communicaties wenst te ontvangen gaat u simpelweg naar de “Uw Account”-pagina op de Volleyball TV-Website om uw communicaties te beheren, of gebruik de “afmelden”-snelkoppeling aan de onderkant van onze communicaties.

6.      TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

A.     Leeftijdsbeperkingen

U moet ten minste 18 (achttien) jaar of ouder zijn om een account te creëren en u bevestigt dat u juridisch in staat bent om bindende contracten aan te gaan.

B.     Beperkte Licentie

De Diensten en alle Content die bekeken worden via onze diensten zijn voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik. Tijdens de duur van uw lidmaatschap verstrekken we u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om toegang te krijgen tot de Diensten en de Content te bekijken via de Diensten, inclusief toegang en het bekijken van de Content op streaming-only-basis via de Toegangspunten. De periodes waarin u elk fragment van de Content kunt bekijken is afhankelijk van de beschikbaarheid van de rechten van dergelijke Content en de voorwaarden van uw abonnement. Met uitzondering van de voorgaande beperkte licentie wordt er geen recht, titel of belang in de Diensten overgedragen aan u. U stemt toe de Diensten niet te gebruiken voor publieke voorstellingen.

C.     Geografische Beperkingen en Gelijktijdige Streaming

U mag de Content via de Diensten primair bekijken binnen het land waarin u uw account heeft opgezet en alleen in geografische locaties waar we onze Diensten aanbieden en dergelijke content hebben gelicentieerd. De content die beschikbaar is voor u zal verschillen per geografische locatie. IMG Media zal technologieën gebruiken om uw geografische locatie te verifiëren. Het voorgaande zal geen effect hebben op de wettelijke rechten van inwoners van de Europese Unie om de Content te bekijken terwijl zij op tijdelijke basis reizen buiten hun thuisland, maar binnen een ander land van de Europese Unie.

HET AANTAL APPARATEN WAAROP U GELIJKTIJD MAG KIJKEN IS BEPERKT. Ga naar de “Uw Account”-pagina om het aantal apparaten te bekijken waarop u gelijktijdig mag kijken. Wij kunnen ervoor kiezen het aantal apparaten dat beschikbaar is voor gebruik en de gelijktijdige streams van tijd tot tijd te veranderen.

D.     Compatibele Apparaten

Om toegang te krijgen tot de Diensten zult u een computer, mobiel apparaat, streaming-mediaspeler of ander apparaat moeten gebruiken dat voldoet aan de systeem- en compabiliteitsvereisten die wij van tijd tot tijd vaststellen (elk een “Compatibel Apparaat”). Wees er a.u.b. op attent dat Compatibel Apparaten mogelijk verschillen per dienst. Functies en functionaliteiten die we beschikbaar stellen via de Diensten kunnen ook verschillen per Compatibel Apparaat en de voorwaarden van uw abonnement.

E.     De Content

i.          Gebruiksregels en -Beperkingen

U mag de Content alleen persoonlijk en voor niet-commerciële doeleinden gebruiken en bekijken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U mag, hetzij direct of door middel van het gebruik van een apparaat, software, Internetwebsite, webgebaseerde dienst of ander middel auteursrecht, handelsmerk of andere beschermde kennisgeven die is aangebracht op de Content of ander mechanisme voor het beheer van digitale rechten (DRM; Digital Rights Management) of andere contentbescherming of toegangscontrolemaatregel die geassocieerd is met de Content niet verwijderen, aanpassen, omzeilen, vermijden, beïnvloeden of ontwijken, inclusief mechanismen voor geografische filteren. U mag, hetzij direct of door middel van het gebruik van enig apparaat, software, Internetwebsite, webgebaseerde dienst of ander middel, de Content niet kopiëren, opnemen, downloaden, stream capture, reproduceren, dupliceren, archiveren, distribueren, uploaden, publiceren, aanpassen, vertalen, uitzenden, opvoeren, vertonen, verkopen of verzenden of herverzenden tenzij u dit uitdrukkelijk bent toegestaan door de voorwaarden van uw abonnement of anderszins schriftelijk door IMG Media. U mag de Content niet opnemen in, of de Content streamen of herverzenden via enige hardware- of softwareapplicatie of het via frames of in-line snelkoppelingen beschikbaar maken tenzij u schriftelijk toestemming heeft gekregen van IMG Media. Verder mag u geen index van enig wezenlijk deel van de Content creëren, recreëren, distribueren of adverteren tenzij u gemachtigd bent door IMG Media. U mag geen bedrijf opbouwen door gebruik te maken van de Content, ongeacht of dit met of zonder winstoogmerk gebeurt. De Content die door deze beperkingen wordt gedekt omvat zonder beperking alle tekst, afbeeldingen, layout, interface, logo's, foto's, audio- en videomaterialen en stilstaande beelden. Daarnaast is het strikt verboden om afgeleide werken of materialen die anderszins afgeleid zijn van of gebaseerd zijn op de Content te creëren, inclusief montages, mash-ups en vergelijkbare video's, bureaubladachtergronden en -thema's, wenskaarten en koopwaar, tenzij u expliciet schriftelijke toestemming heeft ontvangen van IMG Media. Dit verbod geldt zelfs als u van plan bent de afgeleide materialen gratis weg te geven.

ii.          Internetdiensten, Gegevensgebruik en Contentkwaliteit

Om toegang te krijgen tot de Diensten moet u een hoge-snelheid breedband, draadloze of vergelijkbare Internetverbinding hebben van een Internetprovider die voldoet aan bepaalde technische specificaties. IMG Media gebruikt verschillende technologieën om u de optimale kijkervaring te leveren. Dat gezegd hebbende, de kwaliteit van de Content, inclusief resolutie, kan beïnvloed worden door het formaat van de Content, uw locatie, de snelheid en bandbreedte van uw Internetservice en de gebruike apparaten, naast andere factoren. HD- en 4K Ultra HD-beschikbaarheid voor bepaalde Content is afhankelijk an uw Internetservice en apparaatmogelijkheden. U bent verantwoordelijk voor alle Internettoegang en gegevenskosten. Zie a.u.b. uw Internetprovider voor informatie over mogelijke kosten voor gegevensgebruik op Internet. De tijd die het kost om te beginnen met het afspelen van de Content zal variëren op basis van een aantal factoren, inclusief uw locatie, Internetbandbreedte, het aantal apparaten dat gelijktijdig verbinding maakt met hetzelfde netwerk, de Content die u heeft geselecteerd en de configuratie van het apparaat dat u gebruikt. Als resultaat daarvan kan IMG Media geen garanties doen over de Content in dit respect.

iii.          Expliciete Content

Door gebruik te maken van de Diensten kunt u Content tegenkomen die mogelijk aanstootgevend is; behalve voor zover we wettelijk verplicht zijn dit te doen kan het bij deze Content wel of niet aangegeven zijn of het expliciet taalgebruik of andere attributen bevat. Desalniettemin stemt u toe de Diensten op uw eigen risico te gebruiken en IMG Media zal geen aansprakelijkheid hebben richting u voor de Content. Types, genres, categorieën en omschrijvingen van de Content worden verstrekt voor gebruiksgemak en IMG Media garandeert de nauwkeurigheid ervan niet.

F.     De Videospeler

U mag geen enkel deel van de Videospeler, de onderliggende technologie, mechanismen voor het beheer van digitale rechten, apparaat of andere contentbescherming of toegangscontrolemaatregel die is opgenomen in de Videospeler aanpassen, verbeteren, verwijderen, beïnvloeden of op enige andere manier veranderen. Deze restrictie omvat, zonder beperking, het uitschakelen, reverse engineeren, aanpassen, beïnvloeden van of anderszins omzeilen van de Videospeler op enige manier die gebruikers in staat stelt de Content te bekijken zonder: (i) de Videospeler en alle omringende elementen (inclusief de gebruikersinterface, advertenties, auteursrechtvermeldingen en handelsmerken) van het Toegangspunt waar de Videospeler is geplaatst zichtbaar te tonen; en (ii) volledige toegang te hebben tot alle functionaliteit van de Videospeler, inclusief, zonder beperking, alle videokwaliteit- en weergavefunctionaliteit en alle interactieve, kiesbare of click-through advertentiefunctionaliteit.

G.    Software

IMG Media-software wordt ontwikkeld door of voor IMG Media en is ontworpen om het streamen en bekijken van content van IMG Media naar Compatibele Apparaten mogelijk te maken. Deze software kan verschillen per apparaat en medium en functionaliteiten kunnen ook verschillen tussen apparaten. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE DIENST ERKENT U EN STEMT U TOE OM, ZONDER VERDERE KENNISGEVING OF VERZOEK, BIJGEWERKTE VERSIES TE ONTVANGEN VAN IMG MEDIA EN GERELATEERDE SOFTWARE VAN DERDEN. ALS U DE VOORGAANDE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, GEBRUIK ONZE DIENSTEN DAN ALSTUBLIEFT NIET. WE AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EN VERLENEN ANDERSZINS GEEN GARANTIES VOOR DE PRESTATIES VAN DEZE APPARATEN, INCLUSIEF DE DOORLOPENDE COMPATIBILITEIT VAN UW APPARAAT MET ONZE DIENST. Door gebruik te maken van onze Diensten stemt u toe om u exclusief te richten naar de entiteit die uw apparaat heeft geproduceerd en/of verkocht met betrekking tot problemen met uw apparaat en de compatibiliteit daarvan met de Diensten. Als uw Compatibel Apparaat wordt verkocht, verloren of gestolen, deactiveer het dan alstublieft. Als u nalaat uit te loggen of het apparaat te deactiveren, kunnen latere gebruikers de Diensten mogelijk gebruiken via uw account en kunnen zij mogelijk toegang krijgen tot bepaalde delen van uw accountinformatie. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor dergelijke onbevoegde toegang en gerelateerde verliezen of identiteitsfraude.

H.     Veranderingen aan de Diensten

We werken de Diensten continu bij, inclusief de beschikbare Content. Daarnaast testen we continu verschillende aspecten van de Diensten, inclusief onze website, gebruikerinterfaces, dienstniveaus, plannen, promotionele functies, beschikbaarheid van de Content, levering en prijsstelling. We behouden het recht voor en, door gebruik te maken van onze Diensten, u stemt toe dat wij u zonder kennisgeving kunnen opnemen of uitsluiten van deze testen. We behouden ons het recht voor om naar ons exclusieve en absolute goeddunken en zonder verdere kennisgeving van tijd tot tijd veranderingen aan te brengen in hoe we onze Diensten aanbieden en opereren. We doen geen garanties over de beschikbaarheid van specifieke content of de minimale content die beschikbaar is in enig abonnement.

I.       Uw Verantwoordelijkheden

U stemt toe de Diensten, inclusief alle functies en functionaliteiten die daarmee geassocieerd zijn, te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving, regels en regelgeving, of andere restricties op het gebruik van de Diensten of Content daarin. Behalve waar dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, stemt u toe Content en informatie op of verkregen uit of via de Diensten niet te archiveren, downloaden (anders dan bij caching noodzakelijk voor persoonlijk gebruik), reproduceren, distribueren, aanpassen, weergeven, opvoeren, publiceren, licentiëren, afgeleide werken te creëren, te koop aan te bieden of te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IMG Media en haar licentiegevers. U verklaart zich te onthouden van: het omzeilen, verwijderen, aanpassen, deactiveren, verlagen of tegenwerken van de Contentbeschermingen in de Diensten; een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde manier te gebruiken om toegang te krijgen tot de diensten; decompileren, reverse engineeren of ontmantelen van software of andere producten of processen die toegankelijk zijn via de Diensten; code of product in te voeren of de Content van de Diensten op enige manier te manipuleren; of, gebruik te maken van data mining, datacollectie of extractiemethode. Daarnaast stemt u toe geen materiaal te uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins te verzenden of versturen dat ontworpen is om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur die geassocieerd is met de Diensten te onderbreken, vernietigen of beperken, inclusief softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma's.

J.      Accountbeperking/-beëndiging

We kunnen uw toegang tot de Diensten beëindigen, inclusief abonnementen die beschikbaar zijn als onderdeel van de Diensten, naar onze keuze en zonder kennisgeving (behalve voor zover verplicht door toepasselijke wetgeving). Als wij dit doen zullen we u een proportionele terugbetaling verstrekken van uw abonnementskosten (als die er zijn). Maar, als we vermoeden dat u (i) in wezenlijke schending bent van deze Gebruiksvoorwaarden; en/of (ii) betrokken bent bij illegaal of ongepast gebruik van de Diensten, zullen uw rechten onder deze Overeenkomst automatisch worden beëindigd zonder kennisgeving en mag IMG Media, naar haar eigen goeddunken, uw toegang tot de Diensten en de Content onmiddellijk intrekken zonder restitutie van enige kosten.

7.      ABONNEMENT, GRATIS PROEF, FACTURERING EN ANNULERING

A.     Abonnement/Lidmaatschap

i.          Doorlopend Lidmaatschap

Uw Volleyball TV-lidmaatschap zal gebaseerd zijn op een maandelijkse, halfjaarlijkse, jaarlijkse of andere toegewezen periode (een “Periode”) tenzij en totdat u uw lidmaatschap annuleert of wij dit beëindigen. U moet toegang hebben tot Internet en ons voorzien van een actuele, geldige en geaccepteerde betaalmethode (die van tijd tot tijd bijgewerkt kan worden, “Betaalmethode”) om de Diensten te gebruiken. Alle lidmaatschappen moeten vooraf betaald worden met het bedrag dat verschuldigd is voor de gehele toepasselijke Periode. We zullen de lidmaatschapskosten factureren naar uw Betaalmethode op de eerste dag van elke nieuwe Periode, voor een bedrag dat de gehele Periode dekt.

Met betrekking tot rollende lidmaatschap- of abonnementsaanbiedingen moet u uw lidmaatschap annuleren voordat het automatisch vernieuwd wordt aan het einde van elke Periode om te voorkomen dat de lidmaatschapskosten van de volgende Periode in rekening worden gebruikt bij uw Betaalmethode. Uw lidmaatschap kan op elk moment voor het begin van de volgende Periode worden geannuleerd.

Sommige Volleyball TV-lidmaatschappen dekken een bepaalde, vastgestelde Periode (een “Lidmaatschap met Vastgestelde Periode”) dat niet automatisch wordt vernieuwd (zoals, bijvoorbeeld, een lidmaatschap voor de duur van een competitie). Een dergelijk Lidmaatschap met Vastgestelde Periode kan beschikbaar worden gesteld voor eenmalige vaste lidmaatschapskosten en, voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, zal er geen korting of restitutie beschikbaar zijn als u een dergelijk Lidmaatschap met Vastgestelde Periode aankoopt op enig moment nadat een dergelijke vaste Periode is begonnen.

De prijsstelling voor abonnementen of lidmaatschappen kunnen ook BTW en/of andere verkoopbelasting omvatten. Waar van toepassing worden dergelijke belastingen geïnd door de partij die u betaalt voor de Diensten, wat IMG Media of een derde kan zijn.

ii.          Verschillende Lidmaatschappen

We bieden mogelijk een aantal verschillende lidmaatschappen aan, inclusief special promoties of lidmaatschappen met verschillende voorwaarden en beperkingen. Voorwaarden die wezenlijk verschillen van die beschreven worden in deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden bekendgemaakt bij uw inschrijving of andere communicaties die beschikbaar zijn voor u. U kunt specifieke details over uw lidmaatschap met IMG Media vinden door de “Uw Account”-pagina op de Volleyball TV-Website te bezoeken. Sommige promotionele lidmaatschappen worden aangeboden door derden in combinatie met de aanbieding van hun eigen producten en diensten. We zijn niet verantwoordelijk voor de producten en diensten die worden geleverd door dergelijke derden. We behouden het recht voor om onze aangeboden lidmaatschapsplannen aan te passen, beëindigen of anderszins aan te passen.

B.     Gratis Proeven

Uw Volleyball TV-lidmaatschap kan beginnen met een gratis proef. De gratis proefperiode van uw lidmaatschap duurt meestal 21 dagen, of zoals anderszins aangegeven tijdens het inschrijven. Er kunnen beperkingen van toepassing zijn op combinaties met andere aanbiedingen. Gratis proeven zijn alleen voor nieuwe en bepaalde voormalige leden. IMG Media behoudt zich het recht voor, naar haar eigen absolute goeddunken, om uw ontvankelijkheid voor gratis proeven te bepalen.

We zullen beginnen met het in rekening brengen van lidmaatschapskosten bij uw Betaalmethode voor de Periode aan het einde van de gratis proefperiode van uw lidmaatschap en uw lidmaatschap zal automatisch vernieuwen op de eerste dag van elke nieuwe Periode, tenzij uw lidmaatschap een Lidmaatschap met Vastgestelde Periode is of als u uw lidmaatschap annuleert voorafgaand aan de nieuwe Periode. We kunnen uw Betaalmethode op verschillende manieren machtigen, inclusief machtiging voor ongeveer één Periode van diensten zodra u registreert. In sommige gevallen kan uw beschikbare saldo of kredietlimiet worden verlaagd om de machtiging tijdens uw gratis proefperiode te weerspiegelen.

Bezoek de “Uw Account”-pagina op de Volleyball TV-Website voor de annuleringsinstructies. We zullen de lidmaatschapskosten in rekening blijven brengen bij uw Betaalmethode aan het begin van elke nieuwe Periode totdat u annuleert.

C.     Facturering en Annulering

i.          Terugkerende Facturering

Door uw Volleyball TV-lidmaatschap te beginnen en een Betaalmethode te verstrekken of toe te wijzen machtigt u ons om u lidmaatschapskosten in rekening te brengen bij uw Betaalmethode aan het begin van elke Periode of de inschrijfdatum voor het Lidmaatschap met Vastgestelde Periode (zoals van toepassing) voor de actuele kosten van de gehele Periode, alsook alle andere kosten die u mogelijk maakt met betrekking tot het gebruik van de Diensten, zoals belastingen of mogelijke transactiekosten. U erkent dat het gefactureerde bedrag voor elke periode kan verschillen van Periode tot Periode voor redenen zoals verschillende bedragen door promotionele aanbiedingen, inclusief het innen van cadeaukaarten, verhoogde abonnementskosten of prijsstelling en/of veranderen of toevoegen van een plan, en u machtigt ons om verschillende bedragen in rekening te brengen bij uw Betaalmethode, die elke Periode in één of meer keren kan worden belast.

ii.          Prijsveranderingen

Behalve waar lidmaatschapskosten al betaald zijn door u in verband met een Lidmaatschap met Vastgestelde Periode behouden wij ons het recht voor om prijsstelling voor de Diensten of andere onderdelen daarvan te veranderen, op enige manier en op elk moment, dat wij bepalen in ons absolute eigen goeddunken. Behalve waar anderszins expliciet bepaald door deze Gebruiksvoorwaarden zullen prijsveranderingen in de Diensten van kracht gaan na kennisgeving aan u via e-mail.

iii.          Facturatiecyclus

De lidmaatschapskosten voor de Diensten worden gefactureerd: (i) op de datum van inschrijving voor een Lidmaatschap met Vastgestelde Periode; of anders (ii) aan het begin van het betaalde deel van uw lidmaatschap en elke Periode daarna, tenzij u en totdat u uw lidmaatschap annuleert. Behalve bij een Lidmaatschap met Vastgestelde Periode factureren we automatisch naar uw Betaalmethode aan het begin van elke Periode op de kalenderdag die overeenkomt met het begin van uw betaalde lidmaatschap. Lidmaatschapskosten zijn volledig verdiend na betaling. We behouden ons het recht voor om de timing van onze facturatie te veranderen, met name, zoals hieronder aangegeven, als uw Betaalmethode niet succesvol is voltooid. In het geval dat uw betaalde lidmaatschap begon op een dag die niet aanwezig is in een bepaalde maand kunnen we uw Betaalmethode factureren op een dag in de toepasselijke maand, of een andere dag die wij geschikt vinden. Bijvoorbeeld, als u een maandelijkse lidmaatschap-Periode of een betaald lid werd op 31 januari zal uw volgende betaaldatum waarschijnlijk 28 februari zijn en zal uw Betaalmethode op die dag gefactureerd worden. Uw vernieuwingsdatum kan veranderen door veranderingen in uw Lidmaatschap en/of de lengte van uw lidmaatschap-Periode. Bezoek de “Uw Account”-pagina om de begindatum voor uw volgende vernieuwingsperiode te zien. We kunnen uw Betaalmethode belasten in afwachting van lidmaatschap- of dienstgerelateerde kosten. Zoals gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden betekent “facturering” een betaling via via uw Betaalmethode. Tenzij anderszins aangegeven verwijst maandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks of andere aangegeven Periode naar uw facturatiecyclus.

iv.          Geen Restitutie

BETALINGEN ZIJN NIET TERUGBETAALBAAR EN ER ZIJN GEEN RESTITUTIES OF KREDIET VOOR GEDEELTELIJK GEBRUIKTE PERIODES. ALS U EEN LIDMAATSCHAP MET VASTGESTELDE PERIODE AANKOOPT ERKENT U DAT DE TOEPASSELIJKE LIDMAATSCHAPSKOSTEN ALLEEN HET RESTANT VAN DE VASTE PERIODE DEKKEN EN DAT ER GEEN RESTITUTIES, KORTING OF KREDIET BESCHIKBAAR IS VOOR EEN PROPORTIE VAN DE VASTE PERIODE WAARIN U GEEN TOEGANG HEEFT TOT DE DIENSTEN. Maar, als uw account wordt beëindigd door IMG Media, naar haar exclusieve goeddunken en zonder kennisgeving, en u deze Gebruiksvoorwaarden niet heeft geschonden of actief bent geweest in het illegale of ongepaste gebruik van de IMG Media, heeft u mogelijk recht op een proportionele restitutie. Daarnaast, na de annulering van een rollend lidmaatschap, blijft u toegang hebben tot de Diensten tot het eind van de huidige facturatie-Periode. Wij kunnen op enig moment en voor enige reden een restitutie, korting of andere overweging bieden aan al onze leden (“krediet”). De hoeveelheid en vorm van dergelijk krediet en de beslissing ze te verstrekken zijn naar ons exclusieve en absolute eigen goeddunken. Het verzorgen van krediet in één instantie geeft u niet het recht op krediet in de toekomst of vergelijkbare instanties, noch verplicht het ons om u krediet te verschaffen in de toekomst, onder welke omstandigheden dan ook.

v.          Betaalmethodes

U kunt de informatie over uw Betaalmethode aanpassen door de “Uw Account”-pagina te bezoeken. Als een betaling niet succesvol wordt vereffend, door verlopen, onvoldoende saldo of anderszins, en u de informatie omtrent uw Betaalmethode niet verandert of uw account opzegt (zie “Opzeggen” hieronder), blijft u verantwoordelijk voor niet geïnde bedragen en geeft u ons toestemming om uw Betaalmethode te blijven factureren als deze wordt bijgewerkt. Dit kan leiden tot een verandering in uw facturatiedata. We kunnen uw Betaalmethode bijwerken met informatie die ons wordt verstrekt door de toepasselijke betalingsaanbieder en u geeft ons toestemming om uw lidmaatschapskosten in rekening te blijven brengen bij de bijgewerkte Betaalmethode. Voor bepaalde Betaalmethodes kan de verlener van de Betaalmethode u mogelijk buitenlandse transactiekosten of andere kosten in rekening brengen. Zie de aanbieder van uw Betaalmethode voor details.

vi.          Uw Wettelijke Recht om te Annuleren

Als u een in de Europese Unie woonachtige consument bent dan heeft u mogelijk het recht om uw IMG Media-abonnement te annuleren zonder uitleg en een restitutie aan te vragen binnen 14 (veertien) dagen na het aankopen van het abonnement (of, indien eerder, van het starten van uw gratis proef (indien van toepassing)). Maar, zoals hieronder wordt uitgelegd, gaat dit recht verloren zodra u iets van de Content of Diensten download, streamt of gebruikt.

Om uw IMG Media-abonnement te annuleren moet u ons informeren over uw beslissing om te annuleren. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te versturen naar help@volleyballworld.tv. Zorg er alstublieft voor dat u de details van uw abonnementaankoop meestuurt zodat we het kunnen identificeren.

U kunt ons ook op de hoogte stellen door het Annuleringsformulier in te vullen en op te sturen (dat u naar ons kunt sturen per brief of per e-mail). Als u deze methode gebruikt zullen we u e-mailen om te bevestigen dat we uw annulering hebben ontvangen.

Als u uw aankoop geldig annuleert in overeenstemming met deze sectie zullen we de prijs die u heeft betaald voor uw IMG Media-abonnement terugbetalen (indien van toepassing). We zullen de restitutie zonder verder uitstel doen en niet later dan 14 dagen na de dag waarop we kennis namen van uw beslissing om uw abonnement te annuleren.

We zullen de restitutie doen via dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt voor e originele transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zult u geen kosten hoeven te betalen als onderdeel van de restitutie.

Als u een IMG Media-abonnement aankoopt (of begint met een gratis proef (zoals van toepassing), stemt u er uitdrukkelijk mee in dat we u deze Dienst aanbieden binnen uw terugtrekkingsperiode van 14 dagen en accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden, voorwaarden, beperkingen en eisen. U erkent dat u uw wettelijke recht om de aankoop te annuleren verliest door het ontvangen of gebruiken van de Dienst.

Deze terugtrekkingsrechten hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

vii.          Opzegging

Tenzij uw lidmaatschap een Lidmaatschap met Vastgestelde Periode is, kunt u uw Volleyball TV-lidmaatschap op elk moment annuleren na het aflopen van de periode waarnaar wordt verwezen in Sectie vi hierboven en houdt u toegang tot de Diensten tot het eind van de bijbehorende facturatieperiode. WE BIEDEN GEEN RESTITUTIE OF KREDIET VOOR GEDEELTELIJKE LIDMAATSCHAPPERIODES OF NIET-GEKEKEN CONTENT. Om uw rollende lidmaatschap te annuleren gaat u naar de “Uw Account”-pagina op de Volleyball TV-Website. Als u uw rollende lidmaatschap annuleert sluit uw account automatisch aan het eind van de huidige Periode. Als u zich heeft ingeschreven voor IMG Media waarbij uw account bij een derde gebruikt werd als Betaalmethode en u uw Volleyball TV-lidmaatschap op enig moment wil annuleren, inclusief uw gratis proef, moet u dit mogelijk doen via deze derde, inclusief door het bezoeken van uw account bij de bijbehorende derde en het automatisch vernieuwen uitzetten, of uitschrijven bij de Diensten via die derde. U kunt informatie over de facturatie voor uw Volleyball TV-lidmaatschap ook vinden door uw account te bezoeken bij de toepasselijke derde.

viii.          Opzeggen Vanwege Verandering aan de Gebruiksvoorwaarden

Als u uw IMG Media-abonnement wil opzeggen vanwege een verandering aan deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief het Privacybeleid, omdat deze negatief zijn voor u, moet u ons binnen 14 dagen van onze kennisgeving informeren over een dergelijke verandering. U heeft mogelijk recht op een proportionele restitutie voor betalingen die al gedaan zijn met betrekking tot de periode na de datum van de verandering aan deze Gebruiksvoorwaarden.

8.      ACCOUNTTOEGANG EN WACHTWOORDEN

U bent verantwoordelijk voor alle gebruik van uw account, inclusief gebruik van uw account door andere leden van uw huishouden. Door anderen toegang te verlenen tot uw account of profielen te creëren binnen uw account, stemt u toe verantwoordelijk te zijn om te zorgen dat zij voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden en stemt u toe verantwoordelijk te zijn voor hun activiteit bij het gebruik van de Diensten.

Alle registratieinformatie die u verstuurt moet correct en actueel zijn. Hou uw wachtwoord geheim. U hoeft dit niet aan IMG Media-vertegenwoordigers te verstrekken. Omdat u verantwoordelijk bent voor alle gebruik van uw account, inclusief onbevoegd gebruik door derden, wordt u verzocht zeer voorzichtig om te gaan met uw wachtwoord. Stel ons a.u.b. op de hoogte via e-mail als u verdenkt dat uw account onbevoegd gebruikt wordt. Zorg er a.u.b. ook voor dat u ons op de hoogte stelt als uw registratieinformatie verandert, in het geval we contact met u op moeten nemen.

U kunt informatie vinden over hoe u uw IMG Media-account verwijdert door in te loggen op de Volleyball TV-Website en uw accountgegevens na te kijken. Identificeer a.u.b. uw account en verstrek een geldig e-mailadres voor het geval we extra informatie nodig hebben om uw account te verwijderen. Let op, als u een abonnee bent moet u eerst uw abonnement verwijderen voordat we uw account kunnen verwijderen.

9.      GEBRUIK VAN VERSTUURDE INFORMATIE

IMG Media is vrij om opmerkingen, informatie, ideeën, concepten, reviews of technieken of andere materialen te gebruiken die onderdeel zijn van communicatie die u ons stuurt (“Feedback”) of Berichten (zoals hieronder gedefinieerd), inclusief reacties op vragenlijsten of via berichten op de Diensten, inclusief de Volleyball TV-Website en gebruikerinterfaces, wereldwijd en eeuwigdurend, zonder verdere compensatie, erkenning of betaling aan u voor enig doeleinde dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten en het creëren, aanpassen of verbeteren van de Diensten. Daarnaast doet u afstand van uw “morele rechten” rondom de Feedback en Berichten, voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Wees er a.u.b. op attent dat IMG Media geen ongevraagde materialen, concepten of ideeën accepteert voor de Content en dat zij niet verantwoordelijk is voor de gelijkenis van de content of programmering in de media en materialen of ideeën die verzonden zijn naar IMG Media. Als u ongevraagde materialen, concepten of ideeën verstuurt doet u dit met het begrip dat er geen bijkomende overwegingen van enige aard worden verstrekt aan u en dat u afstand doet van enige claim tegen IMG Media en haar gelieerde partijen met betrekking tot het gebruik van dergelijke materialen, concepten en ideeën, zelfs als materiaal, concept of een idee wordt gebruikt op een manier die wezenlijk gelijk is aan het materiaal, concept of idee dat u verstuurde.

10.   USER REVIEWS, COMMENTS EN ANDER MATERIAAL

Als onderdeel van de Diensten hebben gebruikers mogelijk de kans om reviews, comments of andere materialen te publiceren, verzenden, versturen of anderszins te plaatsen (gezamenlijk, “Post”). Om de Diensten aangenaam te houden voor al onze gebruikers moet u zich houden aan de regels hieronder.

Kies de Gebruikersmaterialen die u Post graag zorgvuldig. Beperk uzelf tot Gebruikermaterialen die direct relevant zijn voor de Diensten. Verder mag u geen Gebruikermaterialen Posten die het volgende bevatten: (i)       onrechtmatige, inbreukmakende, pornografische, aanstootgevende, lasterlijke, smadelijke, bedreigende, intimiderende, vulgaire, godslasterlijke, haatdragende boodschappen, raciaal of etnisch aanstootgevend zijn, crimineel gedrag aansporen, wettelijke aansprakelijkheid veroorzaken, in schending zijn van enige wet, regel of regulatie, inbreuk maakt op een recht van een derde inclusief intellectuele eigendomsrechten, of anderszins ongepast of aanstootgevend is voor IMG Media (volgens het exclusieve goeddunken van IMG Media), of snelkoppelingen naar content die inbreuk maakt of niet geautoriseerd is (gezamenlijk, “Ongepast Materiaal"); of (ii) een oneigenlijke claim maakt op de identiteit van een ander persoon. Wees er a.u.b. op attent dat wanneer u Gebruikermateriaal Post op IMG Media via een externe dienst, zoals een sociaal netwerk of e-mailaanbieder, uw voornaam en achternaam of ander gebruiker-ID mogelijk publiekelijk verschijnen wanneer u Post. We adviseren dat u geen persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer of thuisadres niet Post, en dat u voorzichtig bent als u dit wel doet.

U moet de rechtmatige eigenaar zijn van Gebruikermateriaal dat u Post, of toestemming hebben van de rechtmatige eigenaar. Door Gebruikermateriaal te verzenden erkent en verklaart u dat u de eigenaar bent van het Gebruikermateriaal of anderszins het recht heeft om IMG Media de hieronder genoemde licentie te verstrekken. U erkent en verklaart ook dat het Posten van Gebruikermateriaal geen inbreuk maakt op de rechten van enige partij, inclusief privacyrechten, publiciteitsrechten en intellectuele eigendomsrechten. U vrijwaart IMG Media en al haar gelieerde partijen tegen claims, aansprakelijkheden of verliezen (inclusief advocaatkosten) die voortkomen uit uw inbreuk of vermeende inbreuk op de voorgaande verklaringen en garanties. Daarnaast stemt u toe te betalen voor alle royalty's, kosten en andere betalingen die verschuldigd zijn aan een partij door het Posten van uw Gebruikermateriaal. IMG Media zal alle Gebruikermateriaal verwijderen als we correct in kennis worden gesteld dat dergelijk Gebruikermateriaal inbreuk maakt op de rechten van een ander persoon. U erkent dat IMG Media vertrouwelijkheid met betrekking tot Gebruikermateriaal niet garandeert.

Door Gebruikermateriaal te Posten geeft u de eigendomsrechten van dergelijk materiaal niet op aan IMG Media. Na het Posten van uw Gebruikermateriaal heeft u nog steeds alle eigendomsrechten die u had voor dat u Postte. Door uw Gebruikermateriaal te Posten verstrekt u IMG Media een beperkte licentie voor het gebruik, weergave, reproductie, distributie, aanpassing, verwijdering van, toevoegen aan, het creëren van afgeleiden werken van, publiek uitvoeren en publiceren van dergelijk Gebruikermateriaal via de Diensten en op andere platforms en diensten wereldwijd, inclusief op of via enig Toegangspunt, eeuwigdurend, in alle mediaformats en mediakanalen die nu bekend zijn of in de toekomst worden gecreëerd. De licentie die u verstrekt aan IMG Media is niet-exclusief (wat betekent dat u niet verboden bent om uw Gebruikersmateriaal aan anderen te licentiëren naast IMG Media), volledig betaald, royaltyvrij (wat betekent dat IMG Media u niet hoeft te betalen voor het gebruik van het Gebruikermateriaal) en sublicentieerbaar (zodat IMG Media haar gelieerde partijen, onderaannemers en andere partners, zoals de leveringsnetwerken voor de Internetcontent, in staat zijn om de Diensten aan te bieden). Door uw Gebruikermateriaal te Posten verstrekt u hierbij ook elke gebruiker van de Diensten een niet-exclusieve, beperkte licentie om toegang te krijgen tot uw Gebruikermateriaal en om dergelijke Gebruikermaterialen te gebruiken, weergeven, reproduceren, distribueren en uitvoeren, zoals toegestaan via de functionaliteit van de Diensten en onder deze Gebruiksvoorwaarden.

11.   APPLICATIES

U kunt externe applicaties tegenkomen (inclusief, zonder beperking, websites, widgets, software of andere hulpprogramma’s) (“Applicatie(s)”) die samenwerken met de Diensten. Deze Applicaties kunnen gegevens importeren die betrekking hebben op uw IMG Media-account en -activiteit en op anderszins gegevens over u verzamelen. Deze Applicaties worden alleen verstrekt voor uw gebruiksgemak en IMG Media is niet verantwoordelijk voor dergelijke Applicaties. DERGELIJKE APPLICATIES ZIJN EIGENDOM VAN OF WORDEN GEOPEREERD DOOR DERDEN DIE NIET GERELATEERD ZIJN AAN ONS OF GESPONSORD WORDEN DOOR IMG MEDIA, EN MOGELIJK NIET GEAUTORISEERD ZIJN VOOR GEBRUIK MET ONZE DIENST IN ALLE LANDEN. GEBRUIK VAN EEN APPLICATIE IS UW EIGEN KEUZE EN VOOR UW EIGEN RISICO.

12.   UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor: (i) overlijden of persoonlijk letsel door onze nalatigheid; (ii) frauduleuze voorstelling van zaken; (of (ii) enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.

Voor zover toegestaan bij wet sluiten we alle voorwaarden, garanties, voorstellingen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op de Dienst of content daarop, hetzij uitdrukkelijk of impliciet.

We zullen niet aansprakelijk zijn richting u voor gebrekkig presteren of de onbereikbaarheid of falen van de Dienst of onze diensten, of voor enig nalaten door ons om te voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden waar dergelijke nalatigheid, onbereikbaarheid of falen voortkomt uit een oorzaak die redelijkerwijs buiten onze controle ligt. Aansprakelijkheid die we hebben voor door u geleden verliezen is strikt beperkt tot de aankoopprijs die u betaald heeft en we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is op het moment dat u de Dienst begint te gebruiken.

Consumenten hebben recht op verschillende wettelijke garanties (inclusief, bijvoorbeeld, dat een dienst wordt uitgevoerd met redelijke zorg en bekwaamheid en dat digitale content die geleverd wordt van voldoende kwaliteit is). Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal het effect hebben dat deze wettelijke garanties worden uitgesloten of beperkt als deze niet mogen worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

We zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die veroorzaakt wordt door een virus, DDoS-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander bescherm materiaal infecteert door het gebruik van de Dienst of door het downloaden van content, of enige website die daarmee verbonden is.

Waar we digitale content aanbieden (inclusief Content) als onderdeel van de Dienst zal het volgende van toepassing zijn voor consumenten die inwonend zijn in de Europese Unie:

(i)               Als de Content defect is heeft u het recht te verzoeken dat dit wordt gerepareerd of vervangen;

(ii)              Als het defect niet binnen redelijke tijd gerepareerd kan worden heeft u mogelijk het recht op gedeeltelijke of volledige restitutie van betaalde kosten (indien van toepassing); en

(iii)             Als u kan aantonen dat het defect uw apparaat heeft beschadigd en dat we geen redelijke bekwaamheid en zorg hebben gebruikt, hebt u mogelijk recht op een reparatie of compensatie).

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die gekoppeld zijn op de Dienst. Dergelijke snelkoppelingen moeten niet geïnterpreteerd worden als onderschrijving door ons van die gekoppelde websites. We zullen niet aansprakelijkheid zijn voor verlies of schade die voortkomt uit het gebruik ervan.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal een effect hebben op uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen die u verstrekt worden onder het Nederlandse consumentenrecht, inclusief Artikel 7:1 - 7:50 Burgerlijk Wetboek. Voor gedetailleerde informatie over uw consumentenrechten ziet u de website van de Autoriteit Consument en Markt op www.acm.nl

13.   GEKOPPELDE BESTEMMINGEN EN ADVERTENTIES

A.     Externe Bestemmingen

Als we snelkoppelingen of pointers naar andere websites of bestemmingen verstrekken, moet u daaruit niet concluderen of aannemen dat IMG Media deze andere websites of bestemmingen beheerd, bestuurt of anderszins verbonden is met deze andere websites of bestemmingen. Wanneer u op een snelkoppeling klikt binnen de Diensten zullen we u niet waarschuwen dat u de Diensten heeft verlaten en dat u onderhevig bent aan de algemene voorwaarden (inclusief privacybeleid) van een andere website of bestemming. In sommige gevallen kan het minder duidelijk zijn dan andere keren dat u de Diensten heeft verlaten en een andere website of bestemming heeft bereikt. Zorg alstublieft dat u de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van een andere website of bestemming leest voordat u informatie levert of transacties aangaat. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden niet voor uw gebruik van een andere website of bestemming.

IMG Media is niet verantwoordelijk voor de content of praktijken van een website of bestemming anders dan de Volleyball TV-Website, zelfs als deze gekoppeld is naar de Volleyball TV-Website en zelfs als deze website of bestemming wordt beheerd door een bedrijf dat gelieerd of anderszins verbonden is met IMG Media. Door gebruik te maken van de Diensten erkent en verklaart u dat IMG Media niet verantwoordelijk of aansprakelijk is richting u voor content of andere materialen die gehost en verzorgd worden vanaf enige website of bestemming anders dan Volleyball TV-Website.

B.     Externe Advertenties en Diensten

IMG Media neemt geen verantwoordelijkheid voor en onderschrijft geen externe advertenties of extern materiaal dat derden Posten op een Toegangspunt de Diensten beschikbaar zijn en we nemen geen verantwoordelijkheid voor producten of diensten die worden verstrekt door adverteerders. Omgang die u heeft met adverteerders bij het gebruik van de Diensten, inclusief door om te gaan met interactieve advertenties, is tussen u en de adverteerder en u stemt toe dat IMG Media niet aansprakelijk is voor verliezen of claim die u mogelijk heeft tegen de adverteerder. Als u vertrouwelijke of persoonsgegevens verstrekt of een transactie aangaat via een advertentie, dan is IMG Media niet verantwoordelijk voor dergelijke informatie of transactie en we raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van de adverteerder of andere partij die dergelijke informatie verzamelt of dergelijke transacties aangaat te lezen.

14.   EIGENDOM

U erkent dat IMG Media en haar licentiegevers alle rechten voor de Diensten, de Content, de Videospeler en gerelateerde software bezitten en behouden. Behalve bij informatie die mogelijk wel of geen onderdeel is van het publieke domein, zijn alle rechten, titels en belangen in alle content die wordt weergegeven op de Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, de uitstraling, gegevens, informatie, documenten, tekst, logo's, diensten, softwareafbeeldingen, afbeeldingen, geluid- of videomateriaal, ontwerpen, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en URL het exclusieve bezit van IMG Media of haar respectievelijke partners, licentiegevers, functionarissen of derden en mogen deze niet gekopieerd, weergegeven, gedistribueerd, gedownload, gekoppeld, aangepast, gepost, gereproduceerd, hergepubliceerd of verzonden worden op enige manier of via enig middel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IMG Media voor elk geval.

Eigenaren van de auteursrechten van de Content zijn beoogde externe begunstigden onder deze Gebruiksvoorwaarden. Ons falen om aan te dringen op, of uw strikte naleving van deze Gebruiksvoorwaarden te handhaven vormt geen ontheffing van onze rechten of de rechten van externe begunstigden.

Deze lijst is bedoeld als inclusief en niet als exclusief. Dergelijke rechten omvatten alle privacy-, publiciteit- en morele rechten, voor zover dit toegestaan is door de toepasselijke wetgeving.

15.   INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

A.     Auteursrecht

De Diensten, inclusief alle Content die aangeboden wordt op de Diensten, zijn beschermd door auteursrecht, handelsgeheimen en andere wetgeving en verdragen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

B.     Handelsmerken

Volleyball TV, IMG Media het IMG Media-logo en de andere IMG Media-markeringen, afbeeldingen, logo's, scripts en geluiden zijn handelsmerken van IMG Media en haar licentiegevers. Geen van de IMG Media-handelsmerken mogen worden gekopieerd, gedownload of anderszins geëxploiteerd.

16.   KENNISGEVING EN PROCEDURE VOOR CLAIMS M.B.T. AUTEURSRECHTSCHENDING

Als u gelooft dat Content of ander materiaal dat via de Diensten geleverd wordt, inclusief via een snelkoppeling, inbreuk maakt op uw auteursrecht, dan kunt u IMG Media op de hoogte stellen van uw auteursrechtschendingsclaim volgens de procedure hieronder.

We verwerken elke kennisgeving van vermeende schending die IMG Media ontvangt en nemen passende actie in overeenstemming met toepasselijke wetgeving omtrent intellectuele eigendomsrechten. Een notificatie van een geclaimde auteursrechtschending dient te worden verstuurd naar de Copyright Agent via copyrightagent@img.com (onderwerp: "DMCA Takedown Request"). U kunt ons ook via de post contacteren via:

Ter attentie van: Copyright Agent

Dice Technology Ltd

Adres: 9601 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California 90210, US

Om effectief te zijn moet de notificatie schriftelijk worden verstuurd en de volgende informatie bevatten: (i) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief auteursrechtbelang; (ii) een omschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat u claimt geschonden te worden; (iii) een omschrijving van waar het materiaal dat u claimt dat inbreuk maakt geplaatst is op de Diensten die redelijkerwijs voldoende is om IMG Media in staat te stellen het materiaal te identificeren en lokaliseren; (iv) hoe IMG Media contact met u kan opnemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (v) een verklaring door u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, diens functionaris of de wet; en (vi) een verklaring door u dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat, onder straffe van meineed, geautoriseerd bent om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of de eigenaar van een exclusief recht in het materiaal. E-mails die worden verzonden naar copyrightagent@img.com voor doeleinden anders dan communicatie over inbreuk op auteursrechten worden mogelijk niet beantwoord.

17.   BEPERKING OP TIJD WAARIN U EEN CLAIM KUNT INDIENEN

Om problemen tussen ons spoedig te helpen oplossen, voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, komen u en IMG Media overeen om claims die voortkomen uit of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief het Privacybeleid van IMG Media), onze relatie of het gebruik van de Diensten binnen één jaar nadat de claim zich voordoet; anders wordt er afgezien van de claim. Deze beperking is van toepassing ongeacht de plaats waar een dergelijke claim is of anderszins zou kunnen worden ingediend.

18.   TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van de Staat van Californië zonder inachtneming van collisieregels; de rechtbanken van Engeland en Wales zullen de niet-exclusieve jurisdictie hebben voor rechtspraak over claims, conflicten en geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden.

19.   ADVOCAATKOSTEN

Als er een procedure wordt gestart door u of door ons tegen de andere partij met betrekking tot uw gebruik van de Diensten zal de winnende partij het recht hebben, naast het in de procedure toegekende, op redelijke advocaatkosten, kosten en uitgaven voor procesvoering.

20.   INTEGRATIE, WIJZIGING, SCHEIDBAARHEID

Wees er a.u.b. op attent dat deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief het Privacybeleid van IMG Media dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden, de volledige wettelijke overeenkomst vormen tussen u en IMG Media en uw gebruik van de Diensten beheert (inclusief uw gebruik van de Content) (maar exclusief diensten, indien van toepassing, die IMG Media u mogelijk levert onder een aparte, ondertekende, schriftelijke overeenkomst) en alle eerdere overeenkomsten tussen u en IMG Media met betrekking tot de Diensten volledig vervangt. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn zo volledig mogelijk van toepassing zoals toegestaan bij wet. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onrechtmatig, nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, komen u en wij overeen dat de bepaling scheidbaar is van deze Gebruiksvoorwaarden en de geldigheid, wettelijkheid en afdwingbaarheid van de overblijvende bepalingen niet beïnvloed en dat deze volledig van kracht zullen blijven.

© 2018 IMG Media Limited, Fédération Internationale de Volleyball en hun respectievelijke licentiegevers.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN