BULGARIA

Последна промяна: 11/05/2018

Volleyball TV се доставя на потребителите и абонатите ("Вие" или "Вашите") чрез цифрова платформа, предоставена от IMG Media Limited ("IMG Media" или "Ние" или "Нашите"). Ние сме компания, регистрирана в Англия и Уелс (номер на компанията 11172573), номерът ни по ДДС е GB228345266 и седалището ни и адресът за кореспонденция са: Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, United Kingdom, W4 5HR.

Волейбол TV предоставена Ви от IMG Media, Ви дава възможност да изберете различни предложения от програми на живо и по поръчка, включително телевизионни предавания, видео клипове и друго аудиовизуално съдържание (наричано събирателно "Съдържание").

1.      ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

Платформата на Volleyball TV, съдържанието, плейърът на IMG Media за преглед на съдържанието ("видео плейър") и всички други продукти, функции, инструменти, материали, или други услуги (включително маркови услуги на трети страни ), предлагани от време на време от IMG Media чрез различни точки на достъп (определени по-долу) са посочени събирателно като "Услуги". Терминът "точки за достъп" се отнася, колективно,за уеб сайта на Volleyball TV (“Volleyball TV Сайт”), приложения и други места, където всякакви услуги са налични, включително уеб сайтове и приложения на IMG Media, трети страни партньори по разпространението и други уеб сайтове, където потребителите или уебсайт операторите имат разрешение да вграждат или в противен случай са получили лиценз за видео плейъра.

2.      ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Използването на Услугите (включително достъп до съдържанието) е предмет на спазване на тези условия за ползване, които включват чрез препратка нашите Правила за Поверителност, достъпни на https://welcome.volleyballworld.tv/legal/privacy-policy (“Правила за поверителност"). Следователно, чрез достъпа до, или използването на всяка от услугите, през която и да е точка за достъп (включително като посещавате сайта на Volleyball TV или като изтегляте или стартирате всяко приложение на IMG Media), Вие приемате и се съгласявате с тези Условия за ползване. Ще получите потвърждение, че сте приели тези условия за ползване на имейл адрес, предоставен от Вас.

3.      ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Можем от време на време да променяме тези Условия за ползване, включително Правилата за поверителност. Тези актуализации ще влязат в сила незабавно; при условие, обаче, за съществуващите членове, такива поправки, освен ако не е посочено друго, ще бъдат в сила тридесет (30) дни след изпращането. Ще публикуваме предишните версии на Условията за ползване, ако има такива, за предходния 12-месечен период. Може да видите тези предишни версии като посетите сайта на Volleyball TV. Ние ще Ви уведоми по имейл или друг подходящ начин за всички промени в Условията за ползване не по-късно от 7 дни преди датата на промяната, която се отнася за Вас.

4.      ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Лично идентифицираща Ви информация е предмет на нашите Правила за поверителност, чиито условия са включени тук чрез препратка. Моля, разгледайте Правилата ни за поверителност, за да разберете нашите практики.

5.      ПРЕДПОЧИТАНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

Чрез използването на Услугите, Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения от IMG Media, свързани с Вашия акаунт. Тези съобщения могат да включват изпращане на имейл към имейл адреса Ви, предоставен по време на регистрацията, или публикуване на съобщения на страницата за Услуги, или на страницата на "Вашия акаунт" и ще включват известия за акаунта Ви (например, разрешения на плащане, промяна на паролата или начина на разплащане, имейл потвърждения, и друга информация за транзакциите ) и са част от взаимоотношенията Ви с IMG Media. Вие приемате, че всякакви известия, споразумения, разкрития или други съобщения, които Ви изпращаме по електронен път ще изпълнят всички юридически комуникации и изисквания за предизвестие, включително, такива съобщения и известия, които са в писмена форма. Трябва да пазите копия от електронните съобщения като ги отпечатвате на хартиен носител или ги съхранявате на електронно копие.

Съгласявате се също да получавате друг вид съобщения от нас, като бюлетини за нови функции и съдържание на IMG Media, специални оферти, рекламните съобщения и проучвания сред потребителите по имейл или чрез други методи. Ако не искате да получавате определени съобщения с не-транзакционно съдържание, просто отидете на страницата на "Вашия акаунт" на Volleyball TV сайта, за да промените съобщенията си или използвайте "абонаментната" връзка в долната част на нашите съобщения.

6.      ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

A.     Възрастови ограничения

Трябва да сте навършили 18 (осемнадесет) години или да сте над 18, за да създадете акаунт, итрябва да потвърдите, че сте оправомощен да сключвате обвързващи договори.

B.     Ограничен лиценз

Услугите и всяко съдържание, гледано чрез тях са само за Ваше лично и нетърговско ползване. По време на срока на Вашето членство, ние Ви даваме ограничен, общ, непрехвърляем лиценз за достъп до Услугите и гледането на съдържание чрез Услугите, включително достъп до и гледане на съдържание само от стрийминг, чрез точките за достъп. Периодите, през които можете да гледате всеки откъс на съдържанието ще варират, в зависимост от наличните права за това съдържание и условията на абонамента Ви. С изключение на гореспоменатия ограничен лиценз, никакво право, право на собственост или интерес към Услугите ще бъдат прехвърлени на Вас. Вие се съгласявате да не ползвате Услугите за публично представяне.

C.     Географски ограничения и едновременен Стрийминг

Можете да видите съдържанието посредством Услугите основно в страната, където Вашият акаунт е създаден и само в географските местоположения, където предлагаме нашите Услуги и имаме лицензирано такова съдържание. Съдържанието за гледане, което може да бъде на разположение, ще варира в зависимост от географското местоположение. IMG Media ще използва технологии, за да провери географското Ви местоположение. Гореспоменатото няма да засегне законните права на жителите на Европейския съюз, за гледане на съдържанието, когато пътуват временно извън страната си в рамките на всяка друга страна от Европейския съюз.

БРОЯТ НА УСТРОЙСТВАТА, ПРЕЗ КОИТО МОЖЕ ДА ГЛЕДАТЕ ЕДНОВРЕМЕННО Е ОГРАНИЧЕН. Отидете на "Вашата акаунт" страница, за да видите броя на устройствата, през които можете да гледате едновременно. Броят на наличните устройства за употреба и едновременен стрийминг, може да се променя от време на време, по наше усмотрение.

D.     Съвместими устройства

За да получите достъп до Услугите, ще трябва да използвате компютър, мобилно устройство, мултимедиен плейър, позволяващ стрийминг, или друго устройство, което отговаря на изискванията на системата и на съвместимостта, които определяме от време на време (всяко от които е "съвместимо устройство"). Моля, обърнете внимание, че съвместимите устройства могат да варират в зависимост от услугата. Характеристиките и функциите, които са достъпни чрез Услугите могат също така да се различават в зависимост от съвместимото устройство и условията на абонамента Ви.

E.     Съдържанието

i.          Правила за използване и ограничения

Може да имате само достъп и да гледате съдържанието лично и с не-търговска цел, в съответствие с тези Условия за ползване. Не можете нито пряко или чрез използването на каквото и да е устройство, софтуер, интернет сайт, уеб-базирани услуги, или други средства, да премахвате, променяте, пренебрегвате, избягвате, смущавате или заобикаляте авторски права, търговски марки или други имуществени известия, маркирани върху съдържанието или какъвто и да е механизъм за управление на цифровите права, устройство, или друга защита на съдържанието или контролна мярка на достъпа, свързана със съдържанието, включително механизми за гео-филтриране. Не можете нито пряко или чрез използването на каквото и да е устройство, софтуер, интернет сайт, уеб-базирани услуги, или други средства да копирате, записвате, изтегляте, улавяте чрез стрийминг, възпроизвеждате, дублирате, архивирате, разпространявате, качвате, публикувате, модифицирате, превеждате, излъчвате, изпълнявате, показвате, продавате, или излъчвате или препредавате съдържанието, освен ако не е изрично разрешено от условията на Вашия абонамент или иначе от IMG Media в писмена форма. Не може да включвате съдържанието в, или в стрийминг или да го препредавате посредством, хардуер или софтуер приложение или да го предоставяте чрез кадри или вградени връзки, освен ако не е изрично разрешено от IMG Media в писмена форма. Освен това, не може да създавате, възстановявате, разпространявате или рекламирате индекса на каквато и да е значима част от съдържанието, освен ако не сте упълномощени от IMG Media. Не можете да разработите бизнес като използвате съдържанието, независимо дали това е със стопанска или нестопанска цел. Ограниченията обхващащи съдържанието, включват без ограничение всеки текст, графика, оформление, интерфейс, емблеми, фотографии, аудио и видео материали, и неподвижни снимки. В допълнение, строго Ви се забранява да създавате производни произведения или материали, които иначе са получени от или са базирани по някакъв начин на съдържанието, включително монтаж, колаж, и подобни видеоклипове, тапети, теми за десктоп, поздравителни картички и стоки, освен ако не е изрично разрешено от IMG Media в писмена форма. Тази забрана се прилага дори ако възнамерявате да дарите производните материали безплатно.

ii.          Интернет услуга, използване на данните, и качество на съдържанието

За да получите достъп до услугите, трябва да имате високоскоростна, широколентова, безжична или подобна Интернет връзка от доставчик на Интернет услуги, който отговаря на определени технически спецификации. IMG Media използва различни технологии, за да Ви осигури оптимално преживяване, когато гледате. Въпреки това, качеството на съдържанието, включително резолюцията, могат да се повлияят от формата на съдържанието, Вашето местоположение, скоростта и пропускателната способност на интернет услуга Ви, и използваните устройства, наред с други фактори. Достъпността на някои вид съдържание в HD и 4K ултра HD формат, зависи от интернет услугата Ви и възможностите на устройството. Вие носите отговорност за всякакъв интернет достъп и за начисления трафик. Моля, проверете с Вашия доставчик на интернет за информация относно възможните Интернет потребителски такси. Времето, което е необходимо, преди да започнете да гледате съдържанието ще варира в зависимост от редица фактори, включително местоположението Ви, Интернет пропускателната способност, броят на устройствата, които са свързани едновременно в една и съща мрежа, съдържанието, което сте избрали, и конфигурацията на устройството, което използвате. Следователно, IMG Media, не е в състояние да даде никакви гаранции за съдържанието във връзка с това.

iii.          Нецензурирано съдържание

Когато използвате услугите, Вие може да се сблъскате със съдържание, което може да бъде обидно, неприлично или неприемливо; освен до колкото от нас се изисква по закона, това съдържание може или не може да се идентифицира като нецензурен език или други характеристики. Въпреки това, Вие се съгласявате да използвате услугите на собствен риск, и IMG Media не носи отговорност пред Вас за каквото и да е съдържание. Видовете съдържание, жанрове, категории, и описания са предоставени за удобство, и IMG Media не гарантира тяхната точност.

Вие поемате цялата отговорност, за да се уверите, че нецензурното съдържание не е достъпно за лица под 18 (осемнадесет) години.

F.     Видео плейърът

Вие нямате право да променяте, подобрявате, сваляте, пречите на, или по друг начин да променяте по какъвто и да е начин някаква част от видео плейъра, свързаната с него технология, какъвто и да е механизъм за управление на цифровите права, устройство, или друга защита на съдържанието или контролна мярка на достъпа, включени във видео плейъра. Тази рестрикция включва, без ограничения, блокиране, обратен инженеринг, промяна, възпрепятстване или друго заобикаляне на видео плейъра по начин, който би позволил на потребителите да гледат съдържанието без: (І) да показват видимо както видео плейъра и всички околни елементи (включително графичен потребителски интерфейс, каквато и да е реклама, надписи за авторско право, търговски марки) от точката за достъп, където се намира видео плейъра; и (ii) да има пълен достъп до всички функции на видео плейъра, включително, но без ограничение до всяка функционалност за видео качество и дисплей и всички интерактивни, избираеми, или рекламни функционалности за щракване върху рекламна хипервръзка.

G.    Софтуер

Софтуерът на IMG Media е разработен от, или за IMG Media и е проектиран така, че да позволява стрийминг и гледане на съдържанието от IMG Media през съвместими устройства. Този софтуер може да варира в зависимост от устройството и средството и функционалностите също така могат да се различават от устройство до устройство. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИТЕ УСЛУГИ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ПОЛУЧАВАТЕ, БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, АКТУАЛИЗИРАНИ ВЕРСИИ НА СОФТУЕРА НА IMG MEDIA И СВЪРЗАНИ ТРЕТИ СТРАНИ. АКО НЕ ПРИЕМЕТЕ ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ТО ТОГАВА, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАШАТА УСЛУГА. НИЕ НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ИНАЧЕ ГАРАНТИРАМЕ РАБОТАТА НА ТЕЗИ УСТРОЙСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕПРЕКЪСНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО С НАШАТА УСЛУГА. Като използвате нашите услуги, Вие се съгласявате да се свързвате единствено с обекта, който е произвел и/или Ви е продал устройството за всякакви въпроси, свързани с него и съвместимостта му с услугите. Ако съвместимото Ви устройство е продадено, изгубено или откраднато, моля да го деактивирате. Ако не успеете да излезете от профила си или да деактивирате устройството си, следващите потребители могат да имат достъп до услугите, чрез Вашия акаунт и до определен вид информацията свързана с акаунта Ви. Ние не поемаме отговорност за нито един от гореспоменатите, неупълномощени достъпи и всички свързани с тях загуби или кражба на самоличност.

H.     Промени в Услугите

Ние непрекъснато актуализираме услугите, включително съдържанието, което е на разположение. Освен това, ние постоянно изпробваме различни аспекти на услугите, включително нашия уебсайт, потребителски интерфейси, ниво на обслужване, планове, промоционални функции, достъпност на съдържанието, доставка и ценообразуване. Запазваме правото си, и като използвате нашите услуги, вие се съгласявате, че ние може да Ви включим или изключим от тези проверки без предизвестие. Запазваме правото си за единствена и абсолютна преценка, да правим промени от време на време и без предизвестие в това как предлагаме и управляваме услугите си. Не даваме гаранция за наличността на специфично съдържание или минимално налично съдържание във всеки абонамент.

I.       Вашите отговорности

Вие се съгласявате да използвате услугите, включително всички характеристики и функции, свързани с тях, в съответствие с всички приложими закони, правила и регламенти, или други ограничения за използването на услугите или съдържанието в тях. Освен ако не е изрично разрешено в тези условия за ползване, вие се съгласявате да не архивирате, изтегляте (освен чрез кеширане, необходимо за лично ползване), възпроизвеждате, разпространявате, модифицирате, показвате, изпълнявате, публикувате, лицензирате, създавате производни произведения, предлагате за продажба, или използвате съдържанието и информацията, съдържаща се в него или получена от или чрез услугите, без изричното писмено разрешение от IMG Media и нейните лицензодатели. Вие също така се съгласявате да не: заобикаляте, премахвате, променяте, деактивирате, разграждате или осуетявате каквато и да е защита на съдържанието в услугите; използвате какъвто и да е робот, индексиращ робот, сайт, извличащ копие на съдържанието или други автоматизирани средства за достъп до услугите; декомпилирате, извършвате обратен инженеринг или разглобявате какъвто и да е софтуер или други продукти или процеси, достъпни чрез услугите; поставяте какъвто и да е код или продукт или манипулирате съдържанието на услугите по някакъв начин; или, използвате каквото и да е извличане на данни, събиране на данни или метод за изтегляне. В допълнение, Вие се съгласявате да не качвате, публикувате, изпращате по имейл или иначе пращате или предавате какъвто и да е материал, предназначен да прекъсне, унищожи или ограничи функционалността на който и да е компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно съоръжение, свързано с услугите, включително какъвто и да е вирусен софтуер или всякакъв друг компютърен код, файлове или програми.

J.      Ограничения на акаунта/Прекратяване

Ние може да прекратим достъпа Ви до услугите, включително всякакъв абонамент предложен като част от услугите, по наше усмотрение и без предизвестие (с изключение на случаите, когато се изисква от приложимия закон). Ако го направим, ние ще възстановим пропорционално абонаментната Ви такса (ако има такава). Въпреки това, ако подозираме, че сте (i) в съществено нарушение на някои от тези условия за ползване, и/или (ii), участвате в незаконно или неправилно използване на услугите, правата Ви съгласно настоящото споразумение автоматично ще бъдат прекратени без предизвестие, и IMG Media може по свое усмотрение, незабавно да отмени достъпът Ви до услугите и съдържанието без право на възстановяване на таксата.

7.      АБОНАМЕНТ, БЕЗПЛАТНИ ПРОБНИ ПЕРИОДИ, ФАКТУРИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

A.     Абонамент/Членство

i.          Текущо членство

Вашето членство във Volleyball TV ще се основава на месечен, полугодишен, годишен, или друг, определен период ("Периода"), освен ако и докато не отмените членството си или ние не го прекратим. Трябва да имате достъп до интернет и да ни дадете, валиден, допустим метод за плащане (като такъв може да се актуализира от време на време, "Метод за плащане"), за да използвате услугите. Всички членства, трябва да бъдат предварително изплатени с дължимата сума за целия приложим период. Ние ще фактурираме членските такси към Вашия Метод за плащане в първия ден на всеки нов период, със сума, която обхваща целия период.

По отношение на непрекъснато подновявано членство или абонаментни оферти, трябва да се откажете от членството си, преди то автоматично да се поднови в края на всеки Период, за да избегнете фактуриране на членската такса за следващия период към Метода Ви на плащане. Членството Ви може да бъде отменено по всяко време преди началото на следващия Период.

Някои членства във Volleyball TV ще обхващат определен, фиксиран период ("Фиксиран период на членство"), което няма да се подновява автоматично (като, например, членство по време на лига). Такъв Фиксиран период на членство може да е достъпно с еднократна, фиксирана такса за членство и, в допустимата от приложимото право степен, никаква отстъпка или възстановяване на таксата ще са на разположение ако закупите този Фиксиран период на членство в даден момент, след като определения период е започнал.

Ценообразуването за абонаменти или членства могат да включват ДДС и/или други данъци върху продажбите. Където е приложимо, тези данъци ще бъдат събирани от страната, с която сте сключили договорът за услугите, която може да е IMG Media или трета страна.

ii.          Различни Членства

Ние може да предложим редица планове за членство, включително специални промоционални планове или членства с различни условия и ограничения. Всички съществено различни условия от тези, описани в настоящите условия за ползване, ще бъдат оповестени по време на регистрацията или в други съобщения, достъпни за Вас. Може да намерите конкретни подробности относно членството Ви с IMG Media, като посетите "Вашата акаунт" страница за сайта на Volleyball TV. Някои промоционални членства се предлагат от трети страни заедно с предоставянето на собствените им продукти и услуги. Ние не сме отговорни за продукти и услуги, предоставяни от тези трети страни. Запазваме си правото да модифицираме, прекратяваме или иначе коригираме предложенията ни за членски планове.

B.     Безплатни пробни периоди

Вашето членство във Volleyball TV може да започне с безплатен пробен период. Безплатният пробен период на членството Ви, обикновено продължава 21 дни, или както е определено по време на регистрацията. За комбиниране с други предложения, може да се прилагат ограничения. Безплатните пробни периоди са само за нови и някои предишни членове. IMG Media си запазва правото, по абсолютно усмотрение, да определи дали отговаряте на условията за безплатен пробен период.

Ние ще започнем фактуриране на членските такси към Вашия Метод за плащане за Периода в края на безплатния пробен период на Вашето членство и то ще бъде автоматично подновено в първия ден на всеки нов период, освен ако членството Ви не е за Фиксиран период или не се откажете от него преди началото на новия период. Ние може да одобрим Метода на плащане по различни начини, включително да го одобрим приблизително до един Период на услугата, веднага след като се регистрирате. В някои случаи, Вашият наличен баланс или кредитен лимит, могат да намалеят, за да се отрази разрешението по време на безплатния Ви пробен период.

Посетете "Вашата акаунт", страница на сайта на Volleyball TV, за да намерите инструкциите за анулиране. Ние ще продължим да Ви фактурираме по Вашия Метод на плащане в началото на всеки нов период за членската Ви такса, докато не я отмените.

C.     Фактуриране и анулиране

i.          Повтарящо се фактуриране

От стартирането на Вашето членство с Volleyball TV и предоставянето или определянето на Метода на плащане, Вие ни разрешавате да Ви таксуваме за членската такса в началото на всеки период, или датата на регистрацията на Фиксирания период на членство (според случая) за текущия размер на целия период, и всякакви други такси, които може да са възникнали във връзка с Вашето ползване на услугите, като например данъци или евентуални тракзакционни такси, към Метода Ви на плащане. Вие приемате, че фактурираната сума на всеки период, може да варира от Период на Период поради причини, които могат да включват различни суми, заради промоционални оферти, включително използване на карта за подаръци и използване на промоционален код, увеличени абонаментни такси или ценообразуване и/или промяна или добавяне на план, и Вие ни разрешавате да Ви таксуваме по Метода Ви на плащане за такива различни суми, които могат да се фактурират всеки период, в една или повече такси.

ii.          Промени в цената

Освен за всяка членска такса вече платена от Вас по отношение на Фиксирания период на членство, ние си запазваме правото да коригираме ценообразуването за услугите или техните компоненти по какъвто и да е начин и по всяко време, както сме определили по наше единствено и абсолютно усмотрение. Освен в случаите, изрично предвидени в настоящите Условия за ползване, всякакви промени в цените на услугите ще влязат в сила след като сме Ви изпратили известие по имейл.

iii.          Отчетен период

Членската такса за услугите ще се таксуват или: (I) към датата на регистрацията за Фиксирания период на членство; или по друг начин (ii) в началото на разплащателната част от Вашето членство и за всеки период след това, освен ако и докато не отмените членството си. С изключение на Фиксирания период на членство, ние автоматично ще фактурираме Метода Ви на плащане в началото на всеки период от календарния ден, съответстващ на началото на платеното Ви членство. Членските такси се събират изцяло при плащане. Запазваме си правото да променяме избрания момент на фактуриране, по-специално, както е посочено по-долу, ако Методът на плащане не е уреден успешно. В случай, че платеното Ви членство е започнало в ден, който липсва от дадения месец, ние може да фактурираме Метода Ви на плащане в ден от съответния месец или друг такъв ден както намерим за подходящо. Например, ако сте започнали Период на месечно членство или сте станали платен член на 31-ви януари, следващата Ви платежна дата вероятно ще бъде 28-ви февруари, и Методът Ви на плащане ще бъде фактуриран на тази дата. Датата Ви на подновяване може да се измени поради промени във Вашето членство и/или продължителността на Периода на членството Ви. Посетете "Вашата акаунт" страница, за да видите началната дата на Вашия следващ период на подновяване. Ние може да разрешим Метода Ви на плащане, в очакване на членство или такси, свързани с услугата. Както се използва в тези Условия за ползване, "фактурирането" ще показва такса, дебит или друго платежно уравняване, както е приложимо, срещу Метода Ви на плащане. Освен ако друго не е указано, месечни, полугодишни, годишни, или други определени периоди от време се отнасят за отчетния Ви период.

iv.          Без обезщетение

ПЛАЩАНИЯТА СА НЕВЪЗВРЪЩАЕМИ И НЯМА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ КРЕДИТИ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗПОЛЗВАНИ ПЕРИОДИ. АКО СТЕ ЗАКУПИ ФИКСИРАН ПЕРИОД НА ЧЛЕНСТВО ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖИМАТА ЧЛЕНСКА ТАКСА ПОКРИВА САМО ОСТАНАЛАТА ЧАСТ НА ФИКСИРАНИЯ ПЕРИОД И НЯМА ПАРИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ПРИСПАДАНИЯ ИЛИ КРЕДИТИ ЗА КАКВАТО И ДА Е ЧАСТ ОТ ФИКСИРАНИЯ ПЕРИОД, ПО ВРЕМЕ НА КОЙТО НЕ СТЕ ИМАЛИ ДОСТЪП ДО ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ. Въпреки това, ако вашият акаунт е закрит от IMG Media по свое усмотрение, без предизвестие, и Вие не сте нарушили тези Условия за ползване, нито участвате в незаконно или неправилното използване на Услугите, Вие може да имате право на пропорционално възстановяване. В допълнение, след всяко анулиране на непрекъснато подновявано членство, Вие ще продължите да имате достъп до услугите до края на текущия период на фактуриране. По всяко време и по произволна причина, ние може да предоставим парично възстановяване, отстъпка, или друго възнаграждение на някои или всички наши членове ("кредити"). Размерът и формата на такива кредити, и решението да се предоставят, са по наше единствено и абсолютно усмотрение. Предоставянето на кредити в даден момент не Ви дава правото на кредити в бъдеще в подобни случаи, нито ни задължава да предоставяме кредити в бъдеще, при каквито и да е обстоятелства.

v.          Методи на плащане

Може да редактирате информацията за Метода на плащане като посетите "Вашата акаунт" страница. Ако плащането не е успешно уредено, защото е изтекло, средствата са недостатъчни, или поради други обстоятелства, и Вие не редактирате информацията за Метода на плащане или не анулирате Вашия акаунт (вижте "Анулиране" по-долу), Вие сте отговорен за всички несъбрани суми и ни разрешавате да продължим да фактурираме Метода на плащане, както може да бъде актуализиран. Това може да доведе до промяна на датата Ви на плащане. Ние може да актуализирате Метода Ви на плащане с информация, предоставена от приложимите доставчици на разплащателни услуги, и Вие ни разрешавате да продължим да таксуваме членската такса на актуалния Метод на плащане. За определени Методи на плащане, емитентът на разплащателния Метод може да Ви таксува за чуждестранна транзакция или други такси. Проверете с доставчика на разплащателната услуга за подробности.

vi.          Вашето законно право на отказ

Ако сте потребители постоянно пребиваващи в Европейския съюз, тогава може също да имаме право да се откажете от абонамента на IMG Media, без да изтъквате някаква причина, и да поискате възстановяване в срок от 14 (четиринадесет) дни от закупуването на такъв абонамент (или по-рано, ако сте започнали безплатния пробен период (ако е приложимо). Въпреки това, както е обяснено по-долу, това право се губи веднага след като изтеглите, направите стрийминг, имате достъп или използвате каквото и да е съдържание и услуга.

За да се откажете от Вашия IMG Media абонамент, Вие трябва да ни информирате за решението си за отказ. Може да се свържете с нас като изпратите имейл на help@volleyballworld.tv. Моля, уверете се, че сте включили подробности за покупката на Вашия абонамент, за да можем да я идентифицираме.

Може също така да ни уведомите като попълните и подадете формуляр за анулиране (който може да ни изпратите по пощата или по имейл). Ако използвате този метод, ние ще Ви отговорим на имейла, за да потвърдим, че сме получили анулирането.

Ако анулирате покупката си по валиден начин, в съответствие с този раздел, ние ще възстановим сумата, която сте платили за IMG Media абонамента си (ако има такава). Ние ще извършим изплащането без ненужно забавяне и не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за решението си да се откажете от абонамента.

Ние ще извършим изплащането като използваме същите разплащателни средства, които Вие сте използвала за първоначалната транзакция, освен ако не сте се съгласили изрично на друго; във всеки случай, Вие няма да бъдете таксувани в резултат на изплащането.

Ако сте закупили абонамент на IMG Media (или сте започнали безплатния пробен период (в зависимост от случая), Вие изрично се съгласявате, че ще започнем да Ви предоставяме тази услуга в рамките на вашия 14-дневен срок за прекратяване и Вие приемате тези Условия за ползване, употреба, ограничения и изисквания. Вие приемате, че с получаването или достъпа до услугата, ще изгубите законното си право на отказ от покупката.

Тези права на прекратяване не засягат Вашите законни права.

vii.          Анулиране

Освен ако Вашето членство не е за Фиксиран период, Вие можете също така да анулирате членството си към Volleyball TV по всяко време след изтичането на периода, посочен в раздел vi, по-горе, и ще продължите да имате достъп до услугите до края на Вашия приложим фактуриращ период. НИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ИЛИ КРЕДИТИ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПЕРИОДИ НА ЧАСТИЧНО ЧЛЕНСТВО ИЛИ НЕГЛЕДАНО СЪДЪРЖАНИЕ. За да се откажете от непрекъснато подновявано членство, отидете на "Вашата акаунт", страница за сайта на Volleyball TV. Ако отмените непрекъснато подновяваното си членство, Вашият акаунт ще бъде затворен автоматично в края на текущия период на отчитане. Ако сте се абонирали за IMG Media, като използвате Вашия акаунт с трета страна като разплащателен Метод, и желаете да се откажете от членството към Volleyball TV по всяко време, включително по време на Вашия безплатен пробен период, може да се наложи да направят това чрез тази трета страна, включително като посетите акаунта си към приложимата трета страна и изключите автоматичното подновяване, или абонамент за услуги през тази трета страна. Може също да намерите фактурна информация за Вашето членство към Volleyball TV като посетите акаунта си с приложимата трета страна.

viii.          Анулиране поради промяна на Условията за ползване

Ако желаете да анулирате абонамента си с IMG Media поради промяна в настоящите Условия за ползване, включително Правилата за поверителност, трябва да ни уведомите в рамките на един месец от нашето известие до Вас за такава промяна. Вие може да имате правото на пропорционално възстановяване за всяко плащане, които вече сте направили към нас по отношение на периода след датата на промяната на настоящите Условия за ползване.

8.      ДОСТЪП ДО АКАУНТА И ПАРОЛИ

Вие носите отговорност за всяка употреба на Вашия акаунт, включително използването му от други членове на Вашето домакинство. Когато позволявате на други достъп до Вашия акаунт или създавате профили през него, Вие се съгласявате да поемете отговорност и гарантирате, че те се съобразяват с настоящите Условия за ползване и вие носите отговорност за техните действия когато използват услугите. Вие поемате цялата отговорност, за да се уверите, че нецензурното съдържание не е достъпно за лица под 18 (осемнадесет) години.

Всяка регистрационна информация, която ни предоставяте трябва да бъде точна и актуална. Моля, пазете паролата си в тайна. Вие не трябва да я споделяте, с който и да е представител на IMG Media. Тъй като сте отговорни за всяка употреба от Вашия акаунт, включително неразрешено използване от трета страна, моля бъдете изключително внимателни при опазване сигурността на Вашата парола. Моля, уведомете ни, като ни изпратите имейл, ако подозирате някакво неразрешено използване на Вашия акаунт. Моля, уверете се също, че сте ни уведомили, ако промените Вашата регистрационна информация, в случай че трябва да се свържем с Вас.

Може да намерите информация за това, как да изтриете своя IMG Media акаунт като влезете в сайта на Volleyball TV и разгледате подробностите от Вашия акаунт. Моля, идентифицирайте Вашия акаунт и осигурете валиден имейл за отговор в случай, че изискваме допълнителна информация, за да прекратим акаунта Ви. Моля, имайте предвид, че ако сте абонат, трябва първо да анулирате абонамента си преди да можете да изтриете акаунта си.

9.      ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Доколкото е допустимо от приложимото право, IMG Media е свободен да използва всички коментари, информация, идеи, концепции, прегледи, или техники или всякакви други материали, съдържащи се във всяко съобщение, което може да ни пратите ("обратна връзка") или Публикации (както са определени по-долу), включително отговори на въпросници или чрез известия на услугите, включително сайта на Volleyball TV и потребителски интерфейси, в световен мащаб и безсрочно или най-малко за период от 10 години, без допълнителна компенсация, признание или плащане към Вас за каквито и да е цели, включително, но не ограничено до, развитие, производство и продажба на продукти и създаване, промяна или подобряване на услугите. В допълнение, Вие се съгласявате да се откажете от всички "Морални права" в и за обратната връзка и публикациите, доколкото е допустимо от приложимото право.

Моля, имайте предвид, че IMG Media не приема нежелани материали, концепции или идеи за съдържанието, и не носи отговорност за сходството на каквото и да е съдържание или програма в която и да е медия за материали или идеи предавани чрез IMG Media. Ако ни изпратите някакви нежелани материали, концепции или идеи, Вие го правите с разбирането, че никакво допълнително разглеждане от какъвто и да е вид, ще Ви бъде предоставено, и, доколкото е допустимо от приложимото право, Вие се отказвате от всеки иск срещу IMG Media и неговите филиали по отношение на използването на такива материали, концепции и идеи, дори ако използваният материал, концепция или идея са значително подобни на материала, концепцията или идеята, които сте изпратили.

10.   ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРЕГЛЕДИ, КОМЕНТАРИ, И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ

Като част от Услугите, потребителите могат да имат възможността да публикуват, предават, изпращат или по друг начин, публикуват (наричани със събирателното "Публикация") прегледи, коментари, или други материали (наричани със събирателното "Потребителски материал"). С цел да запазим Услугите забавни за всички наши потребители, Вие трябва да се придържате към правилата по-долу.

Моля, изберете внимателно Потребителския материал, който ще публикувате. Моля, ограничете се с Потребителски материал, пряко свързан с Услугите. Освен това, не може да публикувате Потребителски материал, който: (I) съдържа непозволен, нарушаващ, порнографски, нецензурен, обиден, злословен, заплашителен, предизвикващ тормоз, вулгарен, неприличен, оскверняващ, ненавистен, расистки или етнически обиден, насърчаващ престъпно поведение, поражда гражданска отговорност, нарушава всеки закон, правило, или регламент, нарушава правото на всяка трета страна, включително правата върху интелектуалната собственост, или иначе е неуместно или неприемливо за IMG Media (по единствено усмотрение на IMG Media), или връзки с неправомерно или неразрешено съдържание (наричани със събирателното "Неподходящ материал"); или (ii) неправомерно претендира за самоличността на друго лице. Моля, имайте предвид, че ако публикувате Потребителски материал, чрез IMG Media, като използвате услугата на трета страна, като социална мрежа или имейл доставчик, името и фамилията Ви или друга потребителска идентификационна информация може да стане обществено достояние всеки път, когато публикувате. Препоръчваме Ви да не го правите, и трябва също така да сте внимателни ако решите да, публикувате допълнителни лични данни, като вашия имейл адрес, телефонен номер, или адрес на улицата.

Трябва да сте, или първо да сте получени разрешение от, законен собственик на всеки Потребителски материал, който публикувате. Чрез предоставянето на Потребителския материал, Вие отговаряте и гарантирате, че притежавате Потребителския материал или иначе имате право да предоставите лиценза на IMG Media, подготвен по-долу. Вие също отговаряте и гарантирате, че публикуването на Вашия Потребителски материал не нарушава никакви права на която и да е страна, включително правото на личен живот, рекламно право и всички права на интелектуална собственост. Вие ще обезщетите IMG Media и всички свързани с него страни за каквито и да е искове, пасиви, или загуби (включително адвокатски хонорари), произтичащи от Вашето нарушение или предполагаемо нарушение на гореспоменатите уверения и гаранции. В допълнение, Вие се съгласявате да изплатите всички авторски или лицензионни възнаграждения, такси, и други плащания, дължими на която и да е страна поради публикуването на Вашия Потребителски материал. IMG Media ще премахне всеки Потребителски материал, ако сме надлежно уведомени, че той нарушава правата на друго лице. Вие потвърждавате, че IMG Media не гарантира никаква поверителност по отношение на какъвто и да било Потребителски материал.

Като публикувате Потребителския материал, Вие не се отказвате от каквито и да е права на собственост към такъв материал за сметка на IMG Media. След публикуването на Вашия Потребителски материал, Вие продължавате да пазите всички правата на собственост към него, които сте имали преди публикацията. С публикуването на Вашия Потребителски материал, доколкото е допустимо от приложимото право, Вие предоставяте IMG Media с ограничен лиценз да ползва, показва, възпроизвежда, разпространява, модифицира, изтрива от, добавя към, подготвя производни произведения, изпълнява публично, и публикува такъв Потребителски материал през услугите и други платформи и услуги по целия свят, включително на или през всякаква точка за достъп, безсрочно или най-малко за период от 10 години, в какъвто и да е мултимедиен формат и по всички медийни канали известни сега или създадени отсега нататък. Лицензът, който предоставяте на IMG Media е неизключителен (което означава, че не Ви забраняваме да лицензирате Вашия Потребителски материал на всеки друг в допълнение на лиценза на IMG Media ), напълно платен, безвъзмезден (което означава, че IMG Media не е задължен да Ви плати за използването на Вашия Потребителски материал), и предоставя подлиценз (така че IMG Media може да използва своите филиали, подизпълнители и други партньори, като мрежови доставчици на интернет съдържание, за да достави услугите) доколкото е допустимо от приложимото право. С публикуването на Вашия Потребителски материал, Вие също така предоставяте на всеки потребител на услугите, неизключителен, ограничен лиценз за достъп до Вашия Потребителски материал, и да използва, показва, възпроизвежда, разпространява и изпълнява такъв Потребителски материал както е разрешено чрез функционалността на услугите и при настоящите Условия за ползване.

11.   ПРИЛОЖЕНИЯ

Може да попаднете на приложения от трети страни (включително, без ограничение, уеб сайтове, притурки, софтуер или други софтуерни услуги) ("Приложение(я)"), които си взаимодействат с услугите. Тези приложения могат да импортират данни, свързани с Вашия IMG Media акаунт и дейност или иначе да събират данни от Вас. Тези приложения се предоставят единствено за Ваше удобство, и IMG Media не е отговорен за тях. ТАКИВА ПРИЛОЖЕНИЯ, СЕ ПРИТЕЖАВАТ ИЛИ СА ИЗРАБОТЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО НЕ СА СВЪРЗАНИ С ИЛИ СПОНСОРИРАНИ ОТ IMG MEDIA И МОЖЕ ДА НЕ БЪДАТ РАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА С НАШАТА УСЛУГА ВЪВ ВСИЧКИ СТРАНИ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕ Е ПО ВАШ СОБСТВЕН ИЗБОР И РИСК.

12.   ОТКАЗИ ОТ ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Нищо в настоящите Условия за ползване ограничава или изключва нашата отговорност за: (I) смърт или телесни наранявания причинени от нашата небрежност; (ii) измамно представяне; (iii), дейности с преднамерена или груба небрежност или (iv) всякаква друга отговорност, която не може да бъде изключена от закона.

Доколкото е разрешено от закона, ние изключваме всички условия, гаранции, представителства или други условия, които могат да се прилагат за Услугата или всяко съдържание в нея, независимо дали са изрични или се подразбират.

Ние не носим отговорност пред Вас за каквото и да е неизпълнение, или отсъствието или липсата на Услугата или нашите услуги, или за каквото и да е неизпълнение от нас, на настоящите Условия за ползване, когато подобна липса, отсъствие или неизпълнение възникнат в следствие на причини извън нашия контрол. Всяка отговорност, която имаме за загубите, които претърпите е строго ограничена до покупната цена, която сте платили и не сме отговорни за каквато и да е загуба или щета, която не е предвидена, когато сте започнали да използвате Услугата.

Потребителите имат право на различни законови гаранции (включително, например, че всяка услуга е извършена със съответната грижа и умение, и всяко предоставено цифрово съдържание е със задоволително качество). Нищо в настоящите Условия за ползване, не може да изключва или ограничава тези законови гаранции, които не могат да бъдат изключени или ограничени съгласно приложимото законодателство. Жалби за липсата на съответствие на услугата могат да бъде адресирани писмено на адреса на IMG Media, в рамките на четиринадесет дни след потвърждаване за липсата на съответствие. Подаването на жалба не възпрепятства подаването на иск с компетентната юрисдикция.

Ние не носим отговорност за загуби или щети, причинени от вирус, разпределена атака за отказ на услугата, или друг технологично вреден материал, който може да зарази Вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друга материална собственост, защото използвате услугата ни или изтегляте някакво съдържание от нея, или от всеки уеб сайт, свързана с нея.

Когато предоставяме цифрово съдържание (включително Съдържание) като част от услугата, тогава следното се прилага за потребителите, пребиваващи в Европейския съюз:

(i)               Ако Съдържанието е в неизправност, имате право да поискате то да се ремонтира или смени;

(ii)              Ако неизправността не може да бъде поправена в разумен срок, може да имате правото да получите пълно или частично възстановяване на платените такси (ако има такива); и

(iii)             Ако може да докажете, че неизправността е повредила устройството Ви и че не сме използвали съответната грижа и умение, то тогава може да имате правото на поправка или обезщетение.

Ние не поемаме никаква отговорност за съдържанието на уеб сайтове, свързани с Услугата. Тези връзки не трябва да се тълкуват като наше потвърждение за тези свързани уеб сайтове. Ние не носим отговорност за каквато и да е загуба или повреда, които могат да възникнат когато ги използвате.

Нищо в настоящите Условия за ползване, не засягат Вашите юридически права и правна защита, предоставени Ви по задължителни и основни разпоредби за защита на потребителите в България, включително разпоредби с тази цел в Закона за защита на потребителите от 09.12.2005 обнародван в Държавен вестник, както и всички други задължителни и първостепенни разпоредби.

За подробна информация за Вашите потребителски права, моля свържете се с българската Комисия за защита на потребителите (КЗП), която е упълномощена да обработва потребителски спорове с адрес: България, София, площад "Славейков" 4А, данните за контакт може да намерите на следния адрес: https://www.kzp.bg/kontakti или използвайте следната КЗП гореща линия: 0700 111 22 или посетете уеб сайта на КЗП, с адрес www .kzp.bg

Имате законовото право да насочвате всички спорове, които могат да възникнат към платформата за онлайн решаване на спорове (OРС) достъпна на https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show или на секторната структура за алтернативно решаване на спорове: Помирителна комисия за спорове в сектора на електронните съобщения в рамките на българската Комисия за защита на потребителите с контакт - имейл адрес: adr.els@kzp.bg, уеб сайт: http://www.kzp.bg и телефон 0035929330589. IMG Media не се ангажира и не е задължен да участва в AРС/OРС процедури. Списък с всички структури за алтернативно решаване на спорове, е на разположение тук: https://www.kzp.bg/data/content/u/6/upload/Pomiritelni%20komisii/Spisuk_ADR_bodies_2016.pdf

13.   СВЪРЗАНИ ДЕСТИНАЦИИ И РЕКЛАМА

A.     Дестинации на трети страни

Ако предоставяме връзки или показалци към други уеб сайтове или дестинации, Вие не трябва да заключавате или предполагате, че IMG Media управлява, контролира, или по друг начин е свързан с тези други уеб сайтове или дестинации. Когато щракнете върху връзката в рамките на Услугите, ние няма да Ви предупредим, че сте напуснали Услугите и се прилагат сроковете и условията (включително правила за поверителност) на друг уебсайт или дестинация. В някои случаи може да бъде по-малко очевидно от други, че сте напуснали Услугите и сте на друг уебсайт или дестинация. Моля внимавайте и прочетете условията на употреба и политиката на поверителност на всеки друг уеб сайт или дестинация, преди да предоставите някаква информация или извършите транзакция. Тези Условия за ползване не регулират друг уебсайт или дестинация, които използвате.

IMG Media не носи отговорност за съдържанието или практиките на всеки уеб сайт или дестинация, освен на сайта на Volleyball TV, дори и ако Ви свързва със сайта на Volleyball TV и дори ако уеб сайтът или дестинацията се управляват от филиална компания, или свързана по друг начин с IMG Media. Като използвате Услугите, вие приемате и се съгласявате, че IMG Media не е задължен и не носи отговорност пред Вас за каквото и да е съдържание, или други материали хоствани и обработвани от който и да е уеб сайт или дестинация, освен от сайта на Volleyball TV.

B.     Реклами и услуги на трети страни

IMG Media не поема отговорност за и не подкрепя реклами от която и да е трета страна или материал публикуван на която и да е точка за достъп на трета страна, когато Услугите са налични, нито можем да поемем някаква отговорност за продукти или услуги, предоставяни от рекламодатели. Всички взаимоотношения, които имате с рекламодатели, докато използвате услугите, включително чрез гледане на интерактивни реклами, са между Вас и рекламодателя, и Вие приемате, че IMG Media не носи отговорност за каквато и да е загуба или иск, който може да предявите срещу рекламодателя. Ако предоставите някаква поверителна или лична информация или участвате в някаква транзакция чрез рекламата, IMG Media не е отговорен за такава информация или транзакция и Ви препоръчваме да прочетете условията на употреба и политиката на поверителност на рекламодателя или друга страна, която събира такава информация или участва в такива транзакции.

14.   ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

Вие приемате, че IMG Media и неговите лицензодатели притежават и запазват всички права за Услугите, Съдържанието, видео плейъра и всеки свързан с него софтуер. С изключение на информацията, която може или не може да бъде обществено достояние, всяко право, заглавие и интерес във всяко показано съдържание на Услугите, включително, но не ограничено до вида и усещането на Услугите, данни, информация, документи, текст, емблеми, услуги, софтуер, графики, изображения, звук или видео материал, дизайни, търговски марки, сервизни марки, търговски наименования, и URL адрес, принадлежат на и са изключителна собственост на IMG Media или съответните му партньори, лицензодатели, агенти или трети страни, и не могат да бъдат копирани, показвани, разпространявани, изтегляни, свързвани, модифицирани, публикувани, възпроизвеждани, повторно публикувани, или предавани под каквато и да е форма или чрез каквито и да е средства без предварителното писмено съгласие на IMG Media, във всеки отделен случай.

Собствениците на авторското право на съдържанието представляват трети страни бенефициенти съгласно настоящите Условия за ползване. Невъзможността ни да настояваме за или наложим Вашето стриктно спазване на Условията за ползване няма да представлява отказ от които и да е наши права или правата на трети страни бенефициенти.

Този списък е предназначен да бъде обширен, и не изключителен. Такива права ще включват, доколкото допуска приложимото право, всякакви и всички права на поверителност, публичност и морални права.

15.   ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

A.     Авторски права

Услугите, включително цялото съдържание, предоставено от услугите, са защитени с авторски права, търговски тайни или други закони и договори за интелектуалната собственост.

B.     Търговски марки

Volleyball TV, IMG Media, логото на IMG Media и други марки на IMG Media, графики, емблеми, ръкописи и звуци са търговски марки на IMG Media и неговите лицензодатели. Никоя от търговските марки на IMG Media не може да бъде копирана, изтегляна, или използвана по друг начин.

16.   ИЗВЕСТИЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ИСК ЗА НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Ако смятате, че някое съдържание, или друг материал, предоставени чрез Услугите, включително чрез връзка, нарушават Вашето авторско право, трябва да уведомите IMG Media за Вашия иск за нарушение в съответствие с процедурата, изложена по-долу.

Ние ще обработим всяко известие за предполагаемо нарушение, което IMG Media получи и ще предприемем подходящи действия в съответствие с приложимите закони за интелектуална собственост. Известие за нарушаване на авторското право трябва да се изпрати по електронната поща на агента на IMG Media за авторско право на: copyrightagent@img.com (тема на електронното писмо: "DMCA Искане за сваляне"). Може също да се свържете с нас по електронната поща на адрес:

На вниманието на: Агент за авторски права

Dice Technology Ltd

Адрес: 9601 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California 90210, US

За да бъде действително известието, то трябва да бъде в писмена форма и да съдържа следната информация: (I) електронен или физически подпис на лицето, което е упълномощено да действа от името на собственика на изключителния авторски интерес; (ii) описание на произведението с авторски права, за чиито права претендирате, че са били нарушени; (iii) описание, къде се намира материалът, който твърдите че Услугите са използвали неправомерно, чието описание е достатъчно, за да позволи на IMG Media, да идентифицира и намери материала; (iv) как IMG Media може да се свърже с Вас, като например Вашия адрес, телефонен номер и имейл адрес; (v) декларация от Вас, че действате добросъвестно, че Оспорваното използване не е разрешено от носителя на авторското право, неговия агент, или закона; и (vi) декларация от Вас, че горепосочената информация във Вашето известие е точна и се наказва с лъжесвидетелстване, че сте упълномощени да действате от името на собственика на авторското право или на собственика на изключителното право на материала. Имейли, изпратени до copyrightagent@img.com за цели, различни от това да съобщите за нарушаване на авторски права, няма да получат отговор.

17.   ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИЯ

За да се разрешат всякакви въпроси между нас незабавно, доколкото е допустимо от приложимото право, Вие и IMG Media се съгласявате да предявите каквато и да е претенция от или свързана с настоящите Условия за ползване (включително Политиката за поверителност на IMG Media), нашите отношения, или използването на Услуги в рамките на една година след възникването на претенциите; в противен случай, искът ще бъде отменен. Това ограничение се прилага независимо от мястото, където е тази претенция или противен случай къде може да се предяви.

За потребителски въпроси, може да изпратите оплакванията си към българската Комисия за защита на потребителите на контактите, предоставени в клауза12 по-горе.

18.   ПРАВЕН РЕЖИМ

Настоящите Условия за ползване се уреждат от, и се тълкуват в съответствие със законите на щата Калифорния, без да се прилагат принципите в случаите на стълкновение на правни норми и съдилищата в Англия и Уелс имат неизключителната юрисдикция, да разрешават всякакви искове, спорове или разногласия относно тези Условия за ползване.

19.   АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ

Ако е предявен иск от Вас или от Нас срещу другата страна във връзка с ползването на Услугите, спечелилата спора страна ще има правото да си възстанови, в допълнение на предоставените други компенсации, разумни адвокатски хонорари, разноски, и съдебни разходи.

20.   ИНТЕГРАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАЗДЕЛЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА

Моля, обърнете внимание, че настоящите Условия за ползване, включително Политиката за поверителност на IMG Media, която е включена в тези Условия за ползване, представляват цялото правно споразумение между Вас и IMG Media и регулират Вашето използване на Услугите (включително използване на съдържанието от Вас) (но изключва каквито и да било услуги, ако има такива, които IMG Media, може да Ви предостави, по силата на отделно писмено споразумение), и напълно заменя предходни споразумения между Вас и IMG Media, във връзка с услугите. Тези Условия за ползване действат в най-голяма степен, разрешена от закона. Ако някоя разпоредба от настоящите Условия за ползване е неправомерна, недействителна или неприложима, Вие и ние се съгласяваме, че разпоредбата ще се разглежда отделно от тези Условия за ползване и няма да повлияе на валидността, законността и изпълняемостта на всички останали разпоредби, които ще останат в пълна сила.

© 2018 IMG Media Limited, Fédération Internationale de Volleyball и техните лицензодатели.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ