BELGIUM (DUTCH)

Laatst bijgewerkt: 11/05/2018

Volleyball TV wordt geleverd aan gebruikers en abonnees (“u” of “uw”) via een digitaal platform dat wordt verstrekt door IMG Media Limited (“IMG Media” of “wij” of “we” of “ons”). We zijn een bedrijf dat geregistreerd is in Engeland en Wales (ondernemingsnummer 11172573), ons BTW-nummer is GB228345266 en ons geregistreerde kantoor een correspondentieadres is: Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, United Kingdom, W4 5HR.

De levering van Volleyball TV door IMG Media geeft u de mogelijkheid te kiezen uit verschillende aanbiedingen van live en on-demand programmering, inclusief televisieprogramma's, clips en andere audiovisuele content (gezamenlijk, de “Content”).

Rollende lidmaatschappen bij Volleyball TV worden automatisch verlengd in overeenstemming met Sectie 7A hieronder. Voor dergelijke rollende lidmaatschappen moet u uw lidmaatschap opzeggen voordat het automatisch verlengd wordt aan het einde van elke Periode (zoals uiteengezet in Sectie 7A hieronder) om te voorkomen dat de lidmaatschapskosten voor de volgende Periode in rekening worden gebracht bij uw Betaalmethode.

Dit geldt niet voor Lidmaatschappen met Vastgestelde Periode (zoals gedefinieerd in Sectie 7A hieronder).

1.      OMSCHRIJVING VAN DE DIENST

Het Volleyball TV-platform, de Content, de IMG Media-speler voor het bekijken van de Content (de “Videospeler”) en alle andere producten, features, hulpmiddelen, materialen en andere diensten (inclusief diensten van derdenmerken) die van tijd tot tijd door IMG Media worden aangeboden via een aantal Toegangspunten (hieronder gedefinieerd) worden gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”. De term “Toegangspunten” verwijst naar, gezamenlijk, de Volleyball TV-website (de “Volleyball TV-Website”), -applicaties en andere plaatsen waar er Diensten beschikbaar zijn, inclusief websites en applicaties van externe distributiepartners van IMG Media en andere websites waar gebruikers of websitebeheerders toegestaan zijn om de Videospeler te integreren of anderszins een licentie hebben voor het gebruik ervan.

2.      ACCEPTEREN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruik van de Diensten (inclusief toegang tot de Content) is onderhevig aan naleving van deze Gebruiksvoorwaarden die via verwijzing ons Privacybeleid opnemen dat beschikbaar is op https://welcome.volleyballworld.tv/legal/privacy-policy (“Privacybeleid”). Daarom accepteert u en stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden door toegang te verkrijgen of gebruik te maken van de Diensten via enig Toegangspunt (inclusief het bezoeken van de Volleyball TV-Website of door een IMG Media-applicatie te downloaden of te starten).

3.      VERANDERINGEN AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief het Privacybeleid, van tijd tot tijd veranderen. Dergelijke revisies zullen onmiddellijk van kracht worden; echter, voor bestaande leden zullen dergelijke revisies, tenzij anderszins aangegeven, dertig (30) dagen na het plaatsen van kracht worden. We zullen eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden uit de voorgaande 12 maanden plaatsen indien die er zijn. U kunt deze eerdere versies zien door de Volleyball TV-Website te bezoeken.

We zullen u ook op de hoogte stellen van veranderingen die negatieve effecten hebben voor u voorafgaand aan de datum dat deze verandering op u van toepassing wordt.

4.      PRIVACY

Persoonlijk identificerende informatie is onderhevig aan ons Privacybeleid, waarvan de voorwaarden in dit document opgenomen zien via verwijzing. Zie a.u.b. ons Privacybeleid om onze procedures beter te begrijpen.

5.      COMMUNICATIEVOORKEUREN

Door gebruik te maken van de Diensten stemt u toe om elektronische communicatie van IMG Media te ontvangen met betrekking tot uw account. Deze communicaties omvatten mogelijk het verzenden van e-mails naar uw e-mailadres dat u heeft verstrekt bij de registratie, of het plaatsen van communicatie op de Diensten, of in de “Uw Account”-pagina en omvat kennisgevingen over uw account (bijvoorbeeld, betalingsmachtigingen, veranderingen m.b.t. wachtwoord of Betalingsmethode, bevestigingse-mails en andere transactieinformatie) en zijn onderdeel van uw relatie met IMG Media. U stemt toe dat kennisgevingen, overeenkomsten, bekendmakingen of andere communicaties die wij elektronisch  naar u verzenden de eisen voor juridische communicatie en kennisgeving voldoen, inclusief dat dergelijke communicaties en kennisgevingen schriftelijk verstrekt worden. U dient kopieën van elektronische communicaties te onderhouden door een papieren kopie af te drukken of een elektronische kopie op te slaan.

U stemt ook toe bepaalde andere communicaties van ons te ontvangen, zoals nieuwsbrieven over nieuwe IMG Media-functies en content, speciale aanbiedingen, promotionele aankondigingen en klantenonderzoeken via e-mail of andere methoden. Als u net langer bepaalde niet-transactionele communicaties wenst te ontvangen gaat u simpelweg naar de “Uw Account”-pagina op de Volleyball TV-Website om uw communicaties te beheren, of gebruik de “afmelden”-snelkoppeling aan de onderkant van onze communicaties.

6.      TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

A.     Leeftijdsbeperkingen

U moet ten minste 18 (achttien) jaar of ouder zijn om een account te creëren en u bevestigt dat u juridisch in staat bent om bindende contracten aan te gaan.

B.     Beperkte Licentie

De Diensten en alle Content die bekeken worden via onze diensten zijn voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik. Tijdens de duur van uw lidmaatschap verstrekken we u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om toegang te krijgen tot de Diensten en de Content te bekijken via de Diensten, inclusief toegang en het bekijken van de Content op streaming-only-basis via de Toegangspunten. De periodes waarin u elk fragment van de Content kunt bekijken is afhankelijk van de beschikbaarheid van de rechten van dergelijke Content en de voorwaarden van uw abonnement. Met uitzondering van de voorgaande beperkte licentie wordt er geen recht, titel of belang in de Diensten overgedragen aan u. U stemt toe de Diensten niet te gebruiken voor publieke voorstellingen.

C.     Geografische Beperkingen en Gelijktijdige Streaming

U mag de Content via de Diensten primair bekijken binnen het land waarin u uw account heeft opgezet en alleen in geografische locaties waar we onze Diensten aanbieden en dergelijke content hebben gelicentieerd. De content die beschikbaar is voor u zal verschillen per geografische locatie. IMG Media zal technologieën gebruiken om uw geografische locatie te verifiëren. Het voorgaande zal geen effect hebben op de wettelijke rechten van inwoners van de Europese Unie om de Content te bekijken terwijl zij op tijdelijke basis reizen buiten hun thuisland, maar binnen een ander land van de Europese Unie.

HET AANTAL APPARATEN WAAROP U GELIJKTIJD MAG KIJKEN IS BEPERKT. Ga naar de “Uw Account”-pagina om het aantal apparaten te bekijken waarop u gelijktijdig mag kijken. Wij kunnen ervoor kiezen het aantal apparaten dat beschikbaar is voor gebruik en de gelijktijdige streams van tijd tot tijd te veranderen.

D.     Compatibele Apparaten

Om toegang te krijgen tot de Diensten zult u een computer, mobiel apparaat, streaming-mediaspeler of ander apparaat moeten gebruiken dat voldoet aan de systeem- en compabiliteitsvereisten die wij van tijd tot tijd vaststellen (elk een “Compatibel Apparaat”). Wees er a.u.b. op attent dat Compatibel Apparaten mogelijk verschillen per dienst. Functies en functionaliteiten die we beschikbaar stellen via de Diensten kunnen ook verschillen per Compatibel Apparaat en de voorwaarden van uw abonnement.

E.     De Content

i.          Gebruiksregels en -Beperkingen

U mag de Content alleen persoonlijk en voor niet-commerciële doeleinden gebruiken en bekijken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U mag, hetzij direct of door middel van het gebruik van een apparaat, software, Internetwebsite, webgebaseerde dienst of ander middel auteursrecht, handelsmerk of andere beschermde kennisgeven die is aangebracht op de Content of ander mechanisme voor het beheer van digitale rechten (DRM; Digital Rights Management) of andere contentbescherming of toegangscontrolemaatregel die geassocieerd is met de Content niet verwijderen, aanpassen, omzeilen, vermijden, beïnvloeden of ontwijken, inclusief mechanismen voor geografische filteren. U mag, hetzij direct of door middel van het gebruik van enig apparaat, software, Internetwebsite, webgebaseerde dienst of ander middel, de Content niet kopiëren, opnemen, downloaden, stream capture, reproduceren, dupliceren, archiveren, distribueren, uploaden, publiceren, aanpassen, vertalen, uitzenden, opvoeren, vertonen, verkopen of verzenden of herverzenden tenzij u dit uitdrukkelijk bent toegestaan door de voorwaarden van uw abonnement of anderszins schriftelijk door IMG Media. U mag de Content niet opnemen in, of de Content streamen of herverzenden via enige hardware- of softwareapplicatie of het via frames of in-line snelkoppelingen beschikbaar maken tenzij u schriftelijk toestemming heeft gekregen van IMG Media. Verder mag u geen index van enig wezenlijk deel van de Content creëren, recreëren, distribueren of adverteren tenzij u gemachtigd bent door IMG Media. U mag geen bedrijf opbouwen door gebruik te maken van de Content, ongeacht of dit met of zonder winstoogmerk gebeurt. De Content die door deze beperkingen wordt gedekt omvat zonder beperking alle tekst, afbeeldingen, layout, interface, logo's, foto's, audio- en videomaterialen en stilstaande beelden. Daarnaast is het strikt verboden om afgeleide werken of materialen die anderszins afgeleid zijn van of gebaseerd zijn op de Content te creëren, inclusief montages, mash-ups en vergelijkbare video's, bureaubladachtergronden en -thema's, wenskaarten en koopwaar, tenzij u expliciet schriftelijke toestemming heeft ontvangen van IMG Media. Dit verbod geldt zelfs als u van plan bent de afgeleide materialen gratis weg te geven.

ii.          Internetdiensten, Gegevensgebruik en Contentkwaliteit

Om toegang te krijgen tot de Diensten moet u een hoge-snelheid breedband, draadloze of vergelijkbare Internetverbinding hebben van een Internetprovider die voldoet aan bepaalde technische specificaties. IMG Media gebruikt verschillende technologieën om u de optimale kijkervaring te leveren.  Dat gezegd hebbende, de kwaliteit van de Content, inclusief resolutie, kan beïnvloed worden door het formaat van de Content, uw locatie, de snelheid en bandbreedte van uw Internetservice en de gebruikte apparaten, naast andere factoren. HD- en 4K Ultra HD-beschikbaarheid voor bepaalde Content is afhankelijk van uw Internetservice en apparaatmogelijkheden. U bent verantwoordelijk voor alle Internettoegang en gegevenskosten. Zie a.u.b. uw Internetprovider voor informatie over mogelijke kosten voor gegevensgebruik op Internet. De tijd die het kost om te beginnen met het afspelen van de Content zal variëren op basis van een aantal factoren, inclusief uw locatie, Internetbandbreedte, het aantal apparaten dat gelijktijdig verbinding maakt met hetzelfde netwerk, de Content die u heeft geselecteerd en de configuratie van het apparaat dat u gebruikt. Als resultaat daarvan kan IMG Media geen garanties doen over de Content in dit respect.

iii.          Expliciete Content

Door gebruik te maken van de Diensten kunt u Content tegenkomen die mogelijk aanstootgevend is; behalve voor zover we wettelijk verplicht zijn dit te doen kan het bij deze Content wel of niet aangegeven zijn of het expliciet taalgebruik of andere attributen bevat. Desalniettemin stemt u toe de Diensten op uw eigen risico te gebruiken en IMG Media zal geen aansprakelijkheid hebben richting u voor de Content. Types, genres, categorieën en omschrijvingen van de Content worden verstrekt voor gebruiksgemak en IMG Media garandeert de nauwkeurigheid ervan niet.

F.     De Videospeler

U mag geen enkel deel van de Videospeler, de onderliggende technologie, mechanismen voor het beheer van digitale rechten, apparaat of andere contentbescherming of toegangscontrolemaatregel die is opgenomen in de Videospeler aanpassen, verbeteren, verwijderen, beïnvloeden of op enige andere manier veranderen. Deze restrictie omvat, zonder beperking, het uitschakelen, reverse engineeren, aanpassen, beïnvloeden van of anderszins omzeilen van de Videospeler op enige manier die gebruikers in staat stelt de Content te bekijken zonder: (i) de Videospeler en alle omringende elementen (inclusief de gebruikersinterface, advertenties, auteursrechtvermeldingen en handelsmerken) van het Toegangspunt waar de Videospeler is geplaatst zichtbaar te tonen; en (ii) volledige toegang te hebben tot alle functionaliteit van de Videospeler, inclusief, zonder beperking, alle videokwaliteit- en weergavefunctionaliteit en alle interactieve, kiesbare of click-through advertentiefunctionaliteit.

G.    Software

IMG Media-software wordt ontwikkeld door of voor IMG Media en is ontworpen om het streamen en bekijken van content van IMG Media naar Compatibele Apparaten mogelijk te maken. Deze software kan verschillen per apparaat en medium en functionaliteiten kunnen ook verschillen tussen apparaten. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE DIENST ERKENT U EN STEMT U TOE OM, ZONDER VERDERE KENNISGEVING OF VERZOEK, BIJGEWERKTE VERSIES TE ONTVANGEN VAN IMG MEDIA EN GERELATEERDE SOFTWARE VAN DERDEN. ALS U DE VOORGAANDE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, GEBRUIK ONZE DIENSTEN DAN ALSTUBLIEFT NIET. WE AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EN VERLENEN ANDERSZINS GEEN GARANTIES VOOR DE PRESTATIES VAN DEZE APPARATEN, INCLUSIEF DE DOORLOPENDE COMPATIBILITEIT VAN UW APPARAAT MET ONZE DIENST. Door gebruik te maken van onze Diensten stemt u toe om u exclusief te richten naar de entiteit die uw apparaat heeft geproduceerd en/of verkocht met betrekking tot problemen met uw apparaat en de compatibiliteit daarvan met de Diensten. Als uw Compatibel Apparaat wordt verkocht, verloren of gestolen, deactiveer het dan alstublieft. Als u nalaat uit te loggen of het apparaat te deactiveren, kunnen latere gebruikers de Diensten mogelijk gebruiken via uw account en kunnen zij mogelijk toegang krijgen tot bepaalde delen van uw accountinformatie. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor dergelijke onbevoegde toegang en gerelateerde verliezen of identiteitsfraude.

H.     Veranderingen aan de Diensten

We werken de Diensten continu bij, inclusief de beschikbare Content. Daarnaast testen we continu verschillende aspecten van de Diensten, inclusief onze website, gebruikerinterfaces, dienstniveaus, plannen, promotionele functies, beschikbaarheid van de Content, levering en prijsstelling. We behouden het recht voor en, door gebruik te maken van onze Diensten, u stemt toe dat wij u zonder kennisgeving kunnen opnemen of uitsluiten van deze testen. We behouden ons het recht voor om naar ons exclusieve en absolute goeddunken en zonder verdere kennisgeving van tijd tot tijd veranderingen aan te brengen in hoe we onze Diensten aanbieden en opereren. We doen geen garanties over de beschikbaarheid van specifieke content of de minimale content die beschikbaar is in enig abonnement.

I.       Uw Verantwoordelijkheden

U stemt toe de Diensten, inclusief alle functies en functionaliteiten die daarmee geassocieerd zijn, te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving, regels en regelgeving, of andere restricties op het gebruik van de Diensten of Content daarin. Behalve waar dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, stemt u toe Content en informatie op of verkregen uit of via de Diensten niet te archiveren, downloaden (anders dan bij caching noodzakelijk voor persoonlijk gebruik), reproduceren, distribueren, aanpassen, weergeven, opvoeren, publiceren, licentiëren, afgeleide werken te creëren, te koop aan te bieden of te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IMG Media en haar licentiegevers. U verklaart zich te onthouden van: het omzeilen, verwijderen, aanpassen, deactiveren, verlagen of tegenwerken van de Contentbeschermingen in de Diensten; een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde manier te gebruiken om toegang te krijgen tot de diensten; decompileren, reverse engineeren of ontmantelen van software of andere producten of processen die toegankelijk zijn via de Diensten; code of product in te voeren of de Content van de Diensten op enige manier te manipuleren; of, gebruik te maken van data mining, datacollectie of extractiemethode. Daarnaast stemt u toe geen materiaal te uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins te verzenden of versturen dat ontworpen is om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur die geassocieerd is met de Diensten te onderbreken, vernietigen of beperken, inclusief softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma's.

J.      Accountbeperking/-beëindiging

We kunnen uw toegang tot de Diensten beëindigen, inclusief abonnementen die beschikbaar zijn als onderdeel van de Diensten, naar ons eigen goeddunken en zonder tussenkomst van een Rechtbank en zonder kennisgeving (behalve voor zover verplicht door toepasselijke wetgeving). Als wij dit doen zullen we u een proportionele terugbetaling verstrekken van uw abonnementskosten (als die er zijn). Maar, als we vermoeden dat u (i) in wezenlijke schending bent van deze Gebruiksvoorwaarden; en/of (ii) betrokken bent bij illegaal of ongepast gebruik van de Diensten, zullen uw rechten onder deze Overeenkomst automatisch worden beëindigd zonder kennisgeving en mag IMG Media, naar haar eigen goeddunken, uw toegang tot de Diensten en de Content onmiddellijk intrekken zonder restitutie van enige kosten.

7.      ABONNEMENT, GRATIS PROEF, FACTURERING EN ANNULERING

A.     Abonnement/Lidmaatschap

i.          Doorlopend Lidmaatschap

Uw Volleyball TV-lidmaatschap zal gebaseerd zijn op een maandelijkse, halfjaarlijkse, jaarlijkse of andere toegewezen periode (een “Periode”) tenzij en totdat u uw lidmaatschap annuleert of wij dit beëindigen. U moet toegang hebben tot Internet en ons voorzien van een actuele, geldige en geaccepteerde betaalmethode (die van tijd tot tijd bijgewerkt kan worden, “Betaalmethode”) om de Diensten te gebruiken. Alle lidmaatschappen moeten vooraf betaald worden met het bedrag dat verschuldigd is voor de gehele toepasselijke Periode. We zullen de lidmaatschapskosten factureren naar uw Betaalmethode op de eerste dag van elke nieuwe Periode, voor een bedrag dat de gehele Periode dekt.

Met betrekking tot rollende lidmaatschap- of abonnementsaanbiedingen moet u uw lidmaatschap annuleren voordat het automatisch vernieuwd wordt aan het einde van elke Periode om te voorkomen dat de lidmaatschapskosten van de volgende Periode in rekening worden gebruikt bij uw Betaalmethode. Uw lidmaatschap kan op elk moment voor het begin van de volgende Periode worden geannuleerd.

Sommige Volleyball TV-lidmaatschappen dekken een bepaalde, vastgestelde Periode (een “Lidmaatschap met Vastgestelde Periode”) dat niet automatisch wordt vernieuwd (zoals, bijvoorbeeld, een lidmaatschap voor de duur van een competitie). Een dergelijk Lidmaatschap met Vastgestelde Periode kan beschikbaar worden gesteld voor eenmalige vaste lidmaatschapskosten en, voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, zal er geen korting of restitutie beschikbaar zijn als u een dergelijk Lidmaatschap met Vastgestelde Periode aankoopt op enig moment nadat een dergelijke vaste Periode is begonnen.

De prijsstelling voor abonnementen of lidmaatschappen kunnen ook BTW en/of andere verkoopbelasting omvatten. Waar van toepassing worden dergelijke belastingen geïnd door de partij die u betaalt voor de Diensten, wat IMG Media of een derde kan zijn.

ii.          Verschillende Lidmaatschappen

We bieden mogelijk een aantal verschillende lidmaatschappen aan, inclusief special promoties of lidmaatschappen met verschillende voorwaarden en beperkingen. Voorwaarden die wezenlijk verschillen van die beschreven worden in deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden bekendgemaakt bij uw inschrijving of andere communicaties die beschikbaar zijn voor u. U kunt specifieke details over uw lidmaatschap met IMG Media vinden door de “Uw Account”-pagina op de Volleyball TV-Website te bezoeken. Sommige promotionele lidmaatschappen worden aangeboden door derden in combinatie met de aanbieding van hun eigen producten en diensten. We zijn niet verantwoordelijk voor de producten en diensten die worden geleverd door dergelijke derden. We behouden het recht voor om onze aangeboden lidmaatschapsplannen aan te passen, beëindigen of anderszins aan te passen.

B.     Gratis Proeven

Uw Volleyball TV-lidmaatschap kan beginnen met een gratis proef. De gratis proefperiode van uw lidmaatschap duurt meestal 21 dagen, of zoals anderszins aangegeven tijdens het inschrijven. Er kunnen beperkingen van toepassing zijn op combinaties met andere aanbiedingen. Gratis proeven zijn alleen voor nieuwe en bepaalde voormalige leden. IMG Media behoudt zich het recht voor, naar haar eigen absolute goeddunken, om uw ontvankelijkheid voor gratis proeven te bepalen.

We zullen beginnen met het in rekening brengen van lidmaatschapskosten bij uw Betaalmethode voor de Periode aan het einde van de gratis proefperiode van uw lidmaatschap en uw lidmaatschap zal automatisch vernieuwen op de eerste dag van elke nieuwe Periode, tenzij uw lidmaatschap een Lidmaatschap met Vastgestelde Periode is of als u uw lidmaatschap annuleert voorafgaand aan de nieuwe Periode. We kunnen uw Betaalmethode op verschillende manieren machtigen, inclusief machtiging voor ongeveer één Periode van diensten zodra u registreert. In sommige gevallen kan uw beschikbare saldo of kredietlimiet worden verlaagd om de machtiging tijdens uw gratis proefperiode te weerspiegelen.

Bezoek de “Uw Account”-pagina op de Volleyball TV-Website voor de annuleringsinstructies. We zullen de lidmaatschapskosten in rekening blijven brengen bij uw Betaalmethode aan het begin van elke nieuwe Periode totdat u annuleert.

C.     Facturering en Annulering

i.          Terugkerende Facturering

Door uw Volleyball TV-lidmaatschap te beginnen en een Betaalmethode te verstrekken of toe te wijzen machtigt u ons om u lidmaatschapskosten in rekening te brengen bij uw Betaalmethode aan het begin van elke Periode of de inschrijfdatum voor het Lidmaatschap met Vastgestelde Periode (zoals van toepassing) voor de actuele kosten van de gehele Periode, alsook alle andere kosten die u mogelijk maakt met betrekking tot het gebruik van de Diensten, zoals belastingen of mogelijke transactiekosten. U erkent dat het gefactureerde bedrag voor elke periode kan verschillen van Periode tot Periode voor redenen zoals verschillende bedragen door promotionele aanbiedingen, inclusief het innen van cadeaukaarten, verhoogde abonnementskosten of prijsstelling en/of veranderen of toevoegen van een plan, en u machtigt ons om verschillende bedragen in rekening te brengen bij uw Betaalmethode, die elke Periode in één of meer keren kan worden belast.

ii.          Prijsveranderingen

Behalve waar lidmaatschapskosten al betaald zijn door u in verband met een Lidmaatschap met Vastgestelde Periode behouden wij ons het recht voor om prijsstelling voor de Diensten of andere onderdelen daarvan te veranderen, op enige manier en op elk moment, dat wij bepalen in ons absolute eigen goeddunken. Behalve waar anderszins expliciet bepaald door deze Gebruiksvoorwaarden zullen prijsveranderingen in de Diensten van kracht gaan na kennisgeving aan u via e-mail.

iii.          Facturatiecyclus

De lidmaatschapskosten voor de Diensten worden gefactureerd: (i) op de datum van inschrijving voor een Lidmaatschap met Vastgestelde Periode; of anders (ii) aan het begin van het betaalde deel van uw lidmaatschap en elke Periode daarna, tenzij u en totdat u uw lidmaatschap annuleert. Behalve bij een Lidmaatschap met Vastgestelde Periode factureren we automatisch naar uw Betaalmethode aan het begin van elke Periode op de kalenderdag die overeenkomt met het begin van uw betaalde lidmaatschap. Lidmaatschapskosten zijn volledig verdiend na betaling. We behouden ons het recht voor om de timing van onze facturatie te veranderen, met name, zoals hieronder aangegeven, als uw Betaalmethode niet succesvol is voltooid. In het geval dat uw betaalde lidmaatschap begon op een dag die niet aanwezig is in een bepaalde maand kunnen we uw Betaalmethode factureren op een dag in de toepasselijke maand, of een andere dag die wij geschikt vinden. Bijvoorbeeld, als u een maandelijkse lidmaatschap-Periode of een betaald lid werd op 31 januari zal uw volgende betaaldatum waarschijnlijk 28 februari zijn en zal uw Betaalmethode op die dag gefactureerd worden. Uw vernieuwingsdatum kan veranderen door veranderingen in uw Lidmaatschap en/of de lengte van uw lidmaatschap-Periode. Bezoek de “Uw Account”-pagina om de begindatum voor uw volgende vernieuwingsperiode te zien. We kunnen uw Betaalmethode belasten in afwachting van lidmaatschap- of dienstgerelateerde kosten. Zoals gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden betekent “facturering” een betaling via uw Betaalmethode. Tenzij anderszins aangegeven verwijst maandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks of andere aangegeven Periode naar uw facturatiecyclus.

iv.          Geen Restitutie

BETALINGEN ZIJN NIET TERUGBETAALBAAR EN ER ZIJN GEEN RESTITUTIES OF KREDIET VOOR GEDEELTELIJK GEBRUIKTE PERIODES. ALS U EEN LIDMAATSCHAP MET VASTGESTELDE PERIODE AANKOOPT ERKENT U DAT DE TOEPASSELIJKE LIDMAATSCHAPSKOSTEN ALLEEN HET RESTANT VAN DE VASTE PERIODE DEKKEN EN DAT ER GEEN RESTITUTIES, KORTING OF KREDIET BESCHIKBAAR IS VOOR EEN PROPORTIE VAN DE VASTE PERIODE WAARIN U GEEN TOEGANG HEEFT TOT DE DIENSTEN. Maar, als uw account wordt beëindigd door IMG Media, naar haar exclusieve goeddunken en zonder kennisgeving, en u deze Gebruiksvoorwaarden niet heeft geschonden of actief bent geweest in het illegale of ongepaste gebruik van de IMG Media, heeft u mogelijk recht op een proportionele restitutie. Daarnaast, na de annulering van een rollend lidmaatschap, blijft u toegang hebben tot de Diensten tot het eind van de huidige facturatie-Periode. Wij kunnen op enig moment en voor enige reden een restitutie, korting of andere overweging bieden aan al onze leden (“krediet”). De hoeveelheid en vorm van dergelijk krediet en de beslissing ze te verstrekken zijn naar ons exclusieve en absolute eigen goeddunken. Het verzorgen van krediet in één instantie geeft u niet het recht op krediet in de toekomst of vergelijkbare instanties, noch verplicht het ons om u krediet te verschaffen in de toekomst, onder welke omstandigheden dan ook.

v.          Betaalmethodes

U kunt de informatie over uw Betaalmethode aanpassen door de “Uw Account”-pagina te bezoeken. Als een betaling niet succesvol wordt vereffend, door verlopen, onvoldoende saldo of anderszins, en u de informatie omtrent uw Betaalmethode niet verandert of uw account opzegt (zie “Opzeggen” hieronder), blijft u verantwoordelijk voor niet geïnde bedragen en geeft u ons toestemming om uw Betaalmethode te blijven factureren als deze wordt bijgewerkt. Dit kan leiden tot een verandering in uw facturatiedata. We kunnen uw Betaalmethode bijwerken met informatie die ons wordt verstrekt door de toepasselijke betalingsaanbieder en u geeft ons toestemming om uw lidmaatschapskosten in rekening te blijven brengen bij de bijgewerkte Betaalmethode. Voor bepaalde Betaalmethodes kan de verlener van de Betaalmethode u mogelijk buitenlandse transactiekosten of andere kosten in rekening brengen. Zie de aanbieder van uw Betaalmethode voor details.

vi.          Uw Wettelijke Recht om te Annuleren

Als u een in de Europese Unie woonachtige consument bent dan heeft u mogelijk het recht om uw IMG Media-abonnement te annuleren zonder uitleg en een restitutie aan te vragen binnen 14 (veertien) dagen na het aankopen van het abonnement (of, indien eerder, van het starten van uw gratis proef (indien van toepassing)). Maar, zoals hieronder wordt uitgelegd, gaat dit recht verloren zodra u iets van de Content of Diensten download, streamt of gebruikt.

Om uw IMG Media-abonnement te annuleren moet u ons informeren over uw beslissing om te annuleren. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te versturen naar help@volleyballworld.tv. Zorg er alstublieft voor dat u de details van uw abonnementaankoop meestuurt zodat we het kunnen identificeren.

U kunt ons ook op de hoogte stellen door het Annuleringsformulier in te vullen en op te sturen (dat u naar ons kunt sturen per brief of per e-mail). Als u deze methode gebruikt zullen we u e-mailen om te bevestigen dat we uw annulering hebben ontvangen.

Als u uw aankoop geldig annuleert in overeenstemming met deze sectie zullen we de prijs die u heeft betaald voor uw IMG Media-abonnement terugbetalen (indien van toepassing). We zullen de restitutie zonder verder uitstel doen en niet later dan 14 dagen na de dag waarop we kennis namen van uw beslissing om uw abonnement te annuleren.

We zullen de restitutie doen via dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt voor e originele transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zult u geen kosten hoeven te betalen als onderdeel van de restitutie.

Als u een IMG Media-abonnement aankoopt (of begint met een gratis proef (zoals van toepassing), stemt u er uitdrukkelijk mee in dat we u deze Dienst aanbieden binnen uw terugtrekkingsperiode van 14 dagen en accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden, voorwaarden, beperkingen en eisen. U erkent dat u uw wettelijke recht om de aankoop te annuleren verliest door het ontvangen of gebruiken van de Dienst.

Deze terugtrekkingsrechten hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

vii.          Opzegging

Tenzij uw lidmaatschap een Lidmaatschap met Vastgestelde Periode is, kunt u uw Volleyball TV-lidmaatschap op elk moment annuleren na het aflopen van de periode waarnaar wordt verwezen in Sectie vi hierboven en houdt u toegang tot de Diensten tot het eind van de bijbehorende facturatieperiode. WE BIEDEN GEEN RESTITUTIE OF KREDIET VOOR GEDEELTELIJKE LIDMAATSCHAPPERIODES OF NIET-GEKEKEN CONTENT. Om uw rollende lidmaatschap te annuleren gaat u naar de “Uw Account”-pagina op de Volleyball TV-Website. Als u uw rollende lidmaatschap annuleert sluit uw account automatisch aan het eind van de huidige Periode. Als u zich heeft ingeschreven voor IMG Media waarbij uw account bij een derde gebruikt werd als Betaalmethode en u uw Volleyball TV-lidmaatschap op enig moment wil annuleren, inclusief uw gratis proef, moet u dit mogelijk doen via deze derde, inclusief door het bezoeken van uw account bij de bijbehorende derde en het automatisch vernieuwen uitzetten, of uitschrijven bij de Diensten via die derde. U kunt informatie over de facturatie voor uw Volleyball TV-lidmaatschap ook vinden door uw account te bezoeken bij de toepasselijke derde.

viii.          Opzeggen Vanwege Verandering aan de Gebruiksvoorwaarden

Als u uw IMG Media-abonnement wil opzeggen vanwege een verandering aan deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief het Privacybeleid, omdat deze negatief zijn voor u, moet u ons binnen 14 dagen van onze kennisgeving informeren over een dergelijke verandering. U heeft mogelijk recht op een proportionele restitutie voor betalingen die al gedaan zijn met betrekking tot de periode na de datum van de verandering aan deze Gebruiksvoorwaarden.

8.      ACCOUNTTOEGANG EN WACHTWOORDEN

U bent verantwoordelijk voor alle gebruik van uw account, inclusief gebruik van uw account door andere leden van uw huishouden. Door anderen toegang te verlenen tot uw account of profielen te creëren binnen uw account, stemt u toe verantwoordelijk te zijn om te zorgen dat zij voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden en stemt u toe verantwoordelijk te zijn voor hun activiteit bij het gebruik van de Diensten.

Alle registratieinformatie die u verstuurt moet correct en actueel zijn. Hou uw wachtwoord geheim. U hoeft dit niet aan IMG Media-vertegenwoordigers te verstrekken. Omdat u verantwoordelijk bent voor alle gebruik van uw account, inclusief onbevoegd gebruik door derden, wordt u verzocht zeer voorzichtig om te gaan met uw wachtwoord. Stel ons a.u.b. op de hoogte via e-mail als u verdenkt dat uw account onbevoegd gebruikt wordt. Zorg er a.u.b. ook voor dat u ons op de hoogte stelt als uw registratieinformatie verandert, in het geval we contact met u op moeten nemen.

U kunt informatie vinden over hoe u uw IMG Media-account verwijdert door in te loggen op de Volleyball TV-Website en uw accountgegevens na te kijken. Identificeer a.u.b. uw account en verstrek een geldig e-mailadres voor het geval we extra informatie nodig hebben om uw account te verwijderen. Let op, als u een abonnee bent moet u eerst uw abonnement verwijderen voordat we uw account kunnen verwijderen.

9.      GEBRUIK VAN VERSTUURDE INFORMATIE

IMG Media is heeft het recht om opmerkingen, informatie, ideeën, concepten, reviews of technieken of andere materialen te gebruiken die onderdeel zijn van communicatie die u ons stuurt (“Feedback”) of Berichten (zoals hieronder gedefinieerd), hetzij beschermd of te beschermen onder intellectuele eigendomsrechten of niet, inclusief reacties op vragenlijsten of via berichten op de Diensten, inclusief de Volleyball TV-Website en gebruikerinterfaces, wereldwijd en eeuwigdurend, of zolang het intellectuele eigendomsrecht, indien van toepassing, geldig is onder de toepasselijke wetgeving, zonder verdere compensatie, erkenning of betaling aan u voor enig doeleinde dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten en het creëren, aanpassen of verbeteren van de Diensten. Daarnaast stemt u toe uw “morele rechten” rondom de Feedback en Berichten niet uit te oefenen op een manier die nadelig zou zijn voor IMG Media, voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Wees er a.u.b. op attent dat IMG Media geen ongevraagde materialen, concepten of ideeën accepteert voor de Content en dat zij niet verantwoordelijk is voor de gelijkenis van de content of programmering in de media en materialen of ideeën die verzonden zijn naar IMG Media. Als u ongevraagde materialen, concepten of ideeën verstuurt doet u dit met het begrip dat er geen bijkomende overwegingen van enige aard worden verstrekt aan u en dat u afstand doet van enige claim tegen IMG Media en haar gelieerde partijen met betrekking tot het gebruik van dergelijke materialen, concepten en ideeën, zelfs als materiaal, concept of een idee wordt gebruikt op een manier die wezenlijk gelijk is aan het materiaal, concept of idee dat u verstuurde.

10.   USER REVIEWS, COMMENTS EN ANDER MATERIAAL

Als onderdeel van de Diensten hebben gebruikers mogelijk de kans om reviews, comments of andere materialen te publiceren, verzenden, versturen of anderszins te plaatsen (gezamenlijk, “Post”). Om de Diensten aangenaam te houden voor al onze gebruikers moet u zich houden aan de regels hieronder.

Kies de Gebruikersmaterialen die u Post graag zorgvuldig. Beperk uzelf tot Gebruikermaterialen die direct relevant zijn voor de Diensten. Verder mag u geen Gebruikermaterialen Posten die het volgende bevatten: (i)       onrechtmatige, inbreukmakende, pornografische, aanstootgevende, lasterlijke, smadelijke, bedreigende, intimiderende, vulgaire, godslasterlijke, haatdragende boodschappen, raciaal of etnisch aanstootgevend zijn, crimineel gedrag aansporen, wettelijke aansprakelijkheid veroorzaken, in schending zijn van enige wet, regel of regulatie, inbreuk maakt op een recht van een derde inclusief intellectuele eigendomsrechten, of anderszins ongepast of aanstootgevend is voor IMG Media (volgens het exclusieve goeddunken van IMG Media), of snelkoppelingen naar content die inbreuk maakt of niet geautoriseerd is (gezamenlijk, “Ongepast Materiaal"); of (ii) een oneigenlijke claim maakt op de identiteit van een ander persoon. Wees er a.u.b. op attent dat wanneer u Gebruikermateriaal Post op IMG Media via een externe dienst, zoals een sociaal netwerk of e-mailaanbieder, uw voornaam en achternaam of ander gebruiker-ID mogelijk publiekelijk verschijnen wanneer u Post. We adviseren dat u geen persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer of thuisadres niet Post, en dat u voorzichtig bent als u dit wel doet.

U moet de rechtmatige eigenaar zijn van Gebruikermateriaal dat u Post, of toestemming hebben van de rechtmatige eigenaar. Door Gebruikermateriaal te verzenden erkent en verklaart u dat u de eigenaar bent van het Gebruikermateriaal of anderszins het recht heeft om IMG Media de hieronder genoemde licentie te verstrekken. U erkent en verklaart ook dat het Posten van Gebruikermateriaal geen inbreuk maakt op de rechten van enige partij, inclusief privacyrechten, publiciteitsrechten en intellectuele eigendomsrechten. U vrijwaart IMG Media en al haar gelieerde partijen tegen claims, aansprakelijkheden of verliezen (inclusief advocaatkosten) die voortkomen uit uw inbreuk of vermeende inbreuk op de voorgaande verklaringen en garanties. Daarnaast stemt u toe te betalen voor alle royalty's, kosten en andere betalingen die verschuldigd zijn aan een partij door het Posten van uw Gebruikermateriaal. IMG Media zal alle Gebruikermateriaal verwijderen als we correct in kennis worden gesteld dat dergelijk Gebruikermateriaal inbreuk maakt op de rechten van een ander persoon. U erkent dat IMG Media vertrouwelijkheid met betrekking tot Gebruikermateriaal niet garandeert.

Door Gebruikermateriaal te Posten geeft u de eigendomsrechten van dergelijk materiaal niet op aan IMG Media. Na het Posten van uw Gebruikermateriaal heeft u nog steeds alle eigendomsrechten die u had voor dat u Postte. Door uw Gebruikermateriaal te Posten verstrekt u IMG Media een beperkte licentie voor het gebruik, weergave, reproductie, distributie, aanpassing, verwijdering van, toevoegen aan, het creëren van afgeleiden werken van, publiek uitvoeren en publiceren van dergelijk Gebruikermateriaal via de Diensten en op andere platforms en diensten wereldwijd, inclusief op of via enig Toegangspunt, eeuwigdurend, in alle mediaformats en mediakanalen die nu bekend zijn of in de toekomst worden gecreëerd. De licentie die u verstrekt aan IMG Media is niet-exclusief (wat betekent dat u niet verboden bent om uw Gebruikersmateriaal aan anderen te licentiëren naast IMG Media), volledig betaald, royaltyvrij (wat betekent dat IMG Media u niet hoeft te betalen voor het gebruik van het Gebruikermateriaal) en sublicentieerbaar (zodat IMG Media haar gelieerde partijen, onderaannemers en andere partners, zoals de leveringsnetwerken voor de Internetcontent, in staat zijn om de Diensten aan te bieden). Door uw Gebruikermateriaal te Posten verstrekt u hierbij ook elke gebruiker van de Diensten een niet-exclusieve, beperkte licentie om toegang te krijgen tot uw Gebruikermateriaal en om dergelijke Gebruikermaterialen te gebruiken, weergeven, reproduceren, distribueren en uitvoeren, zoals toegestaan via de functionaliteit van de Diensten en onder deze Gebruiksvoorwaarden.

11.   APPLICATIES

U kunt externe applicaties tegenkomen (inclusief, zonder beperking, websites, widgets, software of andere hulpprogramma’s) (“Applicatie(s)”) die samenwerken met de Diensten. Deze Applicaties kunnen gegevens importeren die betrekking hebben op uw IMG Media-account en -activiteit en op anderszins gegevens over u verzamelen. Deze Applicaties worden alleen verstrekt voor uw gebruiksgemak en IMG Media is niet verantwoordelijk voor dergelijke Applicaties. DERGELIJKE APPLICATIES ZIJN EIGENDOM VAN OF WORDEN GEOPEREERD DOOR DERDEN DIE NIET GERELATEERD ZIJN AAN ONS OF GESPONSORD WORDEN DOOR IMG MEDIA, EN MOGELIJK NIET GEAUTORISEERD ZIJN VOOR GEBRUIK MET ONZE DIENST IN ALLE LANDEN. GEBRUIK VAN EEN APPLICATIE IS UW EIGEN KEUZE EN VOOR UW EIGEN RISICO.

12.   UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor: (i) overlijden of persoonlijk letsel door onze nalatigheid; (ii) frauduleuze voorstelling van zaken; (of (ii) enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.

Voor zover toegestaan bij wet sluiten we alle voorwaarden, garanties, voorstellingen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op de Dienst of content daarop, hetzij uitdrukkelijk of impliciet.

We zullen niet aansprakelijk zijn richting u voor gebrekkig presteren of de onbereikbaarheid of falen van de Dienst of onze diensten, of voor enig nalaten door ons om te voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden waar dergelijke nalatigheid, onbereikbaarheid of falen voortkomt uit een oorzaak die redelijkerwijs buiten onze controle ligt. Aansprakelijkheid die we hebben voor door u geleden verliezen is strikt beperkt tot de aankoopprijs die u betaald heeft en we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is op het moment dat u de Dienst begint te gebruiken.

Consumenten hebben recht op verschillende wettelijke garanties (inclusief, bijvoorbeeld, dat een dienst wordt uitgevoerd met redelijke zorg en bekwaamheid en dat digitale content die geleverd wordt van voldoende kwaliteit is). Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal het effect hebben dat deze wettelijke garanties worden uitgesloten of beperkt als deze niet mogen worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

We zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die veroorzaakt wordt door een virus, DDoS-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander bescherm materiaal infecteert door het gebruik van de Dienst of door het downloaden van content, of enige website die daarmee verbonden is.

Waar we digitale content aanbieden (inclusief Content) als onderdeel van de Dienst zal het volgende van toepassing zijn voor consumenten die inwonend zijn in de Europese Unie:

(i)               Als de Content defect is heeft u het recht te verzoeken dat dit wordt gerepareerd of vervangen;

(ii)              Als het defect niet binnen redelijke tijd gerepareerd kan worden heeft u mogelijk het recht op gedeeltelijke of volledige restitutie van betaalde kosten (indien van toepassing); en

(iii)             Als u kan aantonen dat het defect uw apparaat heeft beschadigd en dat we geen redelijke bekwaamheid en zorg hebben gebruikt, hebt u mogelijk recht op een reparatie of compensatie).

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die gekoppeld zijn op de Dienst. Dergelijke snelkoppelingen moeten niet geïnterpreteerd worden als onderschrijving door ons van die gekoppelde websites. We zullen niet aansprakelijkheid zijn voor verlies of schade die voortkomt uit het gebruik ervan.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal een effect hebben op uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen die u verstrekt worden onder het Belgische consumentenrecht.

13.   GEKOPPELDE BESTEMMINGEN EN ADVERTENTIES

A.     Externe Bestemmingen

Als we snelkoppelingen of pointers naar andere websites of bestemmingen verstrekken, moet u daaruit niet concluderen of aannemen dat IMG Media deze andere websites of bestemmingen beheerd, bestuurt of anderszins verbonden is met deze andere websites of bestemmingen. Wanneer u op een snelkoppeling klikt binnen de Diensten zullen we u niet waarschuwen dat u de Diensten heeft verlaten en dat u onderhevig bent aan de algemene voorwaarden (inclusief privacybeleid) van een andere website of bestemming. In sommige gevallen kan het minder duidelijk zijn dan andere keren dat u de Diensten heeft verlaten en een andere website of bestemming heeft bereikt. Zorg alstublieft dat u de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van een andere website of bestemming leest voordat u informatie levert of transacties aangaat. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden niet voor uw gebruik van een andere website of bestemming.

IMG Media is niet verantwoordelijk voor de content of praktijken van een website of bestemming anders dan de Volleyball TV-Website, zelfs als deze gekoppeld is naar de Volleyball TV-Website en zelfs als deze website of bestemming wordt beheerd door een bedrijf dat gelieerd of anderszins verbonden is met IMG Media. Door gebruik te maken van de Diensten erkent en verklaart u dat IMG Media niet verantwoordelijk of aansprakelijk is richting u voor content of andere materialen die gehost en verzorgd worden vanaf enige website of bestemming anders dan Volleyball TV-Website.

B.     Externe Advertenties en Diensten

IMG Media neemt geen verantwoordelijkheid voor en onderschrijft geen externe advertenties of extern materiaal dat derden Posten op een Toegangspunt de Diensten beschikbaar zijn en we nemen geen verantwoordelijkheid voor producten of diensten die worden verstrekt door adverteerders. Omgang die u heeft met adverteerders bij het gebruik van de Diensten, inclusief door om te gaan met interactieve advertenties, is tussen u en de adverteerder en u stemt toe dat IMG Media niet aansprakelijk is voor verliezen of claim die u mogelijk heeft tegen de adverteerder. Als u vertrouwelijke of persoonsgegevens verstrekt of een transactie aangaat via een advertentie, dan is IMG Media niet verantwoordelijk voor dergelijke informatie of transactie en we raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van de adverteerder of andere partij die dergelijke informatie verzamelt of dergelijke transacties aangaat te lezen.

14.   EIGENDOM

U erkent dat IMG Media en haar licentiegevers alle rechten voor de Diensten, de Content, de Videospeler en gerelateerde software bezitten en behouden. Behalve bij informatie die mogelijk wel of geen onderdeel is van het publieke domein, zijn alle rechten, titels en belangen in alle content die wordt weergegeven op de Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, de uitstraling, gegevens, informatie, documenten, tekst, logo's, diensten, softwareafbeeldingen, afbeeldingen, geluid- of videomateriaal, ontwerpen, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en URL het exclusieve bezit van IMG Media of haar respectievelijke partners, licentiegevers, functionarissen of derden en mogen deze niet gekopieerd, weergegeven, gedistribueerd, gedownload, gekoppeld, aangepast, gepost, gereproduceerd, hergepubliceerd of verzonden worden op enige manier of via enig middel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IMG Media voor elk geval.

Eigenaren van de auteursrechten van de Content zijn beoogde externe begunstigden onder deze Gebruiksvoorwaarden. Ons falen om aan te dringen op, of uw strikte naleving van deze Gebruiksvoorwaarden te handhaven vormt geen ontheffing van onze rechten of de rechten van externe begunstigden.

Deze lijst is  bedoeld als inclusief en niet als exclusief. Dergelijke rechten omvatten alle privacy-, publiciteit- en morele rechten, voor zover dit toegestaan is door de toepasselijke wetgeving.

15.   INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

A.     Auteursrecht

De Diensten, inclusief alle Content die aangeboden wordt op de Diensten, zijn beschermd door auteursrecht, handelsgeheimen en andere wetgeving en verdragen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

B.     Handelsmerken

Volleyball TV, IMG Media het IMG Media-logo en de andere IMG Media-markeringen, afbeeldingen, logo's, scripts en geluiden zijn handelsmerken van IMG Media en haar licentiegevers. Geen van de IMG Media-handelsmerken mogen worden gekopieerd, gedownload of anderszins geëxploiteerd.

16.   KENNISGEVING EN PROCEDURE VOOR CLAIMS M.B.T. AUTEURSRECHTSCHENDING

Als u gelooft dat Content of ander materiaal dat via de Diensten geleverd wordt, inclusief via een snelkoppeling, inbreuk maakt op uw auteursrecht, dan kunt u IMG Media op de hoogte stellen van uw auteursrechtschendingsclaim volgens de procedure hieronder.

We verwerken elke kennisgeving van vermeende schending die IMG Media ontvangt en nemen passende actie in overeenstemming met toepasselijke wetgeving omtrent intellectuele eigendomsrechten. Een notificatie van een geclaimde auteursrechtschending dient te worden verstuurd naar de Copyright Agent via copyrightagent@img.com (onderwerp: "DMCA Takedown Request"). U kunt ons ook via de post contacteren via:

Ter attentie van: Copyright Agent

Dice Technology Ltd

Adres: 9601 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California 90210, US

Om effectief te zijn moet de notificatie schriftelijk worden verstuurd en de volgende informatie bevatten: (i) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief auteursrechtbelang; (ii) een omschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat u claimt geschonden te worden; (iii) een omschrijving van waar het materiaal dat u claimt dat inbreuk maakt geplaatst is op de Diensten die redelijkerwijs voldoende is om IMG Media in staat te stellen het materiaal te identificeren en lokaliseren; (iv) hoe IMG Media contact met u kan opnemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (v) een verklaring door u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, diens functionaris of de wet; en (vi) een verklaring door u dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat, onder straffe van meineed, geautoriseerd bent om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of de eigenaar van een exclusief recht in het materiaal. E-mails die worden verzonden naar copyrightagent@img.com voor doeleinden anders dan communicatie over inbreuk op auteursrechten worden mogelijk niet beantwoord.

17.   BEPERKING OP TIJD WAARIN U EEN CLAIM KUNT INDIENEN

Om problemen tussen ons spoedig te helpen oplossen, voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, komen u en IMG Media overeen om claims die voortkomen uit of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief het Privacybeleid van IMG Media), onze relatie of het gebruik van de Diensten binnen één jaar nadat de claim zich voordoet; anders wordt er afgezien van de claim. Deze beperking is van toepassing ongeacht de plaats waar een dergelijke claim is of anderszins zou kunnen worden ingediend.

18.   TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van de Staat van Californië, waarbij het begrepen wordt dat de verplichte bepalingen van de Belgische wetgeving ook van toepassing zullen zijn; de rechtbanken van Brussel, België zullen de niet-exclusieve jurisdictie hebben voor rechtspraak over claims, conflicten en geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden.

19.   ADVOCAATKOSTEN

Als er een procedure wordt gestart door u of door ons tegen de andere partij met betrekking tot uw gebruik van de Diensten zal de winnende partij het recht hebben, naast het in de procedure toegekende, op redelijke advocaatkosten, kosten en uitgaven voor procesvoering.

20.   INTEGRATIE, WIJZIGING, SCHEIDBAARHEID

Wees er a.u.b. op attent dat deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief het Privacybeleid van IMG Media dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden, de volledige wettelijke overeenkomst vormen tussen u en IMG Media en uw gebruik van de Diensten beheert (inclusief uw gebruik van de Content) (maar exclusief diensten, indien van toepassing, die IMG Media u mogelijk levert onder een aparte, ondertekende, schriftelijke overeenkomst) en alle eerdere overeenkomsten tussen u en IMG Media met betrekking tot de Diensten volledig vervangt. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn zo volledig mogelijk van toepassing zoals toegestaan bij wet. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onrechtmatig, nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, komen u en wij overeen dat de bepaling scheidbaar is van deze Gebruiksvoorwaarden en de geldigheid, wettelijkheid en afdwingbaarheid van de overblijvende bepalingen niet beïnvloed en dat deze volledig van kracht zullen blijven.

© 2018 IMG Media Limited, Fédération Internationale de Volleyball en hun respectievelijke licentiegevers.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

BELGIUM (FRENCH)

Dernière mise à jour : 11/05/2018

Volleyball TV est diffusée auprès des utilisateurs et abonnés (« vous » ou « votre ») via une plateforme numérique fournie par IMG Media Limited (« IMG Media », « nous » ou « notre »). Nous sommes une société immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles (numéro d’immatriculation 11172573), notre numéro de TVA est le GB228345266 et notre siège social ou l’adresse pour les correspondances est : Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londres, Royaume-Uni, W4 5HR.

La diffusion de Volleyball TV par IMG Media vous permet de choisir, à partir de diverses offres, des émissions en direct et à la demande, dont des émissions de télévision, des clips, ainsi que d’autres contenus audiovisuels (ensemble, les « Contenus »).

Les abonnements à Volleyball TV récurrents sont reconduits de plein droit, tel que prévu à l’Article 7A ci-après. Pour ces abonnements récurrents, il vous faut annuler cet abonnement avant sa reconduction de plein droit à la fin de chaque Période (telle que définie à l’Article 7A ci-après) afin d’éviter que les frais d’abonnement de la Période suivante vous soient facturés via votre Mode de Paiement.

Ceci ne s’applique pas aux Abonnements à Durée Fixe (telle que définie à l’Article 7A ci-après).

1.      DESCRIPTION DU SERVICE

La plateforme Volleyball TV, les Contenus, le lecteur de IMG Media destiné à visionner les Contenus (le « Lecteur Vidéo ») et les autres produits, fonctionnalités, outil s, supports ou autres services (y compris les services de marques de tiers) proposés à tout moment par IMG Media via plusieurs Points d’Accès (définis ci-après) sont désignés, ensemble, les « Services ». Le terme « Points d’Accès » désigne, ensemble, le site web de Volleyball TV (le « Site Volleyball TV »), les applications, ainsi que d’autres lieux où les Services sont disponibles, y compris les sites web et applications de partenaires de distribution tiers de IMG Media et d’autres sites web où les utilisateurs ou exploitants de sites web sont autorisés à intégrer ou à concéder en licence le Lecteur Vidéo.

2.      ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

L’utilisation des Services (y compris l’accès aux Contenus) est soumise au respect des présentes Conditions Générales d’Utilisation, lesquelles incluent d’ores et déjà notre Politique de Confidentialité disponible sur https ://welcome.volleyballworld.tv/legal/privacy-policy (« Politique de Confidentialité »). Par conséquent, tout accès ou toute utilisation de l’un quelconque des Services via tout Point d’Accès (y compris par la visite du Site Volleyball TV ou par le téléchargement ou le lancement de toute application IMG Media) emporte votre acceptation des présentes Conditions Générales d’Utilisation.

3.      MODIFICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

Nous pouvons, à tout moment, modifier les présentes Conditions Générales d’Utilisation, y compris la Politique de Confidentialité. Ces modifications prendront effet immédiatement ; étant toutefois entendu que, pour les abonnés existants, ces modifications prendront effet, sauf mention contraire, trente (30) jours après publication. Nous publierons des versions antérieures des Conditions Générales d’Utilisation, le cas échéant, pendant les 12 mois précédents. Vous pouvez consulter ces versions antérieures en visitant le Site Volleyball TV. Nous vous informerons également de tout changement susceptible de vous être préjudiciable avant la date à laquelle celui-ci vous sera applicable.

4.      CONFIDENTIALITÉ

Les informations personnellement identifiables sont soumises à notre Politique de Confidentialité, dont les dispositions font partie intégrante des présentes. Merci de prendre connaissance de notre Politique de Confidentialité pour comprendre comment nous agissons.

5.      PRÉFÉRENCES DE COMMUNICATION

En utilisant les Services, vous consentez à recevoir des communications électroniques de la part de IMG Media en lien avec votre compte. Ces communications peuvent notamment prendre la forme de courriels envoyés sur votre adresse électronique communiquée lors de votre inscription ou la publication de communications sur les Services, ou sur la page « Votre Compte ». Celles-ci comprendront des notifications sur votre compte (par exemple, des autorisations de paiement, changement de mot de passe ou de Mode de Paiement, des courriels de confirmation et d’autres informations opérationnelles) et font partie de votre relation avec IMG Media. Vous reconnaissez que l’ensemble des notifications, accords, divulgations ou autres communications que nous vous adressons électroniquement répondront aux exigences légales de communication et de notification, notamment que ces communications et notifications doivent intervenir par écrit. Vous devez conserver des copies de ces communications électroniques en imprimant un exemplaire papier ou en enregistrant une copie électronique.

Vous consentez également à recevoir certaines autres communications de notre part, telles que des lettres d’information sur les nouveaux contenus et fonctionnalités de IMG Media, des offres spéciales, des annonces promotionnelles et des enquêtes clients par courriel ou tout autre mode. Si vous ne souhaitez plus recevoir certaines communications non opérationnelles, rendez-vous simplement sur la page « Votre Compte » du Site Volleyball TV pour gérer vos communications ou utilisez le lien « désabonnement » en bas de nos communications.

6.      ACCÈS ET UTILISATION DES SERVICES

A.     Limites d’âge

Vous devez avoir 18 (dix-huit) ans minimum pour créer un compte, et vous confirmez que vous êtes légalement habilité à conclure des contrats qui engagent votre responsabilité.

B.     Licence limitée

Les Services et les Contenus visionnés par le biais de notre service sont destinés à votre usage personnel et non commercial. Pendant la durée de votre abonnement, nous vous concédons une licence limitée, non exclusive et incessible afin d’accéder aux Services et de visionner les Contenus par le biais des Services, y compris en accédant aux Contenus et en visionnant ceux-ci en streaming uniquement, via les Points d’Accès. Les périodes pendant lesquelles vous pouvez visionner chacun des Contenus dépendront de la disponibilité des droits sur ces Contenus et des conditions de votre abonnement. À l’exception de la licence limitée décrite ci-avant, aucun autre droit de quelque nature que ce soit sur les Services ne vous sera transféré. Vous vous interdisez d’utiliser les Services à des fins de diffusion publique.

C.     Limites géographiques et Streaming simultané

Vous pouvez visionner les Contenus via les Services principalement au sein du pays dans lequel vous avez créé votre compte et uniquement dans les lieux géographiques où nous proposons nos Services et avons concédé en licence ces contenus. Les Contenus susceptibles visionnés dépendront du lieu géographique. IMG Media emploiera certaines technologies pour vérifier votre lieu géographique. Ce qui précède n’aura pas d’incidence sur les droits légaux des résidents de l’Union européenne de visionner les Contenus lorsque vous vous déplacez provisoirement hors de votre pays de résidence dans un autre pays de l’Union européenne.

LE NOMBRE D’APPAREILS SUR LESQUELS VOUS POURREZ VISIONNER SIMULTANÉMENT EST LIMITÉ. Rendez-vous sur la page « Votre Compte » pour consulter le nombre d’appareils sur lesquels vous pouvez simultanément visionner des contenus. Le nombre d’appareils utilisables et de lectures simultanées en streaming peut varier de temps à autre, à notre discrétion.

D.     Appareils Compatibles

Pour accéder aux Services, vous devrez utiliser un ordinateur, dispositif mobile, lecteur media en streaming ou autre dispositif qui répond aux exigences de système et de compatibilité que nous mettons en place à tout moment (chacun, un « Appareil Compatible »). Notez que les Appareils Compatibles peuvent varier selon le service. Les caractéristiques et fonctionnalités que nous mettons à disposition via les Services peuvent aussi différer selon l’Appareil Compatible et les conditions de votre abonnement.

E.     Les Contenus

i.          Règles et limitations d’usage

Vous ne pouvez accéder aux Contenus et les visionner qu’à des fins personnelles et non commerciales, conformément aux présentes Conditions Générales d’Utilisation. Vous vous interdisez, directement ou par le biais de tout appareil, logiciel, site Internet, service web ou autre moyen, de retirer, modifier, contourner, éviter, dissimuler ou masquer les mentions de droits d’auteur, marques commerciales ou autres mentions de propriété figurant sur les Contenus ou à tout mécanisme de gestion des droits numériques, appareil ou autre mesure de protection ou de contrôle d’accès aux contenus associé aux Contenus, y compris les mécanismes de géoblocage. Vous vous interdisez, directement ou par le biais de tout appareil, logiciel, site Internet, service web ou autre moyen, de copier, enregistrer, télécharger, capturer en streaming, reproduire, dupliquer, archiver, distribuer, charger, publier, modifier, traduire, diffuser, représenter, afficher, vendre, transmettre ou retransmettre les Contenus sans autorisation expresse prévue dans les conditions de votre abonnement ou donnée par IMG Media par écrit. Vous vous interdisez d’intégrer les Contenus, de les diffuser en streaming ou de les retransmettre via tout matériel ou application logicielle ou de mettre ceux-ci à disposition par des systèmes de framing ou in-lining sans autorisation expresse donnée par IMG Media par écrit. De plus, vous vous interdisez de créer, recréer, distribuer ou annoncer un index de toute partie significative des Contenus sans autorisation de IMG Media. Vous vous interdisez de créer une entreprise en utilisant les Contenus, qu’elle soit à but lucratif ou non. Les Contenus concernés par ces restrictions comprennent, notamment, les textes, graphiques, présentations, interfaces, logos, photographies, contenus audio et vidéo, et autres clichés. De plus, il vous est strictement interdit de créer des œuvres dérivées ou autres produits dérivés ou fondés, de quelque manière que ce soit sur les Contenus, y compris les montages, mixages et vidéos similaires, papiers-peints, thèmes de bureau, cartes de vœux et marchandises, sans l’autorisation expresse écrite de IMG Media. Cette interdiction s’applique même si vous avez l’intention de céder ces produits dérivés à titre gratuit.

ii.          Service Internet, Utilisation des Données et Qualité des Contenus

Pour accéder aux Services, vous devez disposer d’une connexion Internet haut-débit, sans fil ou similaire auprès d’un fournisseur d’accès à Internet qui répond à certaines spécifications techniques. IMG Media emploie diverses technologies pour vous fournir des conditions de visionnage optimales. Cela dit, la qualité des Contenus, y compris la résolution, peut être affectée par le format des Contenus, votre emplacement, la vitesse et le débit de votre connexion Internet et les appareils utilisés, entre autres facteurs. La disponibilité en HD et 4K Ultra HD de certains Contenus dépend des capacités de votre connexion Internet service et de vos appareils. Vous êtes redevable de l’ensemble des frais accès à Internet et aux données. Veuillez consulter votre fournisseur d’accès à Internet pour connaître les éventuels frais d’utilisation des données Internet. Le temps nécessaire pour que vous puissiez commencer à lire les Contenus dépendra de nombreux facteurs, y compris votre emplacement, votre connexion Internet, le nombre d’appareils connectés simultanément au même réseau, les Contenus que vous avez sélectionnés et la configuration et l’appareil que vous utilisez. Par conséquent, IMG Media ne peut faire aucune garantie sur les Contenus sur ces aspects.

iii.          Contenus explicites

En utilisant les Services, vous pouvez rencontrer des Contenus susceptibles d’être choquants, indécents ou désagréables ; à moins que nous y soyons contraints par la loi, nous pourrons ou non préciser que le langage ou tout autre aspect de ces Contenus est explicite. Toutefois, vous reconnaissez que vous utilisez les Services à vos risques et périls, et que la responsabilité de IMG Media n’est pas engagée à votre égard au titre des Contenus. Les types, genres, catégories et descriptions de Contenus sont fournis à titre indicatif et IMG Media n’en garantit pas l’exactitude.

F.     Le Lecteur Vidéo

Vous pourrez ou non changer, améliorer, retirer, entraver ou modifier de quelque manière que ce soit toute partie du Lecteur Vidéo, de sa technologie sous-jacente, d’un mécanisme de gestion des droits numériques, des dispositifs ou autres mesures de protection ou de contrôle d’accès aux contenus intégrés au Lecteur Vidéo. La présente restriction comprend, notamment, la désactivation, l’ingénierie inverse, la modification, l’entrave ou tout autre contournement du Lecteur Vidéo qui permet aux utilisateurs de visionner les Contenus sans : (i) afficher visiblement le Lecteur Vidéo et l’ensemble des éléments environnants (dont l’interface utilisateur graphique, toute publicité, les mentions de droits d’auteur et les marques) du Point d’Accès où se situe le Lecteur Vidéo ; et (ii) avoir pleinement accès à l’ensemble des fonctionnalités du Lecteur Vidéo, y compris, notamment, toutes les fonctionnalités de qualité vidéo et d’affichage et les fonctionnalités interactives, optionnelles ou de clic publicitaire.

G.    Logiciel

Le logiciel IMG Media st développé par ou pour IMG Media et a pour objet de permettre la diffusion en streaming et le visionnage des contenus de IMG Media viades Appareils Compatibles. Ce logiciel peut varier d’un appareil et d’un support à l’autre et les fonctionnalités peuvent aussi différer entre les appareils. EN UTILISANT NOTRE SERVICE, VOUS ACCEPTEZ DE RECEVOIR, SANS AUTRES NOTIFICATION OU INDICATION, DES VERSIONS À JOUR DES LOGICIELS DE IMG MEDIA ET DE TIERS S’Y RAPPORTANT. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION QUI PRÉCÈDENT, VEUILLEZ VOUS ABSTENIR D’UTILISER NOTRE SERVICE. NOUS N’ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ OU AUTRE GARANTIE EN CE QUI CONCERNE LA PERFORMANCE DE CES APPAREILS, Y COMPRIS LA COMPATIBILITÉ CONTINUE DE VOTRE APPAREIL AVEC NOTRE SERVICE. En utilisant nos Services, vous acceptez de vous tourner uniquement vers la société qui a fabriqué et/ou vous a vendu votre appareil en cas de problèmes liés à votre appareil et à sa compatibilité avec les Services. En cas de vente, perte ou vol de votre Appareil Compatible, merci de le désactiver. Si vous ne vous déconnectez pas ou ne désactivez pas votre appareil, des utilisateurs ultérieurs pourront accéder aux Services au moyen de votre compte et pourront accéder à certaines parties des informations de votre compte. Nous déclinons toute responsabilité au titre de l’accès non autorisé qui précède et de toute perte ou vol d’identité qui en découle.

H.     Modifications des Services

Nous mettons constamment à jour les Services, y compris les Contenus disponibles. De plus, nous testons continuellement divers aspects des Services, y compris notre site web, les interfaces utilisateurs, niveaux de service, plans, offres promotionnelles, disponibilité des Contenus, livraison et tarifs. Nous nous réservons le droit de vous intégrer ou vous exclure de ces tests sans préavis, ce que vous acceptez, le cas échéant, en utilisant nos Services. Nous nous réservons le droit, à notre absolue discrétion, d’apporter des changements, à tout moment et sans préavis, à la manière dont nous proposons et exploitons nos Services. Nous ne faisons aucune garantie concernant la disponibilité de contenus spécifiques ou du volume minimum de contenus disponibles sur tout abonnement.

I.       Vos responsabilités

Vous acceptez d’utiliser les Services, y compris l’ensemble des caractéristiques et fonctionnalités y associées, conformément à toutes les lois, règles et réglementations applicables ou aux autres restrictions d’utilisation des Services ou Contenus présentés. Sauf autorisation expresse contraire des présentes Conditions Générales d’Utilisation, vous vous interdisez d’archiver, télécharger (en dehors du cache nécessaire à votre usage personnel), reproduire, distribuer, modifier, afficher, exécuter, publier, concéder en licence, créer des œuvres dérivées, mettre en vente ou utiliser les Contenus et informations contenues ou obtenus à partir ou par l’intermédiaire des Services sans autorisation expresse écrite de IMG Media et ses concédants. Vous vous interdisez en outre de : contourner, retirer, modifier, désactiver, détériorer ou empêcher l’une des protections des Contenus dans les Services ; utiliser un robot, spider, scraper ou tout autre moyen automatisé d’accès aux Services ; décompiler, procéder à l’ingénierie inverse ou au désassemblage des logiciels ou autres produits ou procédés accessibles via les Services ; insérer un code ou un produit ou manipuler les Contenus es Services de quelque manière que ce soit ; ou utiliser un procéder d’exploration, collecte ou extraction des données. De plus, vous vous interdisez de charger, publier, adresser par voie électronique ou autre, envoyer ou transmettre des contenus destinés à interrompre, détruire ou limiter les fonctionnalités de tout logiciel informatique ou matériel ou des équipements de télécommunications associés aux Services, y compris des virus informatiques ou autres codes, fichiers ou programmes informatiques.

J.      Restriction/Résiliation de compte

Nous pourrons suspendre votre accès aux Services, y compris tout abonnement disponible dans le cadre des Services, à notre discrétion, sans recourir à un juge et sans préavis (sauf disposition contraire du droit applicable). Le cas échéant, nous vous verserons un remboursement au prorata de vos frais d’abonnement. Toutefois, si nous suspectons que vous (i) avez enfreint les présentes Conditions Générales d’Utilisation et/ou (ii) utilisez les Services de manière illégale ou impropre, vos droits au titre du présent Contrat seront révoqués de plein droit et sans préavis et IMG Media pourra, à sa discrétion, immédiatement résilier votre accès aux Services et aux Contenus sans rembourser aucuns frais.

7.      ABONNEMENT, ESSAIS GRATUITS, FACTURATION ET ANNULATION

A.     Abonnement/Abonnement

i.          Abonnement continu

Votre abonnement à Volleyball TV sera établi sur une période mensuelle, semestrielle, annuelle ou autre (une « Période »), sauf si vous annulez votre abonnement ou que nous le résilions. Vous devez disposer d’un accès à Internet et nous communiquer un mode de paiement valable, à jour et accepté (tel que mis à jour à tout moment, un « Mode de Paiement ») pour utiliser les Services. Tous les abonnements doivent être prépayés à hauteur du montant dû pour toute la Période applicable. Nous facturerons les frais d’abonnement sur votre Mode de Paiement le premier jour de chaque nouvelle Période d’un montant couvrant l’ensemble de celle-ci.

S’agissant d’un abonnement récurrent ou d’offres spéciales, vous devrez annuler votre abonnement avant que celui-ci soit reconduit de plein droit à la fin de chaque Période pour éviter d’être facturé les frais d’abonnement de la Période suivante sur votre Mode de Paiement. Votre abonnement peut être annulé à tout moment avant le début de la Période suivante.

Certains abonnements à Volleyball TV couvriront une Période fixe et définie (un « Abonnement à Durée Fixe ») qui sera reconduite de plein droit (tel que, par exemple, un abonnement pour la durée d’un championnat). Ces Abonnements à Durée Fixe pourront être mis à disposition contre des frais forfaitaires d’abonnement payables en une fois et, dans la mesure autorisée par le droit applicable, aucune remise ni aucun remboursement ne sera possible si vous achetez cet Abonnement à Durée Fixe à tout moment après le début de cette Période définie.

Le tarif des abonnements peut inclure la TVA et/ou d’autres taxes sur les ventes. Le cas échéant, ces taxes seront prélevées par la partie auprès de laquelle vous avez souscrit les Services, à savoir IMG Media ou un tiers.

ii.          Autres Abonnements

Nous pouvons proposer diverses offres d’abonnement, y compris des offres promotionnelles spéciales ou des abonnements assortis de certaines conditions et limitations. Toutes les conditions qui diffèrent sensiblement de celles décrites dans les présentes Conditions Générales d’Utilisation seront communiquées lors de votre inscription ou dans d’autres communications mises à votre disposition. Les renseignements propres à votre abonnement souscrit auprès de IMG Media sont consultables en visitant la page « Votre Compte » sur le Site Volleyball TV. Certains abonnements promotionnels sont proposés par des tiers conjointement à la fourniture de leurs propres produits et services. Nous ne sommes pas responsables des produits et services fournis par ces tiers. Nous nous réservons le droit de modifier, résilier ou revoir nos offres d’abonnement.

B.     Essais gratuits

Votre abonnement à Volleyball TV peut démarrer à titre d’essai gratuit. La période d’essai gratuit de votre abonnement dure généralement 21 jours ou la durée précisée lors de l’inscription. Dans le cadre d’autres offres, des restrictions peuvent s’appliquer. Les essais gratuits sont destinés aux nouveaux et à certains anciens abonnés uniquement. IMG Media se réserve le droit, à son absolue discrétion, de déterminer si vous pouvez prétendre ou non à un essai gratuit.

Nous démarrerons la facturation des frais d’abonnement sur votre Mode de Paiement pour la Période concernée à la fin de la période d’essai gratuit de votre abonnement et celui-ci sera reconduit de plein droit le premier jour de chaque nouvelle Période sauf si votre abonnement est un Abonnement à Durée Fixe ou si vous annulez votre abonnement avant le début de la nouvelle Période. Vous pouvez autoriser votre Mode de Paiement par diverses méthodes, notamment en autorisant un paiement dans la limite d’une seule Période de service dès votre inscription. Dans certains cas, votre solde disponible ou votre plafond de crédit pourra être réduit pour prendre en compte l’autorisation accordée pour votre période d’essai gratuit.

Consultez la page « Votre Compte » sur le Site Volleyball TV pour connaître les instructions d’annulation. Nous continuerons de vous facturer les frais d’abonnement sur votre Mode de Paiement au début de chaque nouvelle Période jusqu’à votre annulation.

C.     Facturation et annulation

i.          Facturation récurrente

En démarrant votre abonnement à Volleyball TV et en communiquant ou précisant un Mode de Paiement, vous nous autorisez à vous facturer des frais d’abonnement au début de chaque Période ou à la date d’inscription à l’Abonnement à Durée Fixe (selon le cas) au tarif en vigueur pour la Période concernée, ainsi que les autres frais qui pourraient être à votre charge au titre de votre utilisation des Services, tels que les taxes ou éventuels frais de transaction, sur votre Mode de Paiement. Vous reconnaissez que le montant facturé pour chaque période peut varier d’une Période à l’autre pour certaines raisons, notamment des montants différents correspondant à des offres promotionnelles, à savoir des paiements par carte-cadeau ou code promotionnel, une hausse des frais d’abonnement ou tarifs, et/ou une offre modifiée ou complétée, et vous nous autorisez à vous facturer ces différents montants sur votre Mode de Paiement, lesquels pourront être facturés pour chaque Période en une ou plusieurs fois.

ii.          Modifications tarifaires

À l’exception des frais d’abonnement que vous avez déjà réglés au titre de tout Abonnement à Durée Fixe, nous nous réservons le droit d’ajuster les tarifs des Services ou de toute composante de ceux-ci, de toute manière et à tout moment, à notre absolue discrétion. Sauf stipulation expresse des présentes Conditions Générales d’Utilisation, les modifications tarifaires des Services prendront effet après l’envoi d’un courriel à votre attention.

iii.          Facturation Cycle

Les frais d’abonnement aux Services seront facturés : (i) à la date d’inscription à un Abonnement à Durée Fixe ; ou (ii) au début de la partie payante de votre abonnement et à chaque Période par la suite, sauf si vous annulez votre abonnement. À l’exception des Abonnements à Durée Fixe, nous vous facturerons automatiquement sur votre Mode de Paiement au début de chaque Période, le jour civil correspondant au commencement de votre abonnement payant. Les frais d’abonnement sont pleinement acquis après paiement. Nous nous réservons le droit de modifier notre calendrier de facturation, en particulier, tel qu’indiqué ci-après, si votre Mode de Paiement n’a pas été prélevé avec succès. Dès lors que votre abonnement payant a démarré un jour non compris dans un mois donné, nous facturerons votre Mode de Paiement un jour du mois concerné ou tout autre jour, à notre discrétion. Par exemple, si vous démarrez une Période d’abonnement mensuelle ou devenez un abonné payant le 31 janvier, votre date de paiement suivante interviendra probablement le 28 février et votre Mode de Paiement sera facturé à cette date. Votre date de renouvellement pourra changer selon l’évolution de votre Abonnement et/ou la durée de votre Période d’abonnement. Consultez la page « Votre Compte » pour connaître la date de début de votre période de renouvellement suivante. Nous pouvons autoriser le prélèvement de frais d’abonnement ou liés au service sur votre Mode de Paiement par anticipation. Aux fins des présentes Conditions Générales d’Utilisation, « facturation » s’entend d’un prélèvement, d’un débit ou de tout autre encaissement, selon le cas, sur votre Mode de Paiement. Sauf mention contraire, les Périodes mensuelles, semestrielles, annuelles ou autres correspondent à votre cycle de facturation.

iv.          Aucun remboursement

LES PAIEMENTS SONT NON REMBOURSABLES ET IL N’Y A AUCUN REMBOURSEMENT OU AVOIR AU TITRE DES PÉRIODES PARTIELLEMENT UTILISÉES. SI VOUS SOUSCRIVEZ À UN ABONNEMENT À DURÉE FIXE, VOUS RECONNAISSEZ QUE LES FRAIS D’ABONNEMENT APPLICABLES COUVRENT LE RESTANT DE LA PÉRIODE FIXE UNIQUEMENT ET QU’IL N’Y A AUCUN REMBOURSEMENT, DÉDUCTION OU AVOIR AU TITRE D’UNE PARTIE DE LA PÉRIODE FIXE PENDANT LAQUELLE VOUS N’AURIEZ PAS EU ACCÈS AUX SERVICES. Toutefois, si IMG Media résilie votre compte à son absolue discrétion, sans préavis, et si vous n’avez pas enfreint les présentes Conditions Générales d’Utilisation ni fait un usage illicite ou impropre des Services, vous pourrez prétendre à un remboursement au prorata. De plus, après toute annulation d’un abonnement récurrent, vous continuerez d’avoir accès aux Services jusqu’à la fin de votre Période de facturation en cours. À tout moment, et pour tout motif, nous pourrons consentir un remboursement, une remise ou toute autre contrepartie à tout ou partie de nos abonnés (« crédits »). Le montant et la forme de ces crédits, et la décision de les verser, relèvent de notre absolue discrétion. Le versement de crédits en un cas précis ne vous donne pas droit à des crédits à l’avenir en pareils cas, de même que nous ne serons pas tenus de verser des crédits à l’avenir, quelles que soient les circonstances.

v.          Mode de Paiement

Vous pouvez modifier vos informations relatives au Mode de Paiement en consultant la page « Votre Compte ». Si un paiement n’est pas réglé avec succès, pour des raisons d’expiration, d’insuffisance de fonds ou autres et si vous ne modifiez pas vos informations relatives au Mode de Paiement ou n’annulez pas votre compte (voir « Annulation » ci-après), vous demeurez redevable des montants non prélevés et nous autorisez à continuer de facturer ce Mode de Paiement, tel que mis à jour. Cela pourra entraîner un changement de vos dates de facturation. Nous pourrons mettre à jour votre Mode de Paiement grâce aux informations communiquées par le prestataire de paiement concerné et vous nous autorisez à continuer de facturer les frais d’abonnement sur ce Mode de Paiement mis à jour. Pour certains Modes de Paiement, l’émetteur de votre Mode de Paiement peut vous facturer des frais d’opération à l’étranger ou autres montants. Consultez le prestataire de votre Mode de Paiement pour le savoir.

vi.          Votre droit légal d’annulation

Si vous êtes un consommateur résidant au sein de l’Union européenne, vous pouvez aussi être en droit d’annuler votre abonnement à IMG Media sans en préciser le motif et solliciter un remboursement dans les 14 (quatorze) jours suivant votre souscription à l’abonnement (ou, s’il est antérieur, le début de votre essai gratuit (le cas échéant)). Toutefois, tel qu’explicité ci-après, vous perdrez ce droit dès que vous téléchargez, visionnez en streaming, accédez ou utilisez l’un des Contenus ou utilisez l’un des Services.

Pour annuler votre abonnement à IMG Media, vous devez nous informer de votre décision d’annulation. Vous pouvez nous contacter en adressant un courriel à help@volleyballworld.tv. Veuillez vérifier que vous joignez les renseignements relatifs à votre abonnement pour que nous puissions vous identifier.

Vous pouvez aussi nous informer en complétant et en présentant le Formulaire d’Annulation (que vous pouvez nous adresser par voie postale ou électronique). Si vous utilisez cette méthode, nous vous adresserons un courriel pour confirmer la réception de votre annulation.

Si vous annulez valablement votre souscription conformément au présent article, nous vous rembourserons le prix que vous avez réglé au titre de votre abonnement à IMG Media (le cas échéant). Nous procéderons à ce remboursement dans les meilleurs délais et, au plus tard, 14 jours après la date à laquelle nous serons informés de votre décision d’annuler l’abonnement.

Nous procéderons au remboursement par le même mode de paiement que vous avez utilisé pour la transaction d’origine, sauf accord contraire expresse de votre part ; en tout état de cause, vous ne supporterez aucun frais en conséquence de ce remboursement.

Si vous souscrivez un abonnement à IMG Media (ou démarrez un essai gratuit (le cas échéant), vous acceptez expressément que nous commencions à vous fournir ce Service pendant la période de retrait de 14 jours t vous acceptez les présentes Conditions Générales d’Utilisation, modalités, limitations et exigences. Vous reconnaissez qu’en recevant ou en accédant au Service, vous perdrez votre droit d’annulation prévu par la loi.

Ces droits de retrait n’auront pas d’incidence sur les droits qui vous sont reconnus par la loi.

vii.          Annulation

Sauf si votre abonnement est un Abonnement à Durée Fixe, vous pourrez aussi annuler votre abonnement à Volleyball TV à tout moment après l’expiration du délai visé à l’alinéa vi ci-avant, et vous continuerez d’avoir accès aux Services jusqu’à la fin de la période de facturation applicable. NOUS NE VERSONS AUCUN REMBOURSEMENT OU CRÉDIT AU TITRE DE PÉRIODES D’ABONNEMENT PARTIELLES OU DE CONTENUS NON VISIONNÉS. Pour annuler votre abonnement récurrent, rendez-vous sur la page « Votre Compte » du Site Volleyball TV. Si vous annulez votre abonnement récurrent, votre compte sera automatiquement clôturé à la fin de votre Période de facturation en cours. Si vous avez souscrit à IMG Media au moyen d’un compte ouvert auprès d’un tiers à titre de Mode de Paiement et souhaitez annuler votre abonnement à Volleyball TV à tout moment, y compris pendant votre essai gratuit, vous devrez consultez ce tiers, y compris en visitant votre compte ouvert auprès de ce tiers et désactiver l’auto-renouvellement ou vous désinscrire des Services par l’intermédiaire de ce tiers. Vous trouverez également des renseignements sur la facturation de votre abonnement à Volleyball TV en consultant votre compte ouvert auprès de ce tiers.

viii.          Annulation pour modification des Conditions Générales d’Utilisation

Si vous souhaitez annuler votre abonnement à IMG Media du fait d’une modification des présentes Conditions Générales d’Utilisation, y compris de la Politique de Confidentialité, susceptible de vous être préjudiciable, vous devrez nous en informer dans les 14 jours suivant la notification de modification que nous vous adressons. Vous pourrez prétendre à un remboursement au prorata des montants qui nous ont déjà été versés au titre de la période postérieure à la date de modification des présentes Conditions Générales d’Utilisation.

8.      ACCÈS AU COMPTE ET MOTS DE PASSE

Vous êtes responsable de toute utilisation de votre compte, y compris l’utilisation de votre compte par d’autres abonnés de votre foyer. En autorisant des tiers à accéder à votre compte ou à créer des profils dans votre compte, vous reconnaissez être tenu de veiller à leur respect des présentes Conditions Générales d’Utilisation et reconnaissez votre responsabilité au titre de leur activité au moyen des Services.

Toutes les informations d’inscription que vous nous communiquez doivent être exactes et à jour. Veuillez préserver la confidentialité de votre mot de passe. Vous ne devrez révéler celui-ci à aucun représentant de IMG Media. Du fait que vous êtes responsable de toute utilisation de votre compte, y compris toute utilisation par un tiers non autorisée, veuillez faire preuve d’une grande prudence en sécurisant votre mot de passe. Merci de nous avertir par courriel en cas de soupçon d’utilisation non autorisée de votre compte. Veuillez également nous indiquer tout changement d’information d’inscription, si nous devions vous contacter.

Vous trouverez des informations sur les modalités de suppression de votre compte IMG Media en vous connectant au Site Volleyball TV et en visionnant les informations de votre compte. Merci d’identifier votre compte et de communiquer une adresse de réponse électronique valable dans l’hypothèse où nous aurions besoin d’informations complémentaires pour résilier votre compte. Notez que, si vous êtes abonné, vous devrez en premier lieu annuler votre abonnement avant de pouvoir supprimer votre compte.

9.      UTILISATION DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES

IMG Media bénéfice du droit d’utiliser les commentaires, informations, idées, concepts, avis, techniques ou autres contenus de toute communication que vous pourriez nous adresser (les « Réactions ») ou Publications (telles que définies ci-après), qu’ils soient protégés ou protégeables ou non par des droits de propriété intellectuelle, y compris les réponses à des questionnaires ou des publications sur les Services, dont le Site Volleyball TV et les interfaces utilisateurs, dans le monde entier et sans limitation de durée, ou pour la durée de validité de ce droit de propriété intellectuelle, le cas échéant, au regard du droit applicable, sans autre compensation, reconnaissance ou versement à votre profit, à quelque fin que ce soit, y compris, notamment, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits et la création, la modification ou l’amélioration des Services. De plus, vous vous interdisez d’exercer vos « droits moraux » sur les Réactions et Publications de toute manière préjudiciable à IMG Media, dans toute la mesure autorisée par le droit applicable.

Veuillez noter que IMG Media n’accepte aucun contenu, concept ou idée non sollicité pour les Contenus et n’est pas responsable de la similarité de ses contenus ou programmes, sur tout support, avec des contenus ou idées transmis à IMG Media. Si vous envoyez un contenu, concept ou idée non sollicité, vous comprenez, ce faisant, qu’aucune contrepartie supplémentaire ne vous sera versée et vous renoncez à toute réclamation à l’encontre de IMG Media et ses affiliés concernant l’utilisation de ces contenus, concepts et idées, même si ceux-ci sont sensiblement similaires aux contenus, concepts ou idées que vous envoyez.

10.   AVIS, COMMENTAIRES ET AUTRES CONTENUS DES UTILISATEURS

Dans le cadre des Services, les utilisateurs auront la faculté de publier, transmettre, soumettre ou publier (ensemble, la « Publication ») des avis, commentaires ou autres contenus (ensemble, les « Contenus Utilisateurs »). Afin de préserver la convivialité des Services pour l’ensemble de nos utilisateurs, vous devez adhérer aux règles suivantes.

Veuillez choisir soigneusement les Contenus Utilisateurs que vous Publiez. Merci de vous limiter aux Contenus Utilisateurs directement en lien avec les Services. De plus, vous vous interdisez de Publier des Contenus Utilisateurs qui : (i) présentent des contenus illicites, contrefaisants, pornographiques, obscènes, diffamatoires, calomnieux, menaçant, agressifs, vulgaires, indécents, grossiers, haineux, racistes, incitant à commettre un délit ou crime, engageant la responsabilité civile, contraires à toute loi, règle, ou réglementation, attentatoires aux droits de tout tiers, y compris des droits de propriété intellectuelle, ou inappropriés et répréhensibles aux yeux de IMG Media (à son absolue discrétion), ou des liens vers des contenus contrefaisants ou non autorisés (ensemble, les « Contenus Inadaptés ») ; ou (ii) usurpent l’identité d’une autre personne. Veuillez noter que si vous Publiez des Contenus Utilisateurs sur IMG Media au moyen d’un service tiers, tel qu’un réseau social ou fournisseur de messagerie électronique, vos prénoms, noms ou tout autre identifiant utilisateur peuvent apparaître en public à chaque Publication. Nous vous conseillons de ne pas Publier des informations personnelles supplémentaires, telles que vos adresse électronique, numéro de téléphone ou adresse postale, et vous invitons à être prudent dans le cas contraire.

Vous devez être propriétaire de plein droit des Contenus Utilisateurs que vous Publiez ou avoir au préalable obtenu l’autorisation de celui-ci. En présentant des Contenus Utilisateurs, vous déclarez et garantissez que vous êtes propriétaire des Contenus Utilisateurs ou êtes en droit de concéder à IMG Media la licence prévue ci-après. Vous déclarez et garantissez également que la Publication de vos Contenus Utilisateurs n’enfreint les droits d’aucune partie, y compris les droits à la vie privée, droits à l’image et droits de propriété intellectuelle. Vous vous engagez à indemniser IMG Media et l’ensemble de ses parties affiliées en cas de réclamations, mises en cause ou pertes (y compris les honoraires d’avocats) fondées sur un manquement, réel ou allégué, de votre part aux déclarations et garanties qui précèdent. De plus, vous acceptez d’acquitter l’intégralité des redevances, frais et autres montants dus à toute partie du fait de votre Publication des Contenus Utilisateurs. IMG Media supprimera les Contenus Utilisateurs si nous sommes valablement informés que ces Contenus Utilisateurs enfreignent les droits d’une autre personne. Vous reconnaissez que IMG Media ne garantit par la confidentialité des Contenus Utilisateurs.

En Publiant des Contenus Utilisateurs, vous ne renoncez à aucun droit de propriété sur ces contenus à l’égard de IMG Media. Après Publication de vos Contenus Utilisateurs, vous continuerez de conserver l’ensemble des droits de propriété dont vous disposiez avant Publication. En Publiant vos Contenus Utilisateurs, vous concédez à IMG Media une licence limitée d’utilisation, affichage, reproduction, distribution, modification, suppression, ajout, création d’œuvres dérivées, représentation en public, et publication de ces Contenus Utilisateurs par le biais des Services et sur d’autres plateformes et services dans le monde, y compris sur ou via les Point d’Accès, sans limitation de durée, sur tous supports, formats et canaux connus ou inconnus à ce jour. La licence que vous concédez à IMG Media est non exclusive (nous ne vous interdisons donc pas de concéder en licence vos Contenus Utilisateurs à des personnes autres que IMG Media), pleinement acquittée, libre de droit (IMG Media ne sera ainsi pas tenue de vous verser un quelconque montant pour utiliser vos Contenus Utilisateurs) et susceptible d’être concédée en sous-licence (de sorte que IMG Media peut recourir à ses affiliés, sous-traitants et autres partenaires, tels que les réseaux de diffusion de contenus sur Internet, pour fournir les Services). En Publiant vos Contenus Utilisateurs, vous concédez en outre à chaque utilisateur des Services une licence non exclusive et limitée d’accès à vos Contenus Utilisateurs et d’utilisation, affichage, reproduction, distribution et présentation de ces Contenus Utilisateurs, selon les modalités autorisées, au moyen des Services et conformément aux présentes Conditions Générales d’Utilisation.

11.   APPLICATIONS

Vous pouvez trouver des applications tiers (y compris, notamment, des sites web, widgets, logiciels ou autres utilitaires logiciels) (les « Applications ») qui interagissent avec les Services. Ces Applications pourront importer des données relatives à votre compte IMG Media et à votre activité et collecter des données auprès de vous. Ces Applications vous sont fournies uniquement par commodité et la responsabilité de IMG Media n’est pas engagée au titre de ces Applications. CES APPLICATIONS SONT DÉTENUES OU EXPLOITÉES PAR DES TIERS SANS LIEN AVEC IMG MEDIA ET NON AGRÉÉS PAR CELLE-CI ET POURRONT NE PAS ÊTRE AUTORISÉES EN VUE D’UNE UTILISATION AVEC NOTRE SERVICE EN TOUT PAYS. L’UTILISATION D’UNE APPLICATION SE FAIT À VOS PROPRES RISQUES ET PÉRILS.

12.   EXCLUSION DE GARANTIES ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ

Aucune clause des présentes Conditions Générales d’Utilisation ne limite ou exclut notre responsabilité au titre de : (i) tout décès ou dommage corporel causé par notre négligence ; (ii) toute déclaration frauduleuse ; ou (iii) toute autre responsabilité qui ne peut être exclue par la loi.

Dans la mesure autorisée par le droit applicable, nous excluons l’ensemble des conditions, garanties, déclarations ou autres clauses susceptibles de s’appliquer au Service ou à des contenus diffusés sur celui-ci, de manière expresse ou tacite.

Notre responsabilité ne sera pas engagée en cas de non-fonctionnement, d’indisponibilité ou de panne du Service ou de nos services ou en cas de manquement de notre part aux présentes Conditions Générales d’Utilisation, dès lors que ces manquements, défaillances ou indisponibilités sont le fait d’un événement échappant à notre contrôle raisonnable. Notre responsabilité au titre des dommages que vous subissez se limite strictement au prix d’achat que vous avez réglé, à l’exclusion de tout dommage ou toute perte non prévisible lorsque vous démarrez l’utilisation du Service.

Les consommateurs peuvent bénéficier de diverses garanties prévues par la loi (y compris, notamment, le fait qu’un service est fourni avec un soin et une attention raisonnables et que les contenus numériques fournis sont de qualité satisfaisante). Aucune clause des présentes Conditions Générales d’Utilisation n’aura pour effet d’exclure ou limier les garanties prévues par la loi qui ne peuvent être exclues ou limitée au regard du droit applicable.

Notre responsabilité ne sera pas engagée au titre d’une perte ou d’un dommage causé par un virus, une attaque par déni de service distribuée ou tout autre contenu technologiquement nuisible susceptible d’infecter vos équipements informatiques, programmes informatiques, données ou autres matériels propriétaires à raison de votre utilisation du Service ou de votre téléchargement de contenus sur celui-ci ou sur tout site web lié à celui-ci.

Dès lors que nous fournissons des contenus numériques (y compris les Contenus) dans le cadre du Service, les règles suivantes s’appliqueront aux consommateurs résidant au sein de l’Union européenne :

(i)               Si les Contenus sont défaillants, vous êtes en droit de solliciter une réparation ou un remplacement ;

(ii)              Si le défaut ne peut être réparé dans un délai raisonnable, vous pouvez recevoir un remboursement complet ou partiel des frais acquittés (le cas échéant) ; et

(iii)             Si vous pouvez prouver que le défaut a endommagé vos appareils et que nous n’avons pas fait preuve d’un soin et d’une attention raisonnables, vous pouvez prétendre à une réparation ou à un dédommagement.

Nous déclinons toute responsabilité concernant les Contenus de sites web dont les liens figurent sur le Service. Ces liens ne doivent pas être interprétés comme une validation de notre part des sites web concernés. Notre responsabilité ne sera pas engagée en cas de perte ou dommage subi du fait d’une utilisation de votre part de ces sites.

Aucune clause des présentes Conditions Générales d’Utilisation n’affectera les droits et recours dont vous pouvez vous prévaloir sur le fondement de la législation belge en matière de droits des consommateurs.

13.   DESTINATIONS À PARTIR DE LIENS ET PUBLICITÉS

A.     Destinations de tiers

Si nous communiquons des liens ou pointeurs vers d’autres sites web ou destinations, vous ne devez pas en conclure ou supposer que IMG Media exploite, contrôle ni n’est liée à ces autres sites web ou destinations. Lorsque vous cliquez sur un lien au sein des Services, nous ne vous avertirons pas que vous quittez les Services et êtes soumis aux conditions (y compris aux politiques de confidentialité) d’une autre site web ou destination. Dans certains cas, il se peut qu’il soit moins évident que dans d’autres que vous avez quitté les Services et atteint un autre site web ou destination. Veillez à bien lire les conditions générales d’utilisation et la politique de confidentialité de tout autre site web ou destination avant de communiquer des informations ou de procéder à une quelconque opération. Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ne régissent pas votre utilisation d’un autre site web ou destination.

IMG Media n’est pas responsable des contenus ou pratiques d’un site web ou destination autre que le Site Volleyball TV, même si celui-ci propose des liens vers Site Volleyball TV et même si le site web ou la destination est exploité par une société affiliée ou liée à IMG Media. En utilisant les Services, vous reconnaissez et convenez que IMG Media n’est pas responsable à votre égard des contenus ou autres publications hébergés et exploités à partir d’un site web or destination autre que le Site Volleyball TV.

B.     Publicités et Services Tiers

IMG Media décline toute responsabilité et n’apporte aucune garantie concernant les annonces de tiers ou les contenus tiers Publiés sur tout Point d’Accès lorsque les Services sont disponibles, de même que nous déclinons toute responsabilité au titre des produits ou services fournis par des annonceurs. Tout échange que vous avez avec des annonceurs pendant l’utilisation des Services, y compris par le biais d’annonces interactives, se fait entre vous et celui-ci et vous reconnaissez que la responsabilité de IMG Media n’est pas engagée en cas de perte ou réclamation que vous pourriez avoir à l’encontre d’un annonceur. Si vous communiquez des informations confidentielles ou personnelles ou procédez à une opération par le biais d’une annonce, la responsabilité de IMG Media n’est pas engagée au titre de ces informations ou opérations et nous vous encourageons à bien lire les conditions générales d’utilisation et la politique de confidentialité de l’annonceur ou de toute autre partie qui collecte ces informations ou est à l’origine de cette opération.

14.   PROPRIÉTÉ

Vous reconnaissez que IMG Media et ses concédants sont titulaires de l’ensemble des droits sur les Services, les Contenus, le Lecteur Vidéo et les logiciels s’y rapportant. À l’exception des informations susceptibles ou non d’être dans le domaine public, l’ensemble des droits de toute nature sur les contenus affichés sur les Services, y compris, notamment les aspect et convivialité, données, informations, documents, textes, logos, services, graphiques logiciels, images, contenus audio ou vidéo, designs, marques commerciales, marques de service, dénominations commerciales et URL des Services, appartiennent et sont la propriété exclusive de IMG Media ou ses associés, concédants, mandataires ou tiers respectifs, et ne peuvent être copiés, affichés, distribués, téléchargés, rendus accessibles par liens, modifiés, publiés, reproduits, republiés ou transmis, sous quelque forme que ce soit ou par tout moyen, sans l’accord préalable écrit de IMG Media, dans chaque cas.

Les titulaires des droits d’auteur sur les Contenus sont les bénéficiaires tiers prévus aux présentes Conditions Générales d’Utilisation. Le fait que nous ne nous prévalions pas ou n’appliquions pas strictement les présentes Conditions Générales d’Utilisation ne vaudra pas renonciation à l’un quelconque de nos droits de bénéficiaires tiers.

Cette liste se veut inclusive et non exclusive. Les droits concernés comprennent, dans la mesure autorisée par le droit applicable, l’ensemble des droits à la vie privée, droits à l’image et droits moraux.

15.   PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

A.     Droits d’auteur

Les Services, y compris l’ensemble des Contenus fournis sur les Services, sont protégés par droits d’auteur, secrets industriels ou autres lois et traités en matière de propriété intellectuelle.

B.     Marques

Volleyball TV, IMG Media, le logo, IMG Media et d’autres marques, graphiques, logos, scripts et sons de IMG Media sont des marques commerciales de IMG Media et ses concédants. Aucune des marques IMG Media ne peut être copiée, téléchargée ou exploitée.

16.   NOTIFICATION ET PROCÉDURE DE RÉCLAMATION POUR CONTREFAÇON DE DROITS D’AUTEUR

Si, selon vous, certains Contenus ou autres supports fournis par le biais des Services, y compris via un lien, contrefont vos droits d’auteur, vous devez informer IMG Media de votre réclamation en contrefaçon par la procédure décrite ci-après.

Nous traiterons toute notification de contrefaçon alléguée reçue par IMG Media et prendront des mesures adaptées au regard de la législation applicable à la propriété intellectuelle. Toute notification de contrefaçon de droits d’auteur alléguée doit être adressée par courriel au copyright agent de IMG Media à l’adresse copyrightagent@img.com (en objet : « DMCA Takedown Request »). Vous pouvez également nous contacter par courriel à :

Attention : Copyright Agent

Dice Technology Ltd

Adresse : 9601 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, Californie 90210, États-Unis

Pour prendre effet, la notification doit se faire par écrit et contenir les informations suivantes : (i) une signature électronique ou physique de la personne habilitée à agir pour le compte du propriétaire d’un droit d’auteur exclusif ; (ii) une description de l’œuvre protégée par droit d’auteur qui, selon vous, a fait l’objet d’une contrefaçon ; (iii) une description du lieu où le contenu qui, selon vous, a fait l’objet d’une contrefaçon se trouve dans les Services, suffisamment détaillée pour permettre à IMG Media d’identifier et localiser ce contenu ; (iv) comment IMG Media peut vous contacter, à savoir vos adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ; (v) une déclaration de votre part selon laquelle vous pensez de bonne foi que l’utilisation incriminée n’est pas autorisée par le propriétaire des droits d’auteur, son mandataire ou la loi ; et (vi) une déclaration de votre part selon laquelle les informations susvisées de votre notification sont exactes et, sous peine de parjure, que vous êtes habilité à agir pour le compte du propriétaire des droits d’auteur ou du propriétaire d’un droit exclusif sur ce contenu. Les courriels envoyés à copyrightagent@img.com à des fins autres qu’une communication relative à une contrefaçon de droits d’auteur n’obtiendront aucune réponse.

17.   DÉLAI DE PRESCRIPTION POUR FORMER UNE RÉCLAMATION

Pour nous aider à traiter rapidement une réclamation, dans la mesure autorisée par le droit applicable, vous et IMG Media convenez de former toute réclamation en rapport avec les présentes Conditions Générales d’Utilisation (y compris la Politique de Confidentialité de IMG Media), notre relation ou l’utilisation des Services dans un délai d’un an à compter des faits incriminés ; à défaut, la réclamation sera prescrite. Ce délai de prescription s’applique quel que soit le lieu où cette réclamation est ou pourrait être formée.

18.   DROITS APPLICABLES

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies et interprétées conformément aux lois de l’État de Californie, étant entendu que les dispositions d’ordre public du droit belge s’appliqueront également. Les tribunaux de Bruxelles (Belgique) seront compétents à titre non exclusif pour connaître des réclamations, différends et litiges se rapportant aux présentes Conditions Générales d’Utilisation.

19.   HONORAIRES D’AVOCATS

En cas d’action introduite par vous ou nous à l’encontre de l’autre partie dans le cadre de votre utilisation des Services, la partie qui l’emporte pourra prétendre, en complément de toute autre mesure qui lui est accordée, au remboursement de ses honoraires d’avocats, frais et autres dépenses de procédure.

20.   INTÉGRATION, MODIFICATION, INDÉPENDANCE DES CLAUSES

Veuillez noter que les présentes Conditions Générales d’Utilisation, y compris la Politique de Confidentialité de IMG Media qui en fait partie intégrante, reflètent l’intégralité de l’accord entre vous et IMG Media, régissent votre utilisation des Services (y compris votre utilisation des Contenus) (mais à l’exclusion des éventuels services que IMG Media pourrait vous fournir au titre d’un accord écrit et signé distinct), et annulent et remplacent intégralement les accords antérieurs entre vous et IMG Media en rapport avec les Services. Les présentes Conditions Générales d’Utilisation s’appliqueront dans toute la mesure prévue par la loi. En cas de constatation du caractère illicite, nul ou inapplicable d’une clause des présentes Conditions Générales d’Utilisation, vous et nous consentons à ce que cette clause soit réputée indépendante des présentes Conditions Générales d’Utilisation et n’ait pas d’incidence sur la validité, licéité et applicabilité des autres clauses qui demeureront pleinement en vigueur.

© 2018 IMG Media Ltd, Fédération Internationale de Volleyball et leurs concédants respectifs.

TOUS DROITS RÉSERVÉS

BELGIUM (GERMAN)

Letzte Aktualisierung: 11/05/2018

Volleyball TV wird Nutzern und Abonnenten (nachfolgend bezeichnet als „Sie“ oder „Ihr“) über eine von IMG Media Limited (nachfolgend bezeichnet als „IMG Media“ oder „wir“ oder „unser“) bereitgestellte digitale Plattform ausgeliefert. Wir sind eine in England und Wales registrierte Gesellschaft (Handelsregisternummer 11172573), unsere Umsatzsteuer-Identifikationsnummer lautet GB228345266 und unser Gesellschaftssitz und unsere Anschrift für die Zustellung von Mitteilungen lautet wie folgt: Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, United Kingdom, W4 5HR, Großbritannien.

Die Auslieferung von Volleyball TV durch IMG Media gibt Ihnen die Möglichkeit, aus verschiedenen Angeboten von Live- und On-Demand-Programmen zu wählen, einschließlich Fernsehsendungen, Videoclips und anderen audiovisuellen Inhalten (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als die „Inhalte“).

Fortlaufende Abonnements von Volleyball TV werden automatisch gemäß Abschnitt 7A verlängert. Inhaber eines fortlaufenden Abonnements müssen das Abonnement kündigen, bevor sich dieses am Ende des Zeitraums automatisch erneuert (wie unter Abschnitt 7A angegeben), um zu vermeiden, dass die Zahlungsmethode mit den Abonnementgebühren für den darauffolgenden Zeitraum belastet wird.

Dies gilt nicht für Mitgliedschaften mit fester Laufzeit (wie unter Abschnitt 7A angegeben).

1.      Beschreibung des Dienstes

Die Volleyball TV-Plattform, die Inhalte, das Abspielgerät von IMG Media zum Betrachten der Inhalte (nachfolgend bezeichnet als der „Videoplayer“) und alle anderen Produkte, Funktionen, Tools, Materialien und weiteren Dienste (einschließlich der Dienste von Drittanbietern), die von IMG Media zeitweise über verschiedene Zugangspunkte (Definition siehe unten) angeboten werden, werden gemeinsam als „Dienste“ bezeichnet. Der Begriff „Zugangspunkte“ bezieht sich auf die Website von Volleyball TV (nachfolgend bezeichnet als die „Volleyball TV-Website“), Anwendungen und andere Orte, an denen Dienste verfügbar sind, einschließlich Websites und Anwendungen von Vertriebspartnern von IMG Media und anderen Websites, an denen es Benutzern oder Website-Betreibern gestattet ist, den Videoplayer einzubetten oder anderweitig lizenziert zu nutzen.

2.      AKZEPTANZ DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Die Nutzung der Dienste (einschließlich des Zugriffs auf die Inhalte) unterliegt der Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen, die auf unsere Datenschutzrichtlinie verweisen, welche unter https://welcome.volleyballworld.tv/legal/privacy-policy (nachfolgend bezeichnet als „Datenschutzrichtlinie“) abrufbar ist. Daher akzeptieren Sie durch den Zugriff auf oder die Nutzung der Dienste über einen beliebigen Zugangspunkt (einschließlich des Besuchs der Volleyball TV-Website oder des Herunterladens oder Startens einer Anwendung von IMG Media) diese Nutzungsbedingungen und stimmen ihnen zu.

3.      AKZEPTANZ DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Wir sind berechtigt, diese Nutzungsbedingungen, einschließlich der Datenschutzrichtlinie, von Zeit zu Zeit ändern. Solche Änderungen treten sofort in Kraft; sofern nicht anders angegeben, werden sie für bestehende Mitglieder dreißig (30) Tage nach ihrer Veröffentlichung wirksam. Wir werden gegebenenfalls die früheren Versionen der Nutzungsbedingungen der letzten 12 Monate veröffentlichen. Diese früheren Versionen können Sie auf der Volleyball TV-Website einsehen. Wir werden Sie auch vor dem Datum, ab dem die Änderung für Sie gilt, über eventuell für Sie nachteilige Änderungen informieren.

4.      DATENSCHUTZ

Personenbezogene Daten unterliegen unserer Datenschutzrichtlinie, deren Bestimmungen durch Verweis in die vorliegenden Nutzungsbedingungen aufgenommen werden. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie, um unsere Vorgehensweise zu verstehen.

5.      KOMMUNIKATIONSPRÄFERENZEN

Durch die Nutzung der Dienste stimmen Sie dem Empfang elektronischer Mitteilungen von IMG Media in Bezug auf Ihr Konto zu. Diese Mitteilungen können das Senden von E-Mails an Ihre bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse oder das Veröffentlichen von Mitteilungen zu den Diensten oder Mitteilungen auf der Seite „Ihr Konto“ beinhalten und enthalten Benachrichtigungen zu Ihrem Konto (z. B. Einzugsermächtigungen, Änderung des Passworts oder der Zahlungsmethode, Bestätigungs-E-Mails und andere Transaktionsinformationen) und sind Teil Ihrer Vertragsbeziehung zu IMG Media. Sie stimmen zu, dass alle Mitteilungen, Vereinbarungen, Bekanntmachungen oder andere Mitteilungen, die wir Ihnen auf elektronischem Wege senden, den rechtlichen Kommunikations- und Mitteilungsanforderungen genügen, einschließlich der Anforderung, dass diese Mitteilungen schriftlich zu erfolgen haben. Sie sollten Kopien der elektronischen Mitteilungen aufbewahren, indem Sie jeweils ein Exemplar auf Papier ausdrucken oder eine elektronische Kopie speichern.

Sie stimmen auch zu, bestimmte weitere Mitteilungen von uns zu erhalten, z. B. Newsletter über neue Funktionen und Inhalte von IMG Media, Sonderangebote, Werbemitteilungen und Kundenbefragungen per E-Mail oder durch andere Methoden. Wenn Sie bestimmte Mitteilungen, die sich nicht auf Transaktionen beziehen, nicht mehr erhalten möchten, gehen Sie auf der Volleyball TV-Website einfach auf die Seite „Ihr Konto“, um Ihre Mitteilungseinstellungen zu verwalten, oder verwenden Sie den Link „Abmelden“ im unteren Bereich der Mitteilungen.

6.      ZUGANG UND NUTZUNG DER DIENSTE

A.     Altersbeschränkungen

Sie müssen 18 (achtzehn) Jahre oder älter sein, um ein Konto zu eröffnen, und Sie bestätigen, dass Sie rechtsfähig sind, um verbindliche Verträge einzugehen.

B.     Eingeschränkte Lizenz

Die Dienste und alle Inhalte, die über unseren Dienst angezeigt werden, sind nur für Ihren persönlichen und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Während der Laufzeit Ihrer Mitgliedschaft gewähren wir Ihnen eine eingeschränkte, nicht exklusive, nicht übertragbare Lizenz für den Zugriff auf die Dienste und die Anzeige der Inhalte über die Dienste, einschließlich des Zugriffs und der Anzeige der Inhalte über die Zugangspunkte ausschließlich per Streaming. Die Zeiträume, in denen Sie die einzelnen Inhalte ansehen können, hängen von der Verfügbarkeit der Rechte dieser Inhalte und den Bedingungen Ihres Abonnements ab. Mit Ausnahme der oben genannten eingeschränkten Lizenz werden Ihnen keine Rechte, Ansprüche oder Nutzungsrechte an den Diensten übertragen. Sie stimmen zu, die Dienste nicht für öffentliche Aufführungen zu nutzen.

C.     Geographische Einschränkungen und gleichzeitiges Streaming

Über die Dienste können Sie die Inhalte in erster Linie innerhalb des Landes betrachten, in dem Sie Ihr Konto eingerichtet haben, und nur in geografischen Regionen, in denen wir unsere Dienste anbieten und die Inhalte lizenziert sind. Die Inhalte, die Sie sich ansehen können, variieren je nach geografischer Region. IMG Media verwendet Technologien, um Ihren geografischen Standort zu verifizieren. Das Vorstehende berührt nicht die gesetzlichen Rechte von Einwohnern der Europäischen Union, die Inhalte auf Reisen vorübergehend außerhalb ihres Heimatlandes in einem anderen Land der Europäischen Union zu nutzen.

DIE ANZAHL DER GERÄTE, AUF DENEN SIE INHALTE GLEICHZEITIG BETRACHTEN KÖNNEN, IST BEGRENZT. Auf der Seite „Ihr Konto“ ist die Anzahl der Geräte angegeben, die Sie gleichzeitig nutzen können. Die Anzahl der für die Nutzung verfügbaren Geräte und der gleichzeitigen Streams können sich nach unserem Ermessen von Zeit zu Zeit ändern.

D.     Kompatible Geräte

Für den Zugriff auf die Dienste müssen Sie einen Computer, ein mobiles Gerät, einen Streaming-Mediaplayer oder ein anderes Gerät verwenden, das die von uns von Zeit zu Zeit festgelegten System- und Kompatibilitätsanforderungen erfüllt (nachfolgend jeweils bezeichnet als „kompatibles Gerät“). Bitte beachten Sie, dass kompatible Geräte je nach Service unterschiedlich sein können. Die Eigenschaften und Funktionen, die wir über die Services zur Verfügung stellen, können sich auch je nach kompatiblem Gerät und den Bedingungen Ihres Abonnements unterscheiden.

E.     Die Inhalte

i.          Nutzungsregeln und Einschränkungen

Sie sind nur berechtigt, die Inhalte persönlich und für nicht gewerbliche Zwecke in Übereinstimmung mit diesen Nutzungsbedingungen aufzurufen und zu betrachten. Sie sind weder direkt noch mithilfe eines Geräts, einer Software, einer Internetseite, eines webbasierten Dienstes oder anderer Mittel berechtigt, Urheberrechts-, Marken- oder andere Schutzrechtshinweise, die auf den Inhalten gekennzeichnet sind, einen Mechanismus zur Verwaltung digitaler Rechte, ein Gerät oder eine andere Maßnahme zum Schutz der Inhalte oder der Zugangskontrolle in Verbindung mit den Inhalten, einschließlich Geofilterungsmechanismen, zu entfernen, zu ändern, umzuleiten, zu vermeiden, zu beeinträchtigen  oder zu umgehen. Sie dürfen die Inhalte weder direkt noch mithilfe von Geräten, Software, Internetseiten, webbasierten Diensten oder anderen Mitteln kopieren, aufzeichnen, herunterladen, per Streaming aufzeichnen, reproduzieren, duplizieren, archivieren, verteilen, hochladen, veröffentlichen, ändern, übersetzen, senden, aufführen, anzeigen, verkaufen, übertragen oder weiterleiten, es sei denn, dies ist ausdrücklich gemäß den Bedingungen Ihres Abonnements gestattet oder wurde anderweitig durch IMG Media schriftlich genehmigt. Sie sind nicht berechtigt, die Inhalte in Hard- oder Softwareanwendungen einzubinden oder diese zu streamen oder weiterzuleiten oder über Frames oder Inline-Links zur Verfügung zu stellen, es sei denn, IMG Media hat dies ausdrücklich schriftlich genehmigt. Des Weiteren sind Sie nicht berechtigt, einen Index eines wesentlichen Teils der Inhalte zu erstellen, neu zu erstellen, zu verteilen oder zu bewerben, es sei denn, Sie sind von IMG Media dazu autorisiert. Sie sind nicht berechtigt, unter Verwendung der Inhalte ein Unternehmen aufzubauen, unabhängig davon, ob es sich dabei um ein gewinnorientiertes Geschäft handelt oder nicht. Die unter diese Einschränkungen fallenden Inhalte umfassen ohne Einschränkung Text, Grafik, Layout, Benutzeroberfläche, Logos, Fotografien, Audio- und Videomaterial und Standbilder. Darüber hinaus ist es Ihnen strengstens untersagt, abgeleitete Werke oder Materialien zu erstellen, die anderweitig von den Inhalten abgeleitet sind oder auf diesen basieren, einschließlich Montagen, Mash-Ups und ähnlichen Videos, Hintergrundbildern, Desktop-Themen, Grußkarten und Werbeartikeln, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung von IMG Media vor. Dieses Verbot gilt auch dann, wenn Sie beabsichtigen, die abgeleiteten Materialien kostenlos zu verteilen.

ii.          Internetdienst, Datennutzung und Qualität der Inhalte

Um auf die Dienste zugreifen zu können, benötigen Sie eine schnelle Breitband-, Drahtlos- oder ähnliche Internetverbindung von einem Internetdienstanbieter, die bestimmte technische Bedingungen erfüllt. IMG Media verwendet verschiedene Technologien, um Ihnen ein optimales Wiedergabeerlebnis zu bieten.  Daher kann die Qualität der Inhalte, einschließlich der Auflösung, unter anderem durch das Format der Inhalte, Ihren Standort, die Geschwindigkeit und Bandbreite Ihres Internetdienstes und die verwendeten Geräte beeinflusst werden. Die Verfügbarkeit von HD und 4K Ultra HD für bestimmte Inhalte ist von Ihrem Internetdienst und den Gerätefunktionen abhängig. Für den Internetzugang und die Entrichtung von Datengebühren sind Sie selbst verantwortlich. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Internetdienstanbieter nach möglichen Nutzungsgebühren für die Datenübertragung. Die Zeit, die für den Beginn der Wiedergabe von Inhalten benötigt wird, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, darunter Ihr Standort, die Internetbandbreite, die Anzahl der Geräte, die gleichzeitig mit demselben Netzwerk verbunden sind, die von Ihnen ausgewählten Inhalte und die Konfiguration des von Ihnen verwendeten Geräts. Daher kann IMG Media in diesem Zusammenhang keine Garantien hinsichtlich der Inhalte übernehmen.

iii.          Anstößige Inhalte

Durch die Nutzung der Dienste stoßen Sie möglicherweise auf Inhalte, die beleidigend, unanständig oder anstößig sein können; soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, werden diese Inhalte gekennzeichnet, dass sie anstößige Sprache oder anderen Attribute enthalten. Sie stimmen dennoch zu, die Dienste auf eigenes Risiko zu nutzen, und IMG Media haftet Ihnen gegenüber nicht für Inhalte. Die Angabe von Inhaltsarten, Genres, Kategorien und Beschreibungen werden nur als Hilfestellung zur Verfügung gestellt, und IMG Media übernimmt keine Garantie für deren Richtigkeit.

F.     Der Videoplayer

Sie sind nicht berechtigt, beliebige Bestandteile des Videoplayers, seine zugrunde liegende Technologie, einen Mechanismus zur Verwaltung digitaler Rechte, ein Gerät oder andere in den Videoplayer integrierte Maßnahmen zum Schutz von Inhalten oder der Zugriffskontrolle zu modifizieren, zu erweitern, zu entfernen, zu beeinträchtigen oder anderweitig zu verändern. Diese Einschränkung beinhaltet, ohne Einschränkung, das Deaktivieren, Zurückentwickeln, Modifizieren, Beeinträchtigen oder anderweitige Umgehen des Videoplayers in einer Weise, die es Benutzern ermöglicht, die Inhalte zu betrachten, ohne das Folgendes erforderlich ist: (i) das sichtbare Anzeigen sowohl des Videoplayers als auch aller umliegenden Elemente (einschließlich der grafischen Benutzeroberfläche, Werbeeinblendungen, urheberrechtlicher Hinweise und Marken) des Zugangspunkts, an dem sich der Videoplayer befindet; und (ii) der volle Zugriff auf alle Funktionen des Videoplayers, einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle Funktionen in Bezug auf Qualität und Anzeige der Videos sowie alle Werbefunktionen, die interaktiv oder optional sind oder per Click-Through erfolgen.

G.    Software

IMG Media-Software wird von oder für IMG Media entwickelt und ermöglicht das Streaming und Anzeigen von Inhalten von IMG Media auf kompatiblen Geräten. Diese Software kann je nach Gerät und Medium variieren, und die Funktionalitäten können sich von Gerät zu Gerät unterscheiden. DURCH DIE NUTZUNG UNSERES DIENSTES ERKENNEN SIE AN UND STIMMEN ZU, OHNE WEITERE ANKÜNDIGUNG ODER AUFFORDERUNG AKTUALISIERTE VERSIONEN VON DER SOFTWARE VON IMG MEDIA UND ZUGEHÖRIGE SOFTWARE VON DRITTANBIETERN ZU ERHALTEN. WENN SIE DIE VORSTEHENDEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN NICHT AKZEPTIEREN, NUTZEN SIE BITTE UNSEREN DIENST NICHT. WIR ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG ODER GARANTIE FÜR DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT VON GERÄTEN, EINSCHLIESSLICH DER FORTDAUERNDEN KOMPATIBILITÄT IHRES GERÄTS MIT UNSEREM DIENST. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie zu, sich ausschließlich an die Stelle zu wenden, die Ihr Gerät hergestellt und/oder Ihnen verkauft hat, wenn Probleme im Zusammenhang mit Ihrem Gerät und dessen Kompatibilität mit den Diensten auftreten. Wenn Ihr kompatibles Gerät verkauft, verloren oder gestohlen wird, deaktivieren Sie es bitte. Wenn Sie sich nicht abmelden oder Ihr Gerät deaktivieren, können nachfolgende Benutzer über Ihr Konto auf die Dienste zugreifen und haben eventuell Zugriff auf bestimmte Bereiche Ihrer Kontoinformationen. Bei einem vorgenannten unberechtigten Zugriff und damit verbundenen Verlusten oder Identitätsdiebstahl übernehmen wir keine Haftung.

H.     Änderungen an den Diensten

Die Dienste, einschließlich der verfügbaren Inhalte, werden ständig von uns aktualisiert. Darüber hinaus testen wir kontinuierlich verschiedene Aspekte der Dienste, einschließlich Website, Benutzeroberflächen, Servicelevels, Pläne, Werbefunktionen, Verfügbarkeit der Inhalte, Auslieferung und Preisgestaltung. Wir behalten uns das Recht vor, Sie ohne Vorankündigung in diese Tests einzubeziehen oder davon auszuschließen, und durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie dem zu. Wir behalten uns das Recht vor, die Art und Weise, wie wir unsere Dienste anbieten und betreiben, gelegentlich nach eigenem Ermessen und ohne Vorankündigung zu ändern. Wir übernehmen keine Garantie für die Verfügbarkeit bestimmter Inhalte oder die Mindestmenge an Inhalten, die in einem Abonnement verfügbar sind.

I.       Ihre Verantwortlichkeiten

Sie stimmen zu, die Dienste, einschließlich aller damit verbundenen Eigenschaften und Funktionen, gemäß allen anwendbaren Rechtsvorschriften oder anderen Einschränkungen in Bezug auf die Nutzung der Dienste oder Inhalte zu nutzen. Sofern in diesen Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich genehmigt, stimmen Sie zu, die Inhalte und Informationen, die in den Diensten enthalten sind oder die Sie durch die Dienste erhalten, ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von IMG Media und dessen Lizenzgebern weder zu archivieren noch herunterzuladen (außer durch Caching, das für den persönlichen Gebrauch erforderlich ist), zu reproduzieren, zu verteilen, zu modifizieren, anzuzeigen, auszuführen, zu veröffentlichen, zu lizenzieren, abgeleitete Werke davon zu erstellen, zum Verkauf anzubieten oder zu nutzen. Sie stimmen außerdem zu, die Inhaltsschutzfunktionen in den Diensten weder zu umgehen noch zu entfernen, zu ändern, zu deaktivieren, zu beeinträchtigen oder zu verhindern; weder Robots noch Spider, Scraper oder andere automatisierte Mittel für den Zugriff auf die Dienste zu verwenden; Software oder andere über die Dienste zugängliche Produkte oder Prozesse weder zu dekompilieren noch zurückzuentwickeln oder zu disassemblieren; weder einen Code noch ein Produkt einzufügen oder den Inhalt der Dienste in irgendeiner Weise zu manipulieren oder eine Methode zur Datengewinnung, Datenerfassung oder Datenextraktion anzuwenden. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, kein Material hochzuladen, zu posten, per E-Mail zu versenden oder anderweitig zu übertragen, das dazu bestimmt ist, die Funktionalität von Computersoftware oder -hardware oder Telekommunikationsgeräten im Zusammenhang mit den Diensten zu unterbrechen, zu zerstören oder einzuschränken, einschließlich Softwareviren oder anderer Computercodes, Dateien oder Programme.

J.      Kontobeschränkung/Kündigung

Wir können Ihren Zugang zu den Diensten, einschließlich der im Rahmen der Dienste verfügbaren Abonnements, nach eigenem Ermessen ohne Einschaltung eines Gerichts und fristlos kündigen (soweit dies gesetzlich zulässig ist). In diesem Fall erhalten Sie eine anteilige Rückerstattung Ihrer Abonnementgebühr (falls zutreffend). Wenn wir jedoch den Verdacht haben, dass Sie (i) gegen eine dieser Nutzungsbedingungen verstoßen und/oder (ii) an einer missbräuchlichen oder illegalen Nutzung der Dienste beteiligt sind, werden Ihre Rechte gemäß dieser Vereinbarung automatisch fristlos gekündigt, und IMG Media kann nach eigenem Ermessen Ihren Zugang zu den Diensten und zu den Inhalten ohne Rückerstattung von Gebühren unverzüglich widerrufen.

7.      ABONNEMENTS, KOSTENLOSE TESTVERSIONEN, ABRECHNUNG UND KÜNDIGUNG

A.     Abonnement/Mitgliedschaft

i.          Laufende Mitgliedschaft

Ihre Volleyball TV-Mitgliedschaft basiert auf einem monatlichen, halbjährlichen, jährlichen oder anderen festgelegten Zeitraum (nachfolgend bezeichnet als „Zeitraum“), es sei denn, Sie heben Ihre Mitgliedschaft auf oder wir kündigen sie. Sie müssen über einen Internetzugang verfügen und uns eine aktuelle, gültige und akzeptierte Zahlungsmethode (die von Zeit zu Zeit aktualisiert werden kann, nachfolgend bezeichnet als „Zahlungsmethode“) zur Verfügung stellen, um die Dienste nutzen zu können. Der für den gesamten Zeitraum fällige Betrag muss für alle Mitgliedschaften im Voraus bezahlt werden. Der Mitgliedsbeitrag wird am ersten Tag eines jeden neuen Zeitraums für den gesamten Zeitraum in Rechnung gestellt.

Bei einer fortlaufenden Mitgliedschaft oder bei Abonnementangeboten müssen Sie Ihre Mitgliedschaft kündigen, bevor diese sich am Ende des Zeitraums automatisch erneuert, um zu vermeiden, dass Ihnen die Mitgliedsbeiträge für den darauffolgenden Zeitraum gemäß Ihrer Zahlungsmethode in Rechnung gestellt werden. Ihre Mitgliedschaft kann jederzeit vor Beginn der nächsten Periode gekündigt werden.

Einige Volleyball-TV-Mitgliedschaften decken einen begrenzten, festen Zeitraum ab (nachfolgend bezeichnet als „Mitgliedschaft mit fester Laufzeit“), der nicht automatisch verlängert wird (z. B. eine Mitgliedschaft für die Dauer einer Liga-Saison). Solche Mitgliedschaften mit fester Laufzeit können für einen einmaligen, festen Mitgliedsbeitrag zur Verfügung gestellt werden und es werden, soweit gesetzlich zulässig, keine Ermäßigungen oder Rückerstattungen gewährt, wenn Sie eine solche Mitgliedschaft zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Beginn des festen Zeitraums erwerben.

Die Preise für Abonnements und Mitgliedschaften können die Mehrwertsteuer und/oder andere Verkaufssteuern enthalten. Gegebenenfalls werden diese Steuern von der Partei erhoben, mit der Sie die Transaktionen für die Dienste tätigen; dabei kann es sich um IMG Media oder einen Drittanbieter handeln.

ii.          Unterschiedliche Mitgliedschaften

Wir können eine Reihe von Mitgliedschaftskategorien anbieten, einschließlich spezieller Promotion-Pläne oder Mitgliedschaften mit unterschiedlichen Bedingungen und Einschränkungen. Die entsprechenden Bedingungen, die im Wesentlichen von den vorliegenden Nutzungsbedingungen abweichen, werden Ihnen bei Ihrer Anmeldung oder in Form von anderen Mitteilungen bekannt gegeben. Die für Ihre Mitgliedschaft bei IMG Media spezifischen Details finden Sie auf der Volleyball TV-Website auf der Seite „Ihr Konto“. Einige Promotion-Mitgliedschaften werden von Drittanbietern in Verbindung mit der Bereitstellung ihrer eigenen Produkte und Dienstleistungen angeboten. Wir haften nicht für die von diesen Drittanbietern angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Wir behalten uns das Recht vor, die von uns angebotenen Mitgliedschaftskategorien zu ändern, zu beenden oder anderweitig zu ergänzen.

B.     Kostenlose Testversionen

Ihre Volleyball TV-Mitgliedschaft beginnt eventuell mit einer kostenlosen Testversion. Der kostenlose Testzeitraum Ihrer Mitgliedschaft dauert in der Regel 21 Tage oder so lange, wie bei der Anmeldung angegeben. Bei Kombinationen mit anderen Angeboten können Einschränkungen gelten. Kostenlose Testversionen sind nur für neue und bestimmte ehemalige Mitglieder vorgesehen. IMG Media behält sich das Recht vor, Ihre Berechtigung für eine kostenlose Testversion nach eigenem Ermessen festzulegen.

Bei Ende des kostenlosen Testzeitraums werden wir Ihnen Ihre weitere Mitgliedschaft gemäß Ihrer Zahlungsmethode für den entsprechenden Zeitraum in Rechnung stellen, und Ihre Mitgliedschaft erneuert sich automatisch am ersten Tag jedes weiteren Zeitraums, es sei denn, es handelt sich um eine Mitgliedschaft mit fester Laufzeit oder Sie kündigen Ihre Mitgliedschaft vor Beginn des neuen Zeitraums. Wir können Ihre Zahlungsmethode anhand verschiedener Methoden genehmigen und diese Genehmigung ist für bis zu einem Nutzungszeitraum ab Ihrer Registrierung gültig. In einigen Fällen kann sich Ihr verfügbarer Kontostand oder Ihr Kreditlimit verringern, um die Genehmigung während des kostenlosen Testzeitraums darzustellen.

Auf der Volleyball TV-Website finden Sie auf der Seite „Ihr Konto“ Anweisungen für die Kündigung. Wir belasten Ihre Zahlungsmethode mit den Gebühren für Ihre Mitgliedschaft zu Beginn eines neuen Zeitraums, bis zu Ihrer Kündigung.

C.     Abrechnung und Stornierung

i.          Wiederkehrende Abrechnung

Mit Beginn Ihrer Volleyball TV-Mitgliedschaft und der Angabe einer Zahlungsmethode ermächtigen Sie uns, Ihnen zu Beginn eines Zeitraums oder am Tag Ihrer Anmeldung für eine Mitgliedschaft mit fester Laufzeit (je nachdem, welcher Fall zutreffend ist) den aktuellen Betrag für den gesamten Zeitraum sowie alle anderen Gebühren, die Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Dienste entstehen, wie z. B. Steuern oder mögliche Transaktionsgebühren, gemäß Ihrer Zahlungsmethode in Rechnung zu stellen. Sie erkennen an, dass sich der in Rechnung gestellte Betrag von Zeitraum zu Zeitraum aufgrund unterschiedlicher Beträge ändern kann, die sich aus Promotion-Angeboten, etwa der Einlösung von Geschenkkarten und Aktions-Codes, erhöhten Abonnementgebühren oder Preisen und dem Ändern oder Hinzufügen eines Abonnements ergeben. Sie ermächtigen uns daher, Ihnen die unterschiedlichen Beträge gemäß Ihrer Zahlungsmethode zu berechnen und eventuell Ihr Konto für den jeweiligen Zeitraum mehrfach zu belasten.

ii.          Preisänderungen

Außer hinsichtlich bereits bezahlter Gebühren für Mitgliedschaften mit fester Laufzeit, behalten wir uns das Recht vor, jederzeit die Preise für die Dienste oder deren Komponenten auf eine Weise anzupassen, die wir nach eigenem Ermessen festlegen. Sofern in diesen Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, treten Preisänderungen an den Diensten nach einer Benachrichtigung per E-Mail an Sie in Kraft.

iii.          Abrechnungszyklus

Der Mitgliedsbeitrag für die Dienste wird auf eine der folgenden Arten in Rechnung gestellt: (i) zum Zeitpunkt der Anmeldung für eine Mitgliedschaft mit fester Laufzeit; oder (ii) zu Beginn des zahlungspflichtigen Zeitraums Ihrer Mitgliedschaft und jedes weiteren Zeitraums bis zur Kündigung Ihrer Mitgliedschaft. Mit Ausnahme von Mitgliedschaften mit fester Laufzeit werden Ihnen die Dienste gemäß Ihrer Zahlungsmethode automatisch zu Beginn eines Zeitraums an dem Kalendertag in Rechnung gestellt, der dem Beginn Ihrer zahlungspflichtigen Mitgliedschaft entspricht. Die Gebühren für die Mitgliedschaft sind mit der Zahlung vollständig abgegolten. Wir behalten uns das Recht vor, den Zeitpunkt unserer Rechnungsstellung zu ändern, insbesondere, wenn Ihre Zahlungsmethode nicht erfolgreich abgewickelt wird, wie nachstehend beschrieben. Falls Ihre zahlungspflichtige Mitgliedschaft an einem Tag beginnt, der nicht in einem bestimmten Monat enthalten ist, können wir Ihre Zahlungsmethode an einem Tag innerhalb des gültigen Monats oder an einem anderen Tag, den wir als angemessen erachten, belasten. Wenn Sie sich beispielsweise für eine monatliche Mitgliedschaft anmelden und am 31. Januar ein zahlendes Mitglied werden, ist Ihr nächstes Zahlungsdatum voraussichtlich der 28. Februar, und wir belasten Ihre Zahlungsmethode an diesem Datum. Ihr Verlängerungsdatum kann sich aufgrund von Änderungen in Ihrer Mitgliedschaft und/oder der Dauer Ihrer Mitgliedschaft ändern. Auf der Seite „Ihr Konto“ können Sie das Anfangsdatum Ihres nächsten Erneuerungszeitraums sehen. Wir können Ihre Zahlungsmethode vor der Fälligkeit von Gebühren für Mitgliedschaft oder in Anspruch genommene Dienste genehmigen. Gemäß diesen Nutzungsbedingungen bezieht sich „Abrechnung“ auf eine Gebühr, Belastung oder andere Zahlungsfreigabe für Ihre Zahlungsmethode. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich monatliche, halbjährliche, jährliche oder andere festgelegte Zeiträume auf Ihren Abrechnungszyklus.

iv.          Keine Erstattungen

ZAHLUNGEN SIND NICHT ERSTATTUNGSFÄHIG UND RÜCKERSTATTUNGEN ODER GUTSCHRIFTEN FÜR TEILWEISE GENUTZTE ZEITRÄUME WERDEN NICHT GEWÄHRT. WENN SIE EINE MITGLIEDSCHAFT MIT FESTER LAUFZEIT ERWERBEN, ERKENNEN SIE AN, DASS DER GELTENDE MITGLIEDSBEITRAG NUR DEN REST DES FESTEN ZEITRAUMS ABDECKT UND KEINE RÜCKERSTATTUNGEN, ABZÜGE ODER GUTSCHRIFTEN FÜR EINEN TEIL DES FESTEN ZEITRAUMS GEWÄHRT WERDEN, IN DEM SIE KEINEN ZUGANG ZU DEN DIENSTEN HATTEN. Wenn Ihr Konto jedoch von IMG Media nach eigenem Ermessen und fristlos gekündigt wird und Sie weder gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen noch sich an einer rechtswidrigen oder missbräuchlichen Nutzung der Dienste beteiligt haben, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine anteilige Rückerstattung. Darüber hinaus haben Sie nach der Kündigung einer fortlaufenden Mitgliedschaft bis zum Ende Ihres aktuellen Abrechnungszeitraums weiterhin Zugang zu den Diensten. Wir können zu jeder Zeit und aus beliebigen Gründen einigen oder allen unseren Mitgliedern eine Rückerstattung, einen Rabatt oder eine andere Entschädigung (nachfolgend bezeichnet als „Guthaben“) gewähren. Die Höhe und Form eines solchen Guthabens sowie die Entscheidung, dieses zu gewähren, liegt im alleinigen Ermessen von IMG Media. Die Gewährung von Guthaben in einem Fall berechtigt Sie nicht zu künftigen Guthaben in ähnlichen Fällen und verpflichtet uns unter keinen Umständen dazu, in Zukunft Guthaben zu gewähren.

v.          Zahlungsmethoden

Sie können die Angaben zu Ihrer Zahlungsmethode auf der Seite „Ihr Konto“ ändern. Wenn eine Zahlung aufgrund von Ablauf, unzureichender Deckung oder aus anderen Gründen nicht erfolgreich abgewickelt werden kann, Sie Ihre Zahlungsmethode aber weder ändern noch Ihr Konto kündigen (siehe unten „Stornierung“), bleiben Sie für alle nicht bezahlten Beträge verantwortlich und ermächtigen uns, Ihre Zahlungsmethode weiter zu belasten, da diese möglicherweise von Ihnen aktualisiert wird. Dies kann zu einer Änderung bei Ihren Abrechnungsterminen führen. Wir können Ihre Zahlungsmethode mit den vom entsprechenden Zahlungsdienstleister bereitgestellten Informationen aktualisieren, und Sie ermächtigen uns, den Mitgliedsbeitrag weiterhin über die aktualisierte Zahlungsmethode zu abzurechnen. Bei bestimmten Zahlungsmethoden kann Ihr Zahlungsdienstleister eine Gebühr für Auslandsüberweisungen oder andere Gebühren in Rechnung stellen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie beim Anbieter Ihrer Zahlungsmethode.

vi.          Ihr gesetzliches Widerrufsrecht

Wenn Sie ein Verbraucher mit Wohnsitz in der Europäischen Union sind, haben Sie das Recht, Ihr IMG Media-Abonnement ohne Angabe von Gründen zu kündigen und innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nach Abschluss eines Abonnements eine Rückerstattung zu verlangen (oder, sollte dies früher der Fall sein, Ihre kostenlose Testversion zu starten). Wie unten erläutert, erlischt dieses Recht jedoch, sobald Sie Inhalte herunterladen, streamen, auf diese zugreifen oder verwenden oder einen der Dienste nutzen.

Wenn Sie Ihr IMG Media-Abonnement kündigen möchten, teilen Sie uns Ihre Widerrufsentscheidung mit. Senden Sie uns in diesem Fall eine E-Mail an help@volleyballworld.tv. Geben Sie uns dabei die Details Ihres Abonnements an, damit wir Sie identifizieren können.

Sie können uns auch benachrichtigen, indem Sie das Stornierungsformular ausfüllen und uns dieses entweder per Post oder E-Mail zusenden. Wenn Sie das Formular verwenden, bestätigen wir Ihnen per E-Mail den Eingang Ihrer Stornierung.

Wenn Sie Ihren Erwerb gemäß diesem Abschnitt wirksam stornieren, erstatten wir Ihnen den Preis, den Sie für Ihr IMG Media-Abonnement bezahlt haben (falls zutreffend). Die Rückerstattung erfolgt ohne schuldhaftes Verzögern, spätestens jedoch 14 Tage nach Eingang Ihrer Entscheidung über die Stornierung des Abonnements.

Die Rückerstattung erfolgt mit den gleichen Zahlungsmitteln wie bei Ihrer ersten Transaktion, es sei denn, Sie haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in jedem Fall entstehen Ihnen durch die Rückerstattung keine Gebühren.

Wenn Sie ein IMG Media-Abonnement erwerben oder mit einer kostenlosen Testversion beginnen (je nachdem, welcher Fall zutreffend ist), akzeptieren Sie ausdrücklich, dass wir Ihnen die Dienste innerhalb Ihrer 14-tägigen Widerrufsfrist anbieten, und Sie akzeptieren diese Nutzungsbedingungen, Bedingungen, Einschränkungen und Anforderungen. Sie erkennen an, dass Sie durch den Empfang oder den Zugriff auf die Dienste Ihr gesetzliches Recht verlieren, den Kauf zu stornieren.

Ihr Widerrufsrecht berührt nicht Ihre gesetzlichen Rechte.

vii.          Kündigung

Sofern es sich bei Ihrer Mitgliedschaft nicht um eine Mitgliedschaft mit fester Laufzeit handelt, können Sie Ihre Volleyball TV-Mitgliedschaft jederzeit nach Ablauf der in Abschnitt vi oben genannten Frist kündigen, und Sie haben weiterhin Zugang zu den Diensten bis zum Ende Ihres gültigen Abrechnungszeitraums. WIR BIETEN KEINE RÜCKERSTATTUNGEN ODER GUTSCHRIFTEN FÜR TEILMITGLIEDSCHAFTEN ODER NICHT AUFGERUFENE INHALTE AN. Ihre fortlaufende Mitgliedschaft können Sie auf der Volleyball TV-Website auf der Seite „Ihr Konto“ kündigen. Wenn Sie Ihre laufende Mitgliedschaft kündigen, wird Ihr Konto automatisch am Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums geschlossen. Wenn Sie sich bei IMG Media unter Verwendung Ihres Kontos bei einem Drittanbieter als Zahlungsdienstleister angemeldet haben und Ihre Volleyball TV-Mitgliedschaft jederzeit kündigen möchten, auch während der Nutzung der kostenlosen Testversion, muss die Kündigung eventuell über diesen Drittanbieter erfolgen, auch indem Sie Ihr Konto bei dem betreffenden Drittanbieter aufrufen und dort die automatische Verlängerung deaktivieren oder Ihr Abonnement abbestellen. Sie können Abrechnungsinformationen zu Ihrer Volleyball TV-Mitgliedschaft auch finden, indem Sie Ihr Konto bei dem entsprechenden Drittanbieter besuchen.

viii.          Kündigung wegen Änderung der Nutzungsbedingungen

Wenn Sie Ihr IMG Media-Abonnement aufgrund einer für Sie nachteiligen Änderung dieser Nutzungsbedingungen, einschließlich der Datenschutzrichtlinie, kündigen möchten, müssen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach unserer Mitteilung über eine solche Änderung entsprechend informieren. Sie haben eventuell Anspruch auf eine anteilige Rückerstattung von Zahlungen, die Sie für den Zeitraum nach dem Datum der Änderung dieser Nutzungsbedingungen bereits an uns geleistet haben.

8.      KONTOZUGRIFF UND PASSWÖRTER

Sie sind für die Nutzung Ihres Kontos verantwortlich, einschließlich der Nutzung Ihres Kontos durch andere Mitglieder in Ihrem Haushalt. Indem Sie anderen erlauben, auf Ihr Konto zuzugreifen oder Profile innerhalb Ihres Kontos zu erstellen, stimmen Sie zu, dafür verantwortlich zu sein, dass diese Personen die Nutzungsbedingungen einhalten. Des Weiteren stimmen Sie zu, die Verantwortung für deren Aktivitäten bei der Nutzung der Dienste zu übernehmen.

Alle von Ihnen übermittelten Registrierungsdaten müssen korrekt und aktuell sein. Bitte behandeln Sie Ihr Passwort vertraulich. Vertreter von IMG Media werden Sie nicht auffordern, ihnen Ihr Passwort mitzuteilen. Da Sie für die Nutzung Ihres Kontos verantwortlich sind, einschließlich der unbefugten Nutzung durch Dritte, müssen Sie unbedingt darauf achten, die Sicherheit Ihres Passworts zu gewährleisten. Benachrichtigen Sie uns bitte per E-Mail, wenn Verdacht auf eine unbefugte Nutzung Ihres Kontos besteht. Für den Fall, dass wir Sie kontaktieren müssen, teilen Sie uns bitte auch eine Änderung Ihrer Registrierungsdaten mit.

Informationen darüber, wie Sie Ihr IMG Media-Konto löschen können, finden Sie nach der Anmeldung auf der Volleyball TV-Website in Ihren Kontodaten. Bitte geben Sie Ihr Konto und eine gültige Antwort-E-Mail-Adresse an, falls wir zusätzliche Informationen zur Kündigung Ihres Kontos benötigen. Beachten Sie bitte, dass Sie als Abonnent zunächst Ihr Abonnement kündigen müssen, bevor Sie Ihr Konto löschen können.

9.      VERWENDUNG VON ÜBERMITTELTEN INFORMATIONEN

IMG Media wird das Recht gewährt, Kommentare, Informationen, Ideen, Konzepte, Rezensionen oder Techniken oder sonstiges Material, das in Mitteilungen von Ihnen an uns enthalten ist (nachfolgend bezeichnet als „Feedback“) oder Beiträge (gemäß der unten stehenden Definition), ungeachtet, ob diese durch geistige Eigentumsrechte geschützt sind oder geschützt werden sollten, einschließlich Antworten auf Fragebögen oder Beiträge zu den Diensten, sowohl in Bezug auf die Volleyball-TV-Website als auch zu Benutzeroberflächen, ohne weitere Vergütung, Anerkennung oder Zahlung an Sie, weltweit und zeitlich unbegrenzt oder so lange, wie das geistige Eigentumsrecht, falls vorhanden, gemäß geltendem Recht gültig ist, zu beliebigen Zwecken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Entwicklung, Herstellung, Vermarktung, Erstellung, Änderung oder Verbesserung der Dienste zu verwenden. Darüber hinaus stimmen Sie zu, soweit gesetzlich zulässig, Ihre „Urheberpersönlichkeitsrechte“ an dem Feedback und den Beiträgen nicht derart auszuüben, die für IMG Media schädlich wäre.

Bitte beachten Sie, dass IMG Media die unaufgeforderte Zusendung von Materialien, Konzepten oder Ideen für die Inhalte nicht akzeptiert und nicht für Ähnlichkeiten seiner Inhalte oder Programmierung in anderen Medien mit Materialien oder Ideen, die an IMG Media übermittelt wurden, verantwortlich ist. Wenn Sie unaufgefordert Materialien, Konzepte oder Ideen an uns senden, so tun Sie dies mit der Maßgabe, dass Ihnen keinerlei Gegenleistung zusteht, und Sie verzichten auf alle Ansprüche gegen IMG Media und seine Tochtergesellschaften bezüglich der Verwendung solcher Materialien, Konzepte und Ideen, selbst wenn Material, Konzepte oder eine Idee verwendet wird, die dem von Ihnen gesendeten Material, Konzept oder der Idee in wesentlichen Punkten ähnlich ist.

10.   NUTZERBEWERTUNGEN, KOMMENTARE UND ANDERES MATERIAL

Als Bestandteil der Dienste können Benutzer die Möglichkeit erhalten, Rezensionen, Kommentare oder andere Materialien zu veröffentlichen, zu übertragen, einzureichen oder anderweitig zu veröffentlichen (nachfolgend gemeinsam als „Benutzermaterial“ bezeichnet). Um die Dienste für alle unsere Benutzer unterhaltsam zu gestalten, halten Sie sich an die nachstehenden Regeln.

Bitte wählen Sie das von Ihnen veröffentlichte Benutzermaterial sorgfältig aus. Beschränken Sie sich bitte auf Benutzermaterial, das für die Dienste direkt relevant ist. Darüber hinaus dürfen Sie folgendes Benutzermaterial nicht veröffentlichen: (i) Material, das rechtswidrig, nachgeahmt, pornographisch, obszön, diffamierend, verleumderisch, bedrohlich, belästigend, vulgär, unanständig, profan, hasserfüllt, rassistisch oder ethnisch beleidigend ist, kriminelles Verhalten fördert, zivilrechtliche Haftung nach sich zieht, gegen Gesetze und Rechtsvorschriften verstößt, die Rechte Dritter verletzt, einschließlich geistiger Eigentumsrechte, oder für IMG Media auf andere Weise unangemessen oder anstößig ist (nach alleinigem Ermessen von IMG Media), oder auf verletzende oder nicht autorisierte Inhalte verweist (zusammenfassend als „Ungeeignetes Material“ bezeichnet); oder (ii) Material, das die Identität einer anderen Person missbräuchlich beansprucht. Beachten Sie, dass Ihr Vor- und Nachname oder eine andere Benutzerkennung jedes Mal öffentlich sichtbar sein kann, wenn Sie Benutzermaterial auf IMG Media über einen Drittanbieter, wie z. B. ein soziales Netzwerk oder einen E-Mail-Provider veröffentlichen. Wir empfehlen Ihnen, zusätzliche persönliche Informationen wie Ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Anschrift nicht zu veröffentlichen. Wenn Sie sich dennoch dazu entschließen, sollten Sie umsichtig handeln.

Sie müssen der rechtmäßige Eigentümer des von Ihnen veröffentlichten Benutzermaterials sein oder von diesem die Erlaubnis zur Veröffentlichung eingeholt haben. Indem Sie Benutzermaterial übermitteln, sichern Sie zu, dass Sie Eigentümer des Benutzermaterials sind oder anderweitig berechtigt sind, IMG Media die unten angegebene Lizenz zu gewähren. Sie erklären und gewährleisten auch, dass die Veröffentlichung Ihres Benutzermaterials nicht die Rechte Dritter verletzt, einschließlich Datenschutzrechte, Veröffentlichungsrechte und geistige Eigentumsrechte. Sie entschädigen IMG Media und alle angegliederten Parteien für etwaige Ansprüche, Forderungen oder Verluste (einschließlich Anwaltskosten), die aus der Verletzung oder angeblichen Verletzung der vorstehenden Zusicherungen und Gewährleistungen durch Sie entstehen. Darüber hinaus stimmen Sie zu, alle Lizenzgebühren, Gebühren und andere Zahlungen zu begleichen, die einer Partei aufgrund der Veröffentlichung des Benutzermaterials durch Sie geschuldet werden. IMG Media wird das gesamte Benutzermaterial entfernen, wenn wir ordnungsgemäß darüber informiert werden, dass dieses Benutzermaterial die Rechte Dritter verletzt. Sie erkennen an, dass IMG Media keine Vertraulichkeit in Bezug auf das Benutzermaterial garantiert.

Durch das Veröffentlichen von Benutzermaterial verlieren Sie keine Eigentumsrechte an diesem Material an IMG Media. Nach der Veröffentlichung Ihres Benutzermaterials behalten Sie weiterhin alle Eigentumsrechte, die Sie vor der Veröffentlichung besaßen. Durch die Veröffentlichung von Benutzermaterial erteilen Sie IMG Media eine beschränkte Lizenz zum Nutzen, Anzeigen, Vervielfältigen, Verbreiten, Ändern, Löschen, Ergänzen, Vorbereiten abgeleiteter Werke, öffentlichen Aufführen und Veröffentlichen dieses Benutzermaterials über die Dienste sowie über weitere Plattformen und Services weltweit, einschließlich über jeden Zugangspunkt sowie zeitlich unbegrenzt in allen Medienformaten und allen Medienkanälen, die heute bekannt sind oder künftig entwickelt werden. Die Lizenz, die Sie IMG Media erteilen, ist nicht exklusiv (d.h. wir verbieten Ihnen nicht, Ihr Benutzermaterial neben IMG Media an weitere Dritte zu lizenzieren), vollständig bezahlt, lizenzgebührenfrei (d.h. IMG Media ist nicht verpflichtet, Sie für die Nutzung Ihres Benutzermaterials zu bezahlen) und unterlizenzierbar (sodass IMG Media seine Tochtergesellschaften, Unterauftragnehmer und andere Partner, wie z. B. Netzwerke für die Inhaltsübermittlung, nutzen kann, um die Dienste bereitzustellen). Indem Sie Ihr Benutzermaterial veröffentlichen, gewähren Sie jedem Nutzer der Dienste eine nicht exklusive, eingeschränkte Lizenz für den Zugriff auf Ihr Benutzermaterial sowie für das Nutzen, Anzeigen, Vervielfältigen, Verbreiten und Ausführen des Benutzermaterials gemäß der Funktionalität der Dienste und gemäß diesen Nutzungsbedingungen.

11.   ANWENDUNGEN

Sie stoßen möglicherweise auf Anwendungen von Drittanbietern (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Websites, Widgets, Software oder andere Software-Dienstprogramme) (nachfolgend bezeichnet als „Anwendung(en)“), die mit den Diensten interagieren. Diese Anwendungen können Daten importieren, die mit Ihrem IMG Media-Konto und Ihren Aktivitäten in Zusammenhang stehen und anderweitig Daten von Ihnen erfassen. Diese Anwendungen werden Ihnen lediglich aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit zur Verfügung gestellt, und IMG Media ist für diese Anwendungen nicht verantwortlich. DIESE ANWENDUNGEN SIND DAS EIGENTUM DRITTER ODER WERDEN VON DRITTEN BETRIEBEN, DIE NICHT MIT IMG MEDIA IN VERBINDUNG STEHEN ODER VON IMG MEDIA GEFÖRDERT WERDEN. EVENTUELL SIND SIE NICHT IN ALLEN LÄNDERN ZUR NUTZUNG MIT UNSEREN DIENSTEN ZUGELASSEN. DIE NUTZUNG EINER ANWENDUNG ERFOLGT AUF EIGENE WAHL UND EIGENES RISIKO.

12.   GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLÜSSE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Keine der Bestimmungen in diesen Nutzungsbedingungen beschränkt unsere Haftung in folgenden Fällen: (i) Tod oder Personenschaden wegen Fahrlässigkeit durch uns; (ii) vorsätzliche Falschdarstellung; (iii) andere per Gesetz nicht ausschließbare Haftungen.

Soweit gesetzlich zulässig, schließen wir alle Bedingungen, Garantien, Zusicherungen oder andere Konditionen aus, die für den Dienst oder die darin enthaltenen Inhalte gelten können, ungeachtet ob ausdrücklich oder stillschweigend.

Wir haften Ihnen gegenüber nicht für mangelnde Leistung oder die Nichtverfügbarkeit oder Nichteinhaltung des Dienstes oder unserer Dienste oder für die Nichteinhaltung dieser Nutzungsbedingungen durch uns, wenn ein solcher Mangel, eine solche Nichtverfügbarkeit oder Nichteinhaltung auf eine Ursache zurückzuführen ist, die sich einer angemessenen Kontrolle durch uns entziehen. Unsere Haftung für Verluste, die Ihnen entstehen, ist streng auf den von Ihnen bezahlten Kaufpreis beschränkt und wir sind nicht verantwortlich für Verluste oder Schäden, die zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie mit der Nutzung des Dienstes beginnen, nicht vorhersehbar sind.

Verbraucher haben Anspruch auf verschiedene gesetzliche Garantien (etwa dass Dienstleistungen mit angemessener Sorgfalt und Sachkenntnis ausgeführt werden und alle bereitgestellten digitalen Inhalte von zufriedenstellender Qualität sind). Keine der Bestimmungen in diesen Nutzungsbedingungen hat zur Folge, dass gesetzliche Gewährleistungen ausgeschlossen oder eingeschränkt werden, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden können.

Wir haften nicht für Verluste oder Schäden, die durch einen Virus, einen Distributed-Denial-of-Service-Angriff oder andere technologisch schädliche Materialien verursacht werden, die Ihre Computerausrüstung, Computerprogramme, Daten oder anderes proprietäres Material durch Ihre Nutzung der Dienste oder das Herunterladen von Inhalten oder einer mit diesen verlinkten Website infizieren könnten.

Dort, wo wir digitale Inhalte (einschließlich der Inhalte) als Teil des Dienstes bereitstellen, gilt Folgendes für Verbraucher mit Wohnsitz in der Europäischen Union:

(i)               Wenn der Inhalt fehlerhaft ist, haben Sie das Recht, eine Reparatur oder Ersatz zu verlangen;

(ii)              Wenn der Fehler nicht innerhalb einer angemessenen Frist behoben werden kann, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine vollständige oder teilweise Rückerstattung der von Ihnen gezahlten Gebühren (falls zutreffend);

(iii)             Wenn Sie nachweisen können, dass der Fehler Ihr Gerät beschädigt hat und dass wir keine angemessene Sorgfalt angewandt haben, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine Reparatur oder Entschädigung.

Wir übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt von Websites, die mit dem Dienst verlinkt sind. Solche Links dürfen nicht als eine Empfehlung von uns interpretiert werden. Wir haften nicht für Verluste oder Schäden, die Ihnen durch deren Nutzung entstehen.

Keine der Bestimmungen in diesen Nutzungsbedingungen berührt Ihre gesetzlichen Rechte und Rechtsmittel, die Ihnen nach belgischem Verbraucherrecht zustehen.

13.   VERLINKTE DESTINATION UND WERBUNG

A.     DESTINATION VON DRITTANBIETERN

Wenn wir Links oder Verweise auf andere Websites oder Destinationen anbieten, dürfen Sie nicht unterstellen, dass IMG Media diese anderen Websites oder Destinationen betreibt, kontrolliert oder anderweitig mit diesen verbunden ist. Wenn Sie innerhalb der Dienste auf einen Link klicken, werden Sie von uns nicht gewarnt, dass Sie die Dienste verlassen und den Bedingungen (einschließlich Datenschutzrichtlinien) einer anderen Website oder Destination unterliegen. In einigen Fällen ist es weniger offensichtlich als in anderen Fällen, dass Sie die Dienste verlassen haben und sich auf einer anderen Website oder Destination befinden. Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien anderer Websites oder Destinationen sorgfältig, bevor Sie diesen Informationen zur Verfügung stellen oder sich an Transaktionen beteiligen. Die vorliegenden Nutzungsbedingungen gelten nicht für die Nutzung einer anderen Website oder Destination.

IMG Media ist nicht verantwortlich für den Inhalt oder die Vorgehensweisen anderer Websites oder Destinationen als der Volleyball TV-Website, auch wenn diese mit der Volleyball TV-Website verlinkt sind und die betreffende Website oder Destination von einer Tochtergesellschaft oder anderweitig mit IMG Media verbundenen Gesellschaft betrieben wird. Durch die Nutzung der Dienste erkennen Sie an und stimmen zu, dass IMG Media Ihnen gegenüber nicht verantwortlich oder haftbar ist für Inhalte oder andere Materialien, die von einer anderen Website oder Destination als der Volleyball-TV-Website gehostet und bereitgestellt werden.

B.     Werbung und Dienstleistungen von Drittanbietern

IMG Media übernimmt keine Verantwortung und gibt keine Empfehlung für Werbung oder Material von Drittanbietern ab, das auf einem Zugangspunkt veröffentlicht wird, an dem die Dienste verfügbar sind, noch übernehmen wir Verantwortung für Produkte oder Dienstleistungen, die von Werbetreibenden angeboten werden. Alle Beziehungen, die Sie während der Nutzung der Dienste zu Werbetreibenden haben, einschließlich durch interaktive Werbung, erfolgen zwischen Ihnen und dem Werbetreibenden, und Sie stimmen zu, dass IMG Media nicht für etwaige Verluste oder Ansprüche haftet, die Sie gegen einen Werbetreibenden haben. Wenn Sie vertrauliche oder persönliche Informationen zur Verfügung stellen oder an einer Transaktion über eine Werbeanzeige teilnehmen, ist IMG Media nicht für diese Informationen oder Transaktionen verantwortlich und wir empfehlen Ihnen, die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien des Werbetreibenden oder einer anderen Partei, die diese Informationen erfasst oder sich an einer solchen Transaktion beteiligt, sorgfältig zu lesen.

14.   Eigentumsrecht

Sie stimmen zu, dass IMG Media und seine Lizenzgeber Eigentümer der Rechte an den Diensten, Inhalten, dem Videoplayer und der zugehörigen Software sind und diese behalten. Mit Ausnahme von Informationen, die möglicherweise öffentlich oder nicht öffentlich zugänglich sind, sind alle Rechte, Rechtsansprüche und Nutzungsrechte an den im Rahmen der Dienste angezeigten Inhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Erscheinungsbild der Dienste, Daten, Informationen, Dokumente, Texte, Logos, Services, Softwaregrafiken, Bilder, Ton- und Videomaterial, Designs, Marken, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen und URLs das ausschließliche Eigentum von IMG Media oder dessen jeweiligen Partnern, Lizenzgebern, Vertretern oder Dritten und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von IMG Media nicht kopiert, angezeigt, verteilt, heruntergeladen, verlinkt, geändert, veröffentlicht, reproduziert, erneut veröffentlicht oder in beliebiger Form oder mit entsprechenden Mitteln übertragen werden.

Die Urheberrechtsinhaber der Inhalte sind gemäß diesen Nutzungsbedingungen Drittbegünstigte. Ein Versäumnis unsererseits, auf der strikten Einhaltung der Nutzungsbedingungen durch Sie zu bestehen oder diese geltend zu machen, stellt keinen Verzicht auf unsere Rechte oder die Rechte von Drittbegünstigten dar.

Diese Liste hat einschließenden und nicht ausschließenden Charakter. Diese Rechte umfassen, soweit gesetzlich zulässig, alle Datenschutzrechte, Veröffentlichungsrechte und Urheberpersönlichkeitsrechte.

15.   GEISTIGES EIGENTUM

A.     Urheberrecht

Die Dienste, einschließlich der über die Dienste bereitgestellten Inhalte, sind durch Rechtsvorschriften in Bezug auf das Urheberrecht, Herstellungs- und Betriebsgeheimnis oder andere Gesetze und Verträge zu geistigem Eigentum geschützt.

B.     Warenzeichen

Volleyball TV, IMG Media, das IMG Media-Logo und andere Marken, Grafiken, Logos, Skripte und Klänge von IMG Media sind Warenzeichen von IMG Media und dessen Lizenzgebern. Die Marken von IMG Media dürfen nicht kopiert, heruntergeladen oder anderweitig verwertet werden.

16.   HINWEIS UND VERFAHREN ZUR GELTENDMACHUNG VON URHEBERRECHTSVERLETZUNGEN

Wenn Sie der Meinung sind, dass Inhalte oder anderes Material, das über die Dienste bereitgestellt wird, einschließlich eines Links, Ihr Urheberrecht verletzt, sollten Sie IMG Media gemäß dem unten dargelegten Verfahren über Ihren Anspruch aufgrund eines solchen Verstoßes informieren.

Wir werden jede Mitteilung über mutmaßliche Verstöße bearbeiten und geeignete Maßnahmen gemäß den geltenden Gesetzen zum Schutz von geistigem Eigentum ergreifen. Senden Sie Ihre Mitteilung über eine mutmaßliche Urheberrechtsverletzung per E-Mail an den Urheberrechtsbeauftragten von IMG Media unter copyrightagent@img.com (Betreffzeile: „DMCA - Antrag auf Entfernung von Inhalten“). Sie können sich auch unter folgender Anschrift per Post an uns wenden:

Attention: Copyright Agent

Dice Technology Ltd

Anschrift: 9601 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California 90210, USA

Die Mitteilung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und muss folgende Angaben enthalten: (i) eine elektronische oder physische Unterschrift der Person, die befugt ist, im Namen des Inhabers eines exklusiven Urheberrechtsanspruchs zu handeln; (ii) eine Beschreibung des urheberrechtlich geschützten Werks, das Sie als verletzt erachten; (iii) eine Beschreibung, wo sich das Material, das Sie als verletzt erachten, in den Diensten befindet, die ausreicht, um IMG Media die Identifizierung und Lokalisierung des Materials zu ermöglichen; (iv) Ihre Kontaktdaten, wie z. B. Ihre Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse; (v) eine Erklärung von Ihnen, dass Sie in gutem Glauben davon ausgehen, dass die strittige Nutzung nicht durch den Urheberrechtsinhaber oder seinen Vertreter genehmigt oder durch das Gesetz zulässig ist; und (vi) eine Erklärung von Ihnen, dass die Informationen in der Mitteilung zutreffend sind und eine eidesstattliche Erklärung, dass Sie berechtigt sind, im Namen des Inhabers des ausschließlichen Rechts zu handeln. E-Mails, die zu anderen Zwecken als der Mitteilung von Urheberrechtsverletzungen an copyrightagent@img.com gesendet werden, können nicht beantwortet werden.

17.   ZEITLICHE BEGRENZUNG ZUR GELTENDMACHUNG EINES ANSPRUCHS

Um Probleme zwischen Ihnen und IMG Media umgehend zu lösen, vereinbaren Sie und IMG Media soweit gesetzlich zulässig, alle Ansprüche, die sich aus diesen Nutzungsbedingungen (einschließlich der Datenschutzrichtlinie von IMG Media), unserer Beziehung oder der Nutzung der Dienste ergeben, innerhalb eines Jahres nach Entstehen eines Anspruchs geltend zu machen; andernfalls wir auf den Anspruch verzichtet. Diese Beschränkung gilt unabhängig davon, an welchem Ort ein solcher Anspruch geltend gemacht wird oder gemacht werden könnte.

18.   Geltendes Recht

Diese Nutzungsbedingungen unterliegen den Gesetzen des US-Bundesstaates Kalifornien und werden in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt, wobei auch zwingende Bestimmungen des belgischen Rechts gelten und die Gerichte in Brüssel (Belgien) eine nicht ausschließliche Zuständigkeit für die Beilegung von Ansprüchen, Rechtsstreitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen haben.

19.   ANWALTSKOSTEN

Wenn in Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Dienste eine Klage von Ihnen oder von uns gegen die Gegenpartei eingereicht wird, ist die obsiegende Partei berechtigt, angemessene Anwaltsgebühren, Kosten und Prozesskosten zusätzlich zu jedem anderen gewährten Schadensersatz einzufordern.

20.   INTEGRATION, ÄNDERUNGEN, SALVATORISCHE KLAUSEL

Bitte beachten Sie, dass diese Nutzungsbedingungen, einschließlich der Datenschutzrichtlinie von IMG Media, die in diesen Nutzungsbedingungen enthalten ist, die gesamte rechtliche Vereinbarung zwischen Ihnen und IMG Media darstellen und Ihre Nutzung der Dienste (einschließlich Ihrer Nutzung der Inhalte) regeln (Dienste, die IMG Media Ihnen gegebenenfalls im Rahmen einer gesondert unterzeichneten schriftlichen Vereinbarung bereitstellt, sind hiervon jedoch ausgeschlossen), und ersetzt vollständig alle vorherigen Vereinbarungen zwischen Ihnen und IMG Media in Bezug auf die Dienste. Die vorliegenden Nutzungsbedingungen gelten im gesetzlich zulässigen Umfang. Wenn eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen als rechtswidrig, ungültig oder nicht durchsetzbar betrachtet wird, stimmen Sie und wir zu, dass die betreffende Bestimmung als von diesen Nutzungsbedingungen trennbar angesehen wird und die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen, die in vollem Umfang gültig und wirksam bleiben, nicht beeinträchtigt.

© 2018 IMG Media Ltd, Fédération Internationale de Volleyball und ihre jeweiligen Lizenzgeber.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN